OFFXP: Přehled aktualizace Office XP Web Components: 9. srpna 2001

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:300552
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Microsoft Office XP Web Components.

Tento článek popisuje, jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci Office XP Web Components veřejné: 9. srpna 2001.

Poznámka: Tuto veřejnou aktualizaci je součástí Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1), ale pro vaši potřebu je také k dispozici jednotlivě, jak je popsáno v části "Další informace" tohoto článku. Pokud jste již použili Office XP SP-1, není nutné tuto veřejnou aktualizaci instalovat. Další informace o nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Microsoft Office XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307841OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office XP
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Aktualizace klienta

Pokud sadu Office XP nainstalovali z disku CD-ROM, postupujte takto stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta:
 1. Pomocí webového prohlížeče vyhledejte na následujícím webu:
 2. Klepněte na tlačítko Stáhnout. Klepněte na tlačítko Uložit program na disk a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor OxpSp2.exefile do vybrané složky.
 4. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na OxpSp2.exefile.
 5. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Vložte disk CD-ROM sady Office XP výzvy a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci veřejné aktualizace nelze odinstalovat.

Aktualizace pro správce

Pokud sadu Office XP nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat server umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do klientských pracovních stanic.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. Klepněte na následující odkaz ke stažení:
 2. Klepněte na položku Uložit program na disk.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor owc1001a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte C:\owc1001a a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky klepněte na tlačítko Ano.
 7. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a admin path\MSI file /p C:\owc1001a\owc10_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  kde admin path je cesta pro Office XP (například C:\OfficeXP), a

  kde MSI file je databázový balíček MSI produktu Office XP (například ProPlus.msi).
 8. Klepněte na tlačítko OK.
 9. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i admin path\MSI file REINSTALL = list of features REINSTALLMODE = vomus
  kde admin path je cesta pro Office XP (například C:\OfficeXP),

  kde MSI file je databázový balíček MSI produktu Office XP (například ProPlus.msi) a
  kde List of Features je znázorněno v následující tabulce.
Upozornění Přehled funkce rozlišuje velká a malá písmena.
Produkt je:Soubor MSI je:Použijte tento seznam funkcí:
Přístup je samostatnýACCESS.MSIACCESSNonBootFiles, OfficeWebComponents10
Sada Office Professional
s aplikací FrontPage
PROPLUS.MSIACCESSNonBootFiles, OfficeWebComponents10
Sada Office Professional PRO.MSIACCESSNonBootFiles, OfficeWebComponents10
FrontPage samostatnýFP.MSIOfficeWebComponents10
Sada Office StandardSTD.MSIOfficeWebComponents10
Excel samostatnýEXCEL.MSIOfficeWebComponents10


Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
301348OFFXP: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správu
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Můžete si přečíst také následující článek v sadě Microsoft Office XP Resource Kit:

Aktualizace Microsoft Office XP Web Components na správce instalace

Při instalaci pro správu Office XP je nutné také aktualizovat Microsoft Office XP Web Components (OWC). Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a admin path \OWC10.MSI /p C:\owc1001a\owc10_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  kde admin path je cesta k bodu instalace pro správu pro sadu Office XP (například C:\OfficeXP).
 2. Klepněte na tlačítko OK.

Aktualizaci stanicím s nainstalovány komponenty Microsoft Office XP Web

Pro pracovní stanice pomocí těchto „ Microsoft XP komponent"produkt nainstalován, je nutné aktualizovat Microsoft Office XP Web Components (OWC). Zjistit, pokud jsou nainstalovány součásti Microsoft Office XP Web Components, otevřete ovládací Panel Programy grafem.@je zboží a vyhledejte v seznamu nainstalovaných programů Microsoft Office XP Web Components.

Poznámka: Je možné mít nainstalován bez nutnosti další aplikace sady Microsoft Office XP nainstalované součásti Microsoft Office Web Components. Aktualizovat pracovní stanice, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i admin path \OWC10.MSI REINSTALL = ProductFiles REINSTALLMODE = vomus
  kde admin path je cesta k bodu instalace pro správu pro sadu Office XP (například C:\OfficeXP).

  Poznámka: Funkce název zadán, ProductFiles rozlišuje velká a malá písmena.
 2. Klepněte na tlačítko OK.
Další informace o instalaci Office Web Components klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
288729OFFXP: Licencování a Office XP Web Components pomocí
288732OFFXP: Jak nasadit součástí Office Web Components

Jak lze zjistit, zda je nainstalována veřejná aktualizace

Aktualizace sady Office XP Web Components provede změny OWC10.dll. Verze produktu nezmění při opravu a zůstane 10.0.2627.01.

Chcete-li ověřit, zda byla instalace aktualizace úspěšná, zkontrolujte verzi souboru Owc10.dll v systému je rovno 10.0.2922.0. Ve výchozím souboru Owc10.dll je v následujícím umístění v počítači: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10 Komu zkontrolujte poslední čtyři číslice, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy a klepněte na položku Průzkumník.
 2. V Průzkumníkovi Windows klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu verze.

Chyby opravené aktualizací

Aktualizace řeší problémy popsané následovně:

Opravy zabezpečení v součástech Office Web: Tato aktualizace zahrnuje opravy graf webové součásti a OWC10.DLL zlepšit zabezpečení těchto funkcí.

Při použití vlastnosti PŘETRVÁVAT INFO SECURITY pomocí všechna velká písmena se zobrazí chybová ADO v turecké verzi Office XP Web Components: Pokud otevřete projekt Data Access (ADP) v turecké verzi sady Office XP a spustit kód podobný následujícímu v ladicím okně
?currentproject.connection.properties("PERSIST SECURITY INFO").name				
obdržíte chybě ADO.

Spustit kód podobný následujícímu v ladicím okně
?currentproject.connection.properties("Persist Security Info").name				
došlo k chybě nedojde.
Fixlist owc10 oprava oprava seznam OFFXP inf

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 300552 - Poslední kontrola: 12/28/2005 06:52:00 - Revize: 3.0

Microsoft Office XP Web Components

 • kbmt atdownload kbdownload kbinfo kbofficexpsp1fix KB300552 KbMtcs
Váš názor