Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dočasné soubory Internetu využívají více místa na disku, než je zadáno

Příznaky
Můžete zaznamenat jeden nebo oba následující příznaky:
 • Složka Dočasné soubory Internetu může využívat více místa na disku, než je určeno nastavením Velikost místa na disku (chcete-li najít nastavení Velikost místa na disku, klepněte na tlačítko Nastavení na kartě Obecné dialogového okna Možnosti Internetu).
 • Soubory stažené z webových serverů mohou zůstat ve složce Dočasné soubory Internetu (avšak nejsou viditelné v Průzkumníkovi Windows) i poté, co klepnete na tlačítko Odstranit soubory na kartě Obecné dialogového okna Možnosti Internetu a potom zaškrtnete políčko Odstranit veškerý obsah offline.

  POZNÁMKA: Průzkumník Windows je navržen tak, že funkčnost rozšíření prostředí Dočasné soubory Internetu poskytuje pomocí souborů Desktop.ini a Index.dat. Index.dat je soubor indexu mezipaměti aplikace Internet Explorer. Zajišťuje mechanismus mezipaměti webového prohlížeče, který urychluje přístup k často otevíraným webovým stránkám mezi různými procesy prohlížeče v kontextu stejného uživatele. Při zobrazení složky Dočasné soubory Internetu v Průzkumníkovi Windows se zároveň zobrazí soubory cookie, přestože se fyzicky nacházejí ve složce Cookies. I toto chování vychází z pojetí prohlížeče. Další informace o odstranění souborů cookie naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  278835 Jak odstranit soubory cookie
Příčina
K tomuto problému může dojít z některého z následujících důvodů:

Obsah webové stránky je stažen pouze částečně (například pokud klepnete na tlačítko Zastavit v průběhu otevírání stránky nebo pokud přejdete na další stránku před úplným stažením stránky). Stahujete proud videa pomocí ovládacího prvku ActiveX AxisCamControl (distribuovaného společností Axis Communications), který slouží pro plynulý přenos živého videa z kamery. Některé soubory ve složce Dočasné soubory Internetu jsou skryté, jsou používány jinými procesy nebo jsou chráněny jiným způsobem.
Jak potíže obejít
Problém můžete obejít tak, že přesunete složku Dočasné soubory Internetu do jiného umístění, odstraníte původní složku a pak (v případě potřeby) přesunete složku Dočasné soubory Internetu zpět do původního umístění. Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit tyto potíže. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, postupujte takto:
 1. V okně Tento počítač nebo Průzkumník Windows vytvořte novou složku.
 2. V aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetu v nabídce Nástroje.
 3. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení v rámečku Dočasné soubory Internetu.
 4. V dialogovém okně Nastavení klepněte na tlačítko Přesunout složku v rámečku Složka dočasných souborů Internetu.
 5. Klepněte na složku, kterou jste vytvořili v prvním kroku, a klepněte na tlačítko OK.
 6. Budete-li vyzváni k odhlášení, klepněte na tlačítko Ano a pak se do systému Windows znovu přihlaste. Pokud nebudete vyzváni k odhlášení, klepnutím na tlačítko OK v jednotlivých dialogových oknech tato okna zavřete.
 7. V okně Tento počítač nebo Průzkumník Windows vymažte původní složku Dočasné soubory Internetu a pak na stejném místě vytvořte novou složku se stejným názvem.
 8. Zopakujte kroky dva až šest, ale v pátém kroku vyberte klepnutím novou složku, kterou jste vytvořili v sedmém kroku.
POZNÁMKA: Tento proces musíte zopakovat v každém uživatelském účtu, s nímž se k počítači můžete přihlásit.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.

mezipaměť tif mov mpg mpeg avi htm wininet.dll
Vlastnosti

ID článku: 301057 - Poslední kontrola: 05/16/2011 13:43:00 - Revize: 4.0

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057
Váš názor