Opravené chyby a známé problémy verze Visual Studio 2015

Opravené chyby a známé problémy verze Visual Studio 2015
Tento článek obsahuje seznam opravených a známých problémů Microsoft Visual Studio 2015.

Úplný seznam produktů Visual Studio 2015 a výběr produktů ke stažení zobrazíte na stránce Soubory Visual Studio ke stažení.

Podrobnosti o Visual Studiu 2015

V poznámkách k verzi pro Visual Studio najdete informace o tom, co nového obsahuje Visual Studio 2015.

Seznam známých problémů týkajících se Windows 10 SDK a nástrojů najdete ve fóru Známé problémy Windows SDK a nástrojů.

Opravené chyby

Profiler
 • Okno diagnostických nástrojů zobrazí zprávu „Diagnostické nástroje neočekávaně selhaly“ společně se zprávou „Došlo k chybě prostředku clusteru“ nebo „Nejde spustit standardní sběr“ ve výstupu centra diagnostiky v okně výstupu.
 • Ve Visual Studiu dochází k prodlevám uživatelského rozhraní, pokud se otevře okno diagnostické nástroje.
Team Foundation Server (TFS)
 • Při použití TFS v turečtině funkce publikování selže a zobrazí se chybová zpráva „datum není v přípustných mezích“.
 • Distribuovaný test automatizace a testování zatížení cloudu se nezdaří, pokud kolekce projektu nebo název projekt obsahuje mezeru.
Jiné
 • Šablona navigace s popisem cesty získání Windows 8.1 se nezobrazí po instalaci Visual Studia 2015.
 • Vytvořte volitelnou funkci publikování ClickOnce a získejte požadované nástroje Windows 8.1 SDK.
 • Informace v chybové zprávě týkající se neúspěšného pokusu o přidání poznatků aplikace není vyčerpávající.

Známé problémy

Instalace
 • Zaregistrovat se teď

  V rámci vydání verze Visual Studio 2015 jsme do tohoto produktu přidali několik dalších propojených funkcí. Mnoho z těchto propojených funkcí vyžaduje k připojení k dané službě účet. Visual Studio nabízí integrované dialogy pro zadání přihlašovacích údajů k účtu Microsoft nebo k pracovním či školním účtům. V případě použití účtu Microsoft si můžete účet vytvořit přímo ve Visual Studiu pomocí kliknutí na odkaz „Zaregistrovat se“. Ten se nachází vedle textu „Nemáte účet Microsoft?“ V současné době existuje známý problém, který má vliv na tento odkaz. Tento problém se může projevit těmito způsoby:
  • Po kliknutí na odkaz se může zobrazit stránka s chybovým hlášením 404 (obsah není dostupný).
  • Po kliknutí na odkaz se může otevřít správný formulář pro vytvoření účtu Microsoft. Po vyplnění formuláře se však může stát, že k účtu nebudete přihlášeni.
  Pokud se setkáte s chybou 404, můžete si účet vytvořit v internetovém prohlížeči na této adrese:

  Po vytvoření účtu se můžete do Visual Studia přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla účtu Microsoft, který jste vytvořili.

  Pokud se přihlašovací dialogové okno zavře po vyplnění formuláře „Vytvořit účet“, musíte se přesto přihlásit, i když byl účet skutečně vytvořen. Znovu otevřete dialogové okno a zadejte přihlašovací údaje pro správné přihlášení k účtu.

  Tyto problémy budou v budoucnu opraveny.
 • Instalace Visual Studia 2015 do Windows 8.1 nebo Windows Serveru 2012 R2 se nezdaří, pokud nenainstalujete aktualizaci KB 2919355 Aktualizace Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2: Duben 2014. Další informace najdete v části Systémové požadavky Visual Studia 2015.

  Jestli se aktualizace KB2919355 nainstalovala do počítače můžete potvrdit otevřením možnosti Ovládací panely> Programy a funkce > Zobrazit nainstalované aktualizace a vyhledáním položky „Aktualizace Microsoft Windows (KB2919355)“.
  Pokud nemůžete najít nainstalovanou aktualizaci KB2919355 ve vašem počítači, můžete ke kontrole využít službu Windows Update.

  Poznámka Samotný KB2919355 má další předpoklady, které musíte nejdřív nainstalovat. Proto je možné, že nejdříve budete muset „Zkontrolovat aktualizace“ ve Windows Update a nainstalovat několikrát nabízené aktualizace pro zcela aktuální stav.
 • Pokud nenastavíte možnost Windows Update na automatické aktualizace kořenových certifikátů a zvolíte instalaci volitelných komponent, obdržíte na konci instalace následující výstrahu instalace Visual Studia:
  Nástroje PowerShell pro Visual Studio: Tento produkt se nepodařilo úspěšně stáhnout: Ověření podpisu u staženého souboru se nezdařilo.
  Pokud je vypnutá funkce automatických aktualizací, počítač nebude obsahovat nejnovější kořenové certifikáty. Proto instalace Visual Studia nerozpozná certifikáty využívané k podepisování souborů VSIX jako platné certifikáty a komponenty nenainstaluje.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, zapněte automatické aktualizace kořenových certifikátů pomocí následujících kroků:
  • Otevřete dialogové okno Spustit stisknutím kombinace kláves logo Windows + R.
  • Spusťte soubor Gpedit.msc.
  • Najděte Zásady místního počítače > Šablony pro správu > Systém > Správa internetové komunikace > Nastavení internetové komunikace > Vypnout automatické aktualizace kořenových certifikátů.
  • Vyberte Zakázáno nebo Nekonfigurováno a možnost zapněte.
  • Přinuťte Windows Update, aby načítala nejnovější kořenové certifikáty.
 • Soubor AdminDeployment.xml není součástí instalačního programu.

  Řešení
  Soubor AdminDeployment.xml můžete vytvořit pomocí /CreateAdminFile <umístění souboru> parametr příkazového řádku.
 • V některých případech se nenainstalují položky, které uživatelé zahrnou jako vybrané v souboru AdminDeployment.xml.

  Řešení
  Přidejte položky, které jsou na konci souboru AdminDeployment.xml označené jako „Selected="yes"“.
Visual Studio IDE
 • Předplatné Azure se nemůže automaticky objevit ve Visual Studiu, pokud nejste členem Azure Active Directory obsahující předplatné.
 • Když se pokusíte vložit fragmenty kódu z editoru XAML, obdržíte prázdný seznam místo fragmentů kódu, které se přidají pro jazyk XAML.

  Řešení
  • Zkopírujte „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\SnippetsIndex.xml“ do „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML“
  • Vytvořte novou složku fragmentů v „C:\Program Files (x 86) \Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML\1033\“
  • Zkopírujte „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML\1033\Tag.snippet“ do „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML\1033\Snippets“
 • Microsoft Visual Studio 2015 se zablokuje s výjimkou System.UnauthorizedAccess

  Příznaky
  Náhodně se zobrazuje dialogové okno se zprávou „Microsoft Visual Studio 2015 přestalo pracovat“. Rozšiřte podrobnosti o problému a přejděte k položce Signature 09 points, kde je uvedená výjimka System.UnauthorizedAccess.

  Řešení
  Dejte uživateli oprávnění k úplnému řízení složky „%tmp%\VSRemoteSettings“:
  • Otevřete Průzkumníka Windows, do pruhu umístění zadejte %tmp%, a přejděte tak do dočasného adresáře.
  • Vyberte složku „VSRemoteSettings“ a stiskněte a podržte Vlastnosti.
  • Přejděte na kartu Zabezpečení a potom klikněte na Úpravy.
  • V zobrazeném dialogovém okně Oprávnění klikněte na Přidat....
  • Zadejte své uživatelské jméno a potom kliknutím na Kontrola jmen zkontrolujte, jestli je správné. Klikněte na tlačítko OK.
  • V seznamu vyberte své uživatelské jméno a v seznamu oprávnění zaškrtněte pole Úplné řízení. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Oprávnění.
  • Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vlastnosti složky.
Nástroje pro testování
 • Nelze povolit ladění spravovaného zkušebního projektu Visual C++.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém obejít, navštivte podokno Nástroje->Možnosti->Ladění->Obecné a zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit pouze můj kód.
 • Projekt aplikace testování částí Visual C++ (Windows Phone Silverlight 8.0) se nesestaví, když změníte cíl projektu Windows Phone Silverlight 8.1 pomocí možnosti Změnit cíl projektu.
 • Kódované testovací projekty uživatelského rozhraní Windows Store a Windows Phone jsou k dispozici, ale nefungují ve verzi Professional Edition.
  Kódované UI nesmí být k dispozici ve verzi Professional Edition.
Webová platforma a nástroje
 • Ve Visual Studiu 2015 nemůžete přidat odkaz na službu WCF.

  Příznaky

  Pokud dojde k tomuto problému, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Chyba: Nejde načíst soubor nebo sestavení „Microsoft.Owin.Security, Version=2.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35“ nebo některou z jeho závislostí. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém obejít, zrušte výběr možnosti Opakovaně používat typy v uváděných sestavách v části Odkazy na službu->Rozšířené (toto chování se ve výchozím nastavení zapíná).
 • Upozornění se zobrazí, i když sestavení projektu obsahujícího klienta aplikace API Azure proběhne úspěšně.

  Příznaky

  Sestavení proběhlo úspěšně. Pak se ale zobrazí následující chybová zpráva:
  Zvažte přemapování app.config sestavení „Newtonsoft.Json, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed“ z verze „4.5.0.0“ [] na verzi „6.0.0.0“ [] k vyřešení konfliktu a odstranění upozornění.
  C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(1819,5): upozornění MSB3276: Zjištěné konflikty mezi různými verzemi stejného závislého sestavení. Nastavte vlastnost „AutoGenerateBindingRedirects“ na hodnotu true v souboru projektu. Další informace najdete v části https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/2fc472t2.aspx.

  Řešení

  Pokud chcete obejít tento problém, přidejte závazná přesměrování do konfiguračního souboru své aplikace (App.config nebo Web.config) v souladu s následujícím postupem:
  <runtime><assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"><dependentAssembly><assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" /><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" /></dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity name="System.Net.Http.Primitives" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" /><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.28.0" newVersion="4.2.28.0" /></dependentAssembly></assemblyBinding></runtime>
 • Při použití obvyklé instalace Visual Studia 2015 Professional nebo Visual Studia 2015 Community Edition se komponenta LocalDB nenainstaluje.

  Příznaky

  Pokud vyberete možnost Individuální ověřování v rámci šablon projektu ASP.NET a pokusíte se zaregistrovat uživatele stisknutím klávesy F5, obdržíte následující chybu SqlException v běhovém rozhraní:
  Nejde najít instalaci místní databáze běhového rozhraní

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, opravte nainstalované SKU a povolte možnost „Microsoft SQL Server Data Tools“.
 • ASP.NET 5: Ve Windows 7 SP1 nejde nainstalovat DNX SDK bez Powershell 3.0.

  Příznaky

  Při vytvoření projektu ASP.NET 5 se může zobrazit následující chybová zpráva:
  DNX SDK verze „dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5“ se nepodařilo nainstalovat. Řešení využije tuto relaci DNX SDK verze „dnx-clr-win-x86-1.0.0-beta5“

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, nainstalujte Windows Powershell 3.0 a pokuste se znovu vytvořit projekt.
 • ASP.NET 5: Nejde načíst všechny reference v aplikaci Solution Explorer při vytváření nového projektu ASP.NET 5 Web Application nebo otevřít stávající ve virtuálním počítači.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, restartujte Visual Studio a znovu otevřete projekt. Reference se správně načtou.
 • ASP.NET 5: Operace publikování funguje chybně, pokud nezaškrtnete možnost Použít skript Powershell na kartě Nastavení dialogu Publikovat.

  Příznaky

  Předpokládejme, že používáte možnost Hostitel v cloudu při vytváření nové aplikace ASP.NET 5. Pokud při publikování projektu do Azure nezaškrtnete možnost Použít skript Powershell na kartě Nastavení dialogu Publikovat, nebude operace publikování fungovat správně.

  Řešení

  Pokud chcete obejít tento problém, zaškrtněte možnost Použít skript Powershell na kartě Nastavení dialogu Publikovat.
 • ASP.NET 5: Když přidáte balík pomocí Bower do souboru bower.json prázdné aplikace ASP.NET 5, uzel závislostí ohlásí, že balíček není instalován, i když se balíček úspěšně nainstaloval pomocí Bower.

  Řešení


  Pokud chcete obejít tento problém, zavřete a znovu otevřete řešení a uzel závislostí může vybrat nový balíček.
 • ASP.NET 5: Když otevřete projekt ASP.NET 5 beta 4 pomocí Visual Studia 2015 RTM a projekt se vytvořil ve Visual Studiu 2015 RC, obdržíte následující chybovou zprávu:
  Proces nemá přístup k souboru „...\project.lock.json“ protože ho právě využívá jiný proces.

  Poznámka Jde o problém v modulu runtime ASP.NET 5 beta 4. Odhaluje se pomocí nástrojů Visual Studio 2015 RTM a ve verzi ASP.NET 5 beta 5 došlo k opravě.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, zavřete a znovu otevřete řešení.
 • ASP.NET 5: Když sestavíte a spustíte projekt ASP.NET 5 beta 4 Web Application pomocí Visual Studia 2015 RTM a projekt se vytvořil ve Visual Studiu 2015 RC, obdržíte následující chybovou zprávu:
  app. UseBrowserLink()" v Startup.cs:
  Nejde načíst soubor nebo sestavení „Microsoft.AspNet.Http.Abstractions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null“ nebo některou z jeho závislostí. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, okomentujte řádek „app.UseBrowserLink()“ nebo aktualizujte projekt na verzi beta 5.
 • ASP.NET 5: Když hledáte odkazy pomocí funkce Hledání v aplikaci Solution Explorer, Visual Studio 2015 přestane v některých případech reagovat.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém vyřešit, rozbalte uzly ve stromové struktuře odkazů místo použití funkce Hledání.
 • Při ladění projektu Windows Workflow nejde klíčová místa ladění vyřešit podle očekávání, pokud nezaškrtnete možnost Potlačit optimalizaci JIT v zatížení modulu (pouze spravované).

  Řešení

  Pokud chcete zajistit, aby se všechna klíčová místa ladění vyřešila podle očekávání, zaškrtněte možnost Potlačit optimalizaci JIT v zatížení modulu (pouze spravované) v podokně Nástroje-> Možnosti-> Ladění-> Obecné.
Správa vydání
 • Rekonfigurace stávajícího nástroje pro nasazení (automaticky aktualizován na verzi VS2015) nefunguje, pokud upgradujete Release Management Server na Visual Studio 2015 RTM.

  Řešení

  Pokud chcete tento problém obejít, odinstalujte agenta Microsoft Deployment Agent z nástroje pro nasazení a znovu nainstalujte poslední verzi agenta Microsoft Deployment Agent pro Visual Studio 2015.
 • Správa verzí neočekávaně ukazuje „licence vypršela“ do 90 dnů od upgradu. K tomuto problému dochází po upgradu na Visual Studio 2015 RTM pomocí balíčků stažených z webů visualstudio.com nebo downloads.microsoft.com

  Řešení

  Pokud chcete tento problém obejít, stáhněte si správu verzí pro Visual Studio 2015 z předplatného MSDN a znovu ji upgradujte.
Diagnostické nástroje
 • Při spuštění nástrojů pro diagnostiku bez ladění zaměřujícího některou z následujících akcí:
  • Aplikace Windows Phone 8.1 nastavující konfiguraci sestavení na hodnotu Verze.
  • Aplikace Windows Store, které jsou NGENované (to se děje automaticky po dni).
  • Univerzální Windows projekty v jazyce C++, které nastavují konfiguraci sestavení do režimu ladění.
  • Projekty v jazyce C++ ve Windows 7.
  Nástroje využívání procesoru a paměti nezobrazí názvy funkcí pro kód ve vaší aplikaci.

  Řešení

  Pro aplikace Windows Phone 8.1 nastavte rozevírací seznam konfigurace sestavení na standardním panelu nástrojů v části Verze po Ladění.
  V aplikacích Windows Store proveďte změny v aplikaci a pak znovu zkompilujte.
  U aplikací C++ Universal Windows nastavte konfiguraci sestavení na možnost Verze. Pokud používáte požadovaný režim ladění, můžete změnit vlastnosti konfigurace -> Ladění -> Generovat informace ladění v nastavení projektu z „Optimalizovat pro rychlejší spojení (/DEBUG:FASTLINK)“ na „Optimalizovat pro ladění (/DEBUG)“.
  U projektů v jazyce C++ ve Windows 7 klikněte na „Vytvořit podrobnou sestavu...“ a názvy funkcí zobrazte v podrobné sestavě.
Přehled o aplikacích
 • Přehled o aplikacích nemůžete přidat do existujícího projektu Windows 8.1 nebo projektu Universal Windows. Funkce nepřidá konfigurační soubor. Sada SDK se do projektu nainstaluje, ale Přehled o aplikacích nefunguje.

  Řešení

  Přidejte existující soubor ApplicationInsights.config z jiného projektu (nebo ho vytvořte ručně), nastavte „BuildAction=Content“ & „Copy to Output=Copy If Newer“ a pak využijte normální postup Přidat do existujícího projektu: Otevřete místní nabídku projektu a pak klikněte na „Konfigurovat přehled o aplikacích...“
  Pokud chcete ručně přidat nový projekt, nezapomeňte provést následující:
  • Pojmenovat soubor „ApplicationInsights.config“
  • Přidat následující obsah:
   <ApplicationInsights xmlns="http://schemas.microsoft.com/ApplicationInsights/2013/Settings"></ApplicationInsights>

NuGet 3.0
Poznámka NuGet 3.0 nově zahrnuje podporu souborů project.json, nový protokol založený na JSON a aktualizovanou podporu pro nová cílová rozhraní Framework. Více informací naleznete v Poznámkách k verzi NuGet 3.0.
 • Není uveden překlad popisku „Tento dialog už příště nezobrazovat“ v okně náhledu a překlad popisku „Autoři“ v okně popisu balíčku.

  Řešení

  Nainstalujte aktualizovaného správce balíčku NuGet z galerie rozšíření.
 • Pokud pracujete na projektu pomocí správy zdrojového kódu TFS, NuGet nemůže zobrazit uživatelské rozhraní správce balíčků, pokud je soubor nuget.config označen jako pouze pro čtení.

  Řešení
  • Rezervujte soubor z TFS.
  • Nainstalujte aktualizovaného správce balíčku NuGet z galerie rozšíření.
 • Text na žlutém „panelu restartování“ v okně NuGet Powershell nejde vidět, pokud používáte tmavý motiv Visual Studia.

  Řešení
  • Použijte světlý motiv Visual Studia.
  • Nainstalujte aktualizovaného správce balíčku NuGet z galerie rozšíření.
Cordova a JavaScript
 • Při některých instalačních scénářích se může po instalaci nástrojů pro univerzální aplikace pro Windows odinstalovat jazyková služba JavaScript a projektový systém. To může způsobit následující problémy:
  • Visual Studio se zastaví, když vytvoříte nový projekt Cordova.
  • Visual Studio zobrazí chybu načtení balíčku při vytvoření nového projektu univerzální aplikace pro Windows založené na JavaScriptu.
  • Při úpravách souboru jazyka JavaScript nebude fungovat IntelliSense.
  • Při ladění univerzální aplikace pro Windows založené na JavaScriptu se zobrazí následující chybová zpráva:
   Ladicí program nemůže pokračovat se spuštěným procesem.  Nelze spustit ladění.

  Možné řešení:
  • Přesvědčte se, zda je počítač připojený k internetu, a
   • Pokud jsou stále nainstalované Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows:
    1. Přejděte na Programy a funkce, vyberte Visual Studio 2015, klikněte na Změnit.
    2. Při instalaci Visual Studia klikněte na Změnit.
    3. Zrušte výběr funkce Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows.
    4. Znovu vyberte Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows a klikněte na Aktualizovat.
   • Pokud jste již odinstalovali Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows:
    1. Znovu nainstalujte Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows.
    2. Případně přeinstalujte projektový systém a jazykovou službu JavaScriptu následujícími kroky:
     • Stáhněte instalační program pro svou verzi Visual Studia, například vs_community.exe.
     • Otevřete okno příkazového řádku a spusťte následující příkaz: 
      vs_community.exe /modify /installselectableitems JavaScript_Hidden /passive
     • Změňte adresář na C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE.
     • Spusťte následující příkazy
      • devenv /updateconfiguration
      • devenv /clearcache
Jiné

Více informací

Jak stáhnout soubory podpory společnosti Microsoft

Aktualizace dalších produktů v rodině Visual Studia najdete na webu Web společnosti Microsoft pro stahování souborů pro Visual Studio.

Požadavky

Podrobné systémové požadavky najdete v tématu Kompatibilita Visual Studia 2015.

Požadavek na restartování

Po instalaci tohoto balíčku může být nutné restartovat počítač.

Softwarové požadavky

Ve Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2, aktualizace 2919355 (také dostupná pomocí Windows Update) je nezbytná pro úspěšnou instalaci Visual Studia 2015 RTM.

Podporované architektury

 • 32bitová verze (x86)
 • 64bitová verze (x 64) (WOW)
 • ARM

Aplikace jiných dodavatelů


 • Instalace Visual Studia 2015 umožňuje instalaci aplikací třetích stran. Informace o tom, které aplikace třetích stran jsou nezbytné při instalaci nástrojů Cross Platform Mobile Development z verze Visual Studio 2015 najdete v článku báze znalostí 3060693.
 • Odinstalace Visual Studia 2015 neodinstaluje aplikace třetích stran. Informace o odinstalaci aplikací třetích stran nainstalovaných společně s Visual Studiem 2015 najdete v článku báze znalostí 3060695.
Informace třetích stran – právní omezení
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 3025135 - Poslední kontrola: 01/11/2016 15:52:00 - Revize: 4.0

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB3025135
Váš názor