SMS: Žádné uživatele nebo skupiny jsou uvedené v Průvodci Správce uživatelů

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:302413
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při použití Průvodce User Administrator Server serveru SMS Procházet pro uživatele a skupiny jsou uvedeny žádné uživatele nebo skupiny.
Příčina
K tomuto chování dochází, protože anonymní kontextu použít k vyžádání uživatele a informace o skupině z domény, ale zakazuje anonymní oprávnění pro uživatele a informace o skupině zabezpečení domény.
K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.
Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
 Date     Time  Version    Size   File name   Platform  ------------------- ----------------------------------------------- 25-Feb-2003 16:25 2.0.1493.5125 203,968 Sms_musr.dll X86  25-Feb-2003 16:25 2.0.1493.5125 403,728 Sms_musr.dll Alpha

Jak nainstalovat Hotfix použití instalaci opravy Hotfix

Poznámka: Tato metoda je pouze pro počítače platformy Intel.
 1. Vytvořte složku v umístění, které je přístupné pro servery lokality SMS.
 2. Kopie x - x 86 - enu.exe SMS2.0 KB302413 sp aktualizovat soubor (kde x je verze aktualizace service Pack) a platformu složky do nové složky. Strukturu složek musí být uspořádány tak, aby soubor aktualizace je umístěna složka jeden "výše" platformu složky.
 3. Z každé primární a sekundární servery lokality SMS a vzdálené počítače konzol SMS Administrator v prostředí přihlásit pomocí účtu s oprávněními správce.
 4. Je-li spuštěná konzola pro správu serveru SMS, ukončete ji.
 5. Spustit SMS2.0-KB302413-spX-x 86-enu.exe a postupujte podle pokynů v průvodci.

Ruční instalace

Ruční aktualizaci SMS Site Server

 1. Vytvořte složku v umístění, které je přístupné pro servery lokality SMS.
 2. Kopírovat platformu složky, které obsahují soubory opravenou nové složky.
 3. Z každé vaší primární a sekundární server servery SMS v prostředí přihlásit k webu serveru pomocí účtu s oprávněními správce.
 4. Ukončete správce konzoly SMS.
 5. Zastavte všechny služby SMS.
 6. Ve složce SmsRootFolder\bin\Platform spusťte příkaz regsvr32 /u Sms_musr.dll.
 7. Kopírovat aktualizovaný soubor Sms_musr.dll z disku nebo síťové sdílené položky SmsRootFolder\bin\Platform.
 8. Ve složce SmsRootFolder\bin\Platform spusťte příkaz regsvr32 Sms_musr.dll.
 9. Restartujte služby SMS.

Ručně aktualizovat konzole SMS vzdálený správce

 1. Je-li spuštěná konzola pro správu serveru SMS, ukončete ji.
 2. Ve složce SMS_Admin_Root\bin\Platform spusťte příkaz regsvr32 /u Sms_musr.dll.
 3. Aktualizovaný soubor Sms_musr.dll zkopírujte do složky SMS_Admin_Root\bin\Platform.
 4. Ve složce SMS_Admin_Root\bin\Platform spusťte příkaz regsvr32 Sms_musr.dll.
Jak potíže obejít
Tento problém vyřešit, zapněte anonymní připojení. Postupujte příslušnou sadu kroků s ohledem na dotyčný domén.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 • Domény Microsoft Windows NT postupujte následujícím způsobem na všech řadičích domény:
  1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
  2. Přejděte na následující klíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA
  3. Vyberte hodnotu RestrictAnonymous.
  4. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko Odstranit.
  5. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.
 • Domény systému Windows 2000 postupujte takto:
  1. Na řadič domény přidat skupinu Everyone do skupiny Pre-Windows 2000 Compatible Access. Musí být provedeno z příkazového řádku následující příkaz:
   net localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" everyone / add
  2. Zajistit pod Computer|Configuration|WindowsSettings|Local Policies|Security Options| "Další omezení anonymních připojení" Výchozí zásady domény nastavena na jednu z následujících:
   • není definováno
   • NONE. vycházet z výchozích oprávnění;
   • Nepovolit výčet SAM účtů a sdílených položek
   Poznámka: máte vynucování anonymní nastavení vlastní zásady. Pokud tedy potřebujete změnit zásady příslušné skupiny.

  3. Zkontrolujte, zda má skupina Pre-Windows 2000 Compatible Access oprávnění vynulováním oprávnění pomocí dsacls.exe z adresáře podporu na disku CD-ROM systému Windows 2000:
   DSACLS DC = MICROSOFT, DC = COM / I: T /G "BUILTIN\Pre-Windows 2000 Compatible Access": LC

   DSACLS cn = server cn = system, dc = MICROSOFT, dc = com "BUILTIN\Pre-Windows 2000 Compatible Access" /G: RP
   Poznámka: předcházející příklad používá MICROSOFT jako název domény; změňte tento název odráží správné doméně.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se to být problém v Systems Management Server verze 2.0.
Další informace
Další informace o nastavení RestrictAnonymous získáte v článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
143474Omezení informací dostupných pro přihlášené anonymní uživatele
prodsms

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 302413 - Poslední kontrola: 02/28/2014 17:05:29 - Revize: 4.9

Microsoft Systems Management Server 2.0, Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 1, Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 2, Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbenv kbui KB302413 KbMtcs
Váš názor