Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak v systému Windows XP aktivovat podporu 48bitového adresování LBA u diskových jednotek ATAPI

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje podporu 48bitového adresování LBA (Logical Block Addressing) aktualizace SP1 systému Microsoft Windows XP pro diskové jednotky ATAPI (ATA Packet Interface), které může zvýšit kapacitu pevného disku na vyšší hodnotu, než je aktuální omezení 137 GB.

Poznámka Systém Windows XP podporuje 48bitové adresování LBA pouze v případě, že používáte systém Windows XP s aktualizací SP1. Chcete-li používat podporu 48bitového adresování LBA, je třeba nainstalovat systém Windows XP s aktualizací SP1 nebo vyšší. Operační systémy Windows XP Media Center Edition a Windows XP Tablet PC Edition již zahrnují aktualizaci SP1.

Další informace nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Další informace
Aktualizace SP1 pro systém Windows XP zahrnuje podporu 48bitového adresování LBA pro diskové jednotky ATAPI. Díky této podpoře můžete používat pevné disky, které jsou větší než aktuální omezení 137 GB. Ve výchozím nastavení je podpora v aktualizaci SP1 povolena. Chcete-li zjistit, zda používáte aktualizaci SP1, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klepněte na příkaz Vlastnosti. Na kartě Obecné bude aktualizace Service Pack 1 uvedena v části Systém.

Pokud chcete zjistit, zda máte k dispozici nejnovější ovladač ATAPI, ověřte, zda máte soubor Atapi.sys verze 5.1.2600.1135 nebo novější ve složce %systemroot%\system32\drivers. (Nebo verzi 5.1.2600.1152 pro systém Windows XP 64-Bit Edition.) Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Hledat a pak klepněte na možnost Všechny soubory a složky.
 2. Zadejte hodnotu Atapi.sys a pak klepněte na tlačítko Hledat.
 3. Pokud soubor Atapi.sys nebude ve složce %systemroot%\system32\Drivers nalezen, klepněte na možnost Rozšířené možnosti v Průvodci vyhledáváním, klepněte na položku Prohledávat skryté soubory a složky a pak zopakujte krok 2.

  Další informace o vyhledávání skrytých a systémových složek získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  302347 Jak vyhledávat skryté nebo systémové soubory v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený)).
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Atapi.sys ve složce %systemroot%\System32\Drivers a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Poznamenejte si verzi souboru na kartě Verze.
Pokud soubor Atapi.sys nemá verzi 5.1.2600.1135 (nebo verzi 5.1.2600.1152 u systému Windows XP 64-Bit Edition), získejte a nainstalujte opravu Hotfix, která je popsána v článku 331958 databáze Microsoft Knowledge Base.

Další informace o této opravě Hotfix získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
331958 Při přechodu do úsporného režimu nebo do režimu spánku a při výpisu paměti se může poškodit obsah pevného disku
Ve výchozím nastavení původní vydané verze systémů Windows XP Home Edition a Windows XP Professional podporu 48bitového adresování LBA neobsahují. Počítač musí splňovat následující požadavky na používání podpory 48bitového adresování LBA pro disky ATAPI
 • Systém BIOS kompatibilní s 48bitovým adresováním LBA.
 • Pevný disk o velikosti 137 GB nebo větší.
 • Musí být nainstalován systém Windows XP s aktualizací SP1.
U původních vydaných verzí systémů Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional můžete povolit 48bitové adresování LBA pro účely testování. Tento krok provedete tak, že nastavíte hodnotu registru EnableBigLba na hodnotu 1 v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Upozornění Pokud platí některá z následujících podmínek, může dojít k poškození dat:
 • Používáte tuto hodnotu registru k povolení podpory 48bitového adresování LBA v původní vydané verzi systémů Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional.
 • Instalujete předchozí verzi systému Windows na oddíl disku, který byl dříve vytvořen operačním systémem podporujícím 48bitové adresování, například systémem Windows XP s aktualizací SP1. A tento oddíl disku je stejně velký nebo větší než aktuální adresovatelný limit 137 GB.
Poznámka Předchozí nastavení registru je v systému Windows XP s aktualizací SP1 a vyšší ignorováno. Pokud se pokusíte povolit podporu 48bitového adresování LBA disků ATAPI v původní vydané verzi systému Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional úpravou předchozího nastavení registru a počítač nesplňuje minimální požadavky, může dojít k následujícím potížím:
 • Hodnota registru EnableBigLba je zakázána. Máte-li systém BIOS kompatibilní s 48bitovým adresováním, který může podporovat pevný disk s větší kapacitou než 137 GB, bude pouze prvních 137 GB pevného disku adresovatelných. Zbývající místo na pevném disku nebude využito.
 • Hodnota registru EnableBigLba je povolena, ale nemáte systém BIOS kompatibilní s 48bitovým adresováním LBA a kapacita pevného disku není větší než 137 GB.

  Pokud povolíte 48bitové adresování LBA disků ATAPI úpravou nastavení registru, ale nemáte k dispozici systém BIOS kompatibilní s 48bitovým adresováním LBA a pevným diskem, který má kapacitu stejnou nebo větší než 137 GB (viz poznámka), nebyl systém změněn. Pevný disk bude i nadále fungovat jako standardní pevný disk.
 • Hodnota registru EnableBigLba je povolena bez systému BIOS kompatibilního s 48bitovým adresováním LBA, ale máte pevný disk s kapacitou větší než 137 GB.

  Pokud povolíte podporu 48bitového adresování ATAPI v registru a máte pevný disk, který je stejný nebo větší než 137 GB (viz poznámka), ale nemáte systém BIOS kompatibilní s 48bitovým adresováním LBA, bude pouze prvních 137 GB na adresovatelných. Zbývající místo na pevném disku nebude využito.
Chcete-li povolit podporu 48bitového adresování LBA pomocí bezobslužné instalace v nástroji Microsoft System Preparation (Sysprep), postupujte takto:
 1. Zkopírujte následující text do programu Poznámkový blok a uložte jej jako soubor 48bitLba.inf:
  [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Vytvořte soubor s názvem Cmdlines.txt, který obsahuje následující řádky:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Vyhledejte složku Sysprep\I386 v bitové kopii nástroje Sysprep a vytvořte v této složce podsložku $OEM$.
 4. Zkopírujte soubory 48bitlba.inf a Cmdlines.txt do složky Sysprep\I386\$OEM$.
 5. V souboru Sysprep.inf přidejte klíč s názvem
  InstallFilesPath
  do oddílu [Unattended]. Tento klíč musí mít následující hodnotu: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Chcete-li přidat předchozí nastavení do složky Images vytvořené programem Riprep.exe, postupujte takto:
 1. Na serveru pro vzdálenou instalaci obsahujícím bitovou kopii nástroje Riprep vytvořte složku Sysprep\I386\$OEM$ v následující složce:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  Poznámka Jazyk je English pro angličtinu a Riprep_dir_name je jedinečný název vybraný pro bitovou kopii nástroje Riprep.
 2. Zkopírujte soubory 48bitlba.inf a Cmdlines.txt do složky $OEM$.
 3. Upravte soubor Riprep.sif (a všechny další soubory šablon pro tuto bitovou kopii nástroje Riprep, které jste vytvořili) v následující složce:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Tento krok provedete tak, že upravíte hodnoty OemPreinstall a InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Zavřete a uložte soubor.
Výrobci OEM mohou tuto podporu zapnout pomocí sady nástrojů pro předinstalaci Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

Další informace najdete v sadě OEM Preinstallation Kit nebo na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 303013 - Poslední kontrola: 12/06/2015 03:46:24 - Revize: 6.1

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013
Váš názor