Jak vytvořit spouštěcí disketu pro oddíl NTFS nebo FAT v systému Windows

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek podrobně popisuje postup vytvoření spouštěcí diskety pro systém Microsoft Windows NT nebo Microsoft Windows 2000, která v počítači s procesorem Intel umožní přístup k jednotce s chybnou spouštěcí sekvencí.

Zpět na začátek

Požadavky

 • Prázdná disketa
 • Disk CD-ROM systému Windows 2000 či Windows NT nebo funkční počítač se systémem Windows 2000 nebo Windows NT
Zpět na začátek

Vytvoření spouštěcí diskety

Konkrétní postup závisí na tom, zda máte přístup k počítači se systémem Windows NT.

Zpět na začátek

Vytvoření spouštěcí diskety pomocí počítače se systémem Windows NT

V tomto postupu vytvoříte spouštěcí disketu pomocí počítače se systémem Windows NT.
 1. Naformátujte disketu pomocí formátovacího nástroje systému Windows NT. Například zadejte na příkazovém řádku příkaz:
  format a:
 2. Zkopírujte na disketu soubor Ntldr z instalačního disku CD-ROM systému Windows NT, instalační diskety systému Windows NT nebo z počítače se stejnou verzí Windows NT, jako má počítač, na který chcete získat přístup pomocí spouštěcí diskety. Je možné, že tento soubor bude nutné rozbalit z komprimace Ntldr._ na položku Ntldr pomocí následujícího příkazu na příkazovém řádku:
  expand Ntldr._ Ntldr
 3. Zkopírujte na disketu soubor Ntdetect.com.
 4. Vytvořte soubor Boot.ini nebo jej zkopírujte z počítače se systémem Windows NT a upravte jej tak, aby odpovídal počítači, na který chcete získat přístup. Následující příklad odpovídá jednotce SCSI s jedním oddílem a systémem Windows NT nainstalovaným ve složce \WINNT. Přesná hodnota v sekci [operating systems] však závisí na konfiguraci konkrétního počítače se systémem Windows NT, na který chcete získat přístup:
  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Jestliže se počítač spouští z pevného disku IDE, EIDE nebo ESDI, pak místo řetězce scsi(0) použijte řetězec multi(0). Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec scsi(x), zkopírujte na disketu správný ovladač zařízení pro řadič SCSI používaný v počítači a přejmenujte jej na NTBOOTDD.SYS. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec multi(x), není nutné tento krok provádět.
 5. Spusťte počítač pomocí diskety a přihlaste se k systému Windows NT.
Zpět na začátek

Vytvoření spouštěcí diskety bez počítače se systémem Windows NT

Tímto postupem vytvoříte spouštěcí disketu bez použití počítače se systémem Windows NT.
 1. Vytvořte kopii první instalační diskety systému Windows NT příkazem diskcopy a potom na nové disketě odstraňte všechny soubory.
 2. Zkopírujte na novou disketu soubory Ntdetect.com a Ntldr ze složky i386 na disku CD-ROM.
 3. Přejmenujte soubor Ntldr na
  Setupldr.bin
 4. Vytvořte soubor Boot.ini. Následující příklad odpovídá jednotce SCSI s jedním oddílem a systémem Windows NT nainstalovaným ve složce \WINNT. Přesná hodnota v sekci [operating systems] však závisí na konfiguraci konkrétního počítače se systémem Windows NT, který chcete spustit:
  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Jestliže se počítač spouští z pevného disku IDE, EIDE nebo ESDI, pak místo řetězce scsi(0) použijte řetězec multi(0). Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec scsi(x), zkopírujte na disketu správný ovladač zařízení pro řadič SCSI používaný v počítači a přejmenujte jej na Ntbootdd.sys. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec multi(x), není nutné tento krok provádět.
 5. Spusťte počítač pomocí diskety a přihlaste se k systému Windows NT.
Zpět na začátek

Odstraňování potíží

Pokud cesta k systémovým souborům není správná nebo obsahuje písmeno označující jednotku, může se zobrazit tato chybová zpráva:
Systém Windows NT nelze spustit z důvodu potíží s konfigurací spouštěcího firmwaru ARC:
nevygeneroval správně název ARC pro HAL a systémové cesty. Možnosti konfigurace firmwaru ARC naleznete v dokumentaci k systému Windows NT (TM). Další informace naleznete v příručkách k hardwaru. Spuštění počítače bylo neúspěšné.
Pokud byl vybrán nesprávný ovladač SCSI nebo neexistuje soubor Ntbootdd.sys, může se zobrazit tato chybová zpráva:
Systém Windows NT nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku. Ze zadaného spouštěcího disku nelze číst. Zkontrolujte spouštěcí cestu a hardware disku. Požadavky na hardwarovou konfiguraci disku naleznete v dokumentaci k systému Windows NT (TM). Další informace naleznete v příručkách k hardwaru. Spuštění počítače bylo neúspěšné.
Zpět na začátek

ODKAZY

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC
Zpět na začátek

Vlastnosti

ID článku: 301680 - Poslední kontrola: 12/06/2015 03:26:20 - Revize: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB301680
Váš názor