Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Intranetový server je identifikován jako serveru v síti Internet, při použití FQDN nebo adresy IP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:303650
Příznaky
Při přístupu k místní síti (LAN), sdílenou položku intranetu nebo webu v intranetu pomocí adresy Internet Protocol (IP) nebo úplný doménový název (FQDN), může být sdílená položka nebo web vymezeny podle zóny Internet, nikoli do zóny Místní intranet. Toto chování může nastat například při přístupu k webové servery s aplikací Microsoft Internet Explorer nebo aplikace Windows Internet Explorer, pomocí Průzkumníka systému Windows, pomocí příkazového řádku nebo pomocí programu pro systém Windows nebo akcie při použití adresy v jednom z následujících formátů:
 • \\Počítač.childdomain.domény.com\Sdílené složky
 • http://počítač.childdomain.domény.com
 • \\157.54.100.101\share
 • File://157.54.100.101/Share
 • http://157.54.100.101
K tomuto chování může dojít bez ohledu na to, zda jsou konfigurovány některé nebo všechny z následujících nastavení:
 • V aplikaci Microsoft Internet Explorer nebo v aplikaci Windows Internet Explorer, které jste přidali úplný název domény (nebo*. uživatel@doména.com) nebo IP adresu (nebo rozsah adres)Nepoužívat proxy server pro adresy začínajícípole ve skupinovém rámečkuVýjimkyv částiNastavení serveru proxyDialogové okno.

  Poznámka:VyhledejteNastavení serveru proxyDialogové okno v aplikaci Internet Explorer, klepněte na tlačítkoNástroje, klepněte na tlačítkoMožnosti Internetu, klepněte na tlačítkoPřipojenía klepněte na tlačítkoNastavení serveru proxy.
 • Jste vybraliNepoužívat server proxy pro místní adresyZaškrtávací políčko, které je naNastavení místní sítě (LAN)Dialogové okno.

  Poznámka:VyhledejteNastavení místní sítě (LAN)Dialogové okno v aplikaci Internet Explorer, klepněte na tlačítkoNástroje, klepněte na tlačítkoMožnosti Internetu, klepněte na tlačítkoPřipojenía klepněte na tlačítkoNastavení místní sítě (LAN).
 • Jste vybraliZahrnout všechny servery, které obcházejí proxy serveraZahrnout všechny síťové cesty (adresy UNC)Zaškrtávací políčka vMístní intranetDialogové okno.

  VyhledejteMístní intranetDialogové okno v aplikaci Internet Explorer, klepněte na tlačítkoNástroje, klepněte na tlačítkoMožnosti Internetu, klepněte na tlačítkoZabezpečenía klepněte na tlačítkoMístní intranet.
Toto chování může způsobit v aplikaci Internet Explorer výzva k zadání pověření při přístupu k intranetu webové servery, které vyžadují ověření. Nebo vám může být vyzván zabráněno otevírání souborů v síti intranet server WWW nebo Universal Naming Convention (UNC) sdílené položce v programech, které používají Internet Explorer Security Manager k určení, zda je soubor umístěn v zóně důvěryhodných serverů. Například můžete obdržet následující chybovou zprávu při pokusu o otevření souboru databáze (MDB) aplikace Microsoft Access ve sdílené místní intranet (pomocí názvu FQDN nebo IP adresu) pomocí aplikace Microsoft Access 2002:
Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít tento soubor.
Tento soubor je umístěn mimo síť intranet nebo na nedůvěryhodném serveru. Aplikace Microsoft Access nebude možné otevřít soubor z důvodu potíží se zabezpečením.
Chcete-li soubor otevřít, zkopírujte jej do počítače nebo přístupné umístění v síti.
Poznámka:Windows Server 2003 obsahuje nové, volitelná součást s názvem konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer. Tato součást přiřadí všechny weby v intranetu a všechny cesty UNC, které nejsou výslovně uvedeny v zóně Místní intranet do zóny Internet. Ve výchozím nastavení používá úroveň Vysoké zabezpečení zóny Internet. Proto může vzniknout tyto příznaky při přístupu intranetové weby a cesty UNC pomocí názvu NetBIOS. Například http://server nebo \\server\share, nebo při použití adresy IP nebo úplného názvu domény, můžete zaznamenat tyto příznaky.

Další informace o konfiguraci rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
číslo 815141Konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer mění možnosti procházení
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud úplný název domény nebo adresa IP obsahuje tečky. Pokud úplný název domény nebo adresa IP obsahuje dobu, aplikace Internet Explorer identifikuje webového serveru nebo sdílené složky jako v zóně Internet.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, přidejte příslušný rozsah adres IP nebo plně kvalifikované názvy domény (FQDN) do místní sítě intranet. Nebo změnit úroveň zabezpečení zóny Internet. Na možnost ověření uživatele změňte automatické přihlašování pouze v zóně Intranet pro automatické přihlášení s aktuální uživatelské jméno a heslo.

Poznámka:Pokud používáte konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer systému Windows Server 2003 a používáte název NetBIOS na weby v intranetu přístup, použijte některou z následujících metod řešení tohoto problému:
 • Přidání serverů do zóny Místní intranet. Přidání serveru do zóny Místní intranet, otevřete web v aplikaci Internet Explorer, klepněte na tlačítkoSoubor, přejděte na příkazPřidat server do, klepněte na tlačítkoMístní intranet, klepněte na tlačítkoPřidatvMístní intranetDialogové okno a klepněte na tlačítkoZavřít.
 • Přidání webů do zóny Důvěryhodné servery. Přidání serveru do zóny Důvěryhodné servery, otevřete web v aplikaci Internet Explorer, klepněte na tlačítkoSoubor, přejděte na příkazPřidat server do, klepněte na tlačítkoZóny Důvěryhodné servery, klepněte na tlačítkoPřidatvDůvěryhodné serveryDialogové okno a klepněte na tlačítkoZavřít.
 • Vypnete konfiguraci rozšířeného zabezpečení. Musíte být správce vypnout konfiguraci rozšířeného zabezpečení. Můžete vypnout konfiguraci rozšířeného zabezpečení pro uživatele (například uživatelé s omezenými právy a Restricted Users) a nechá se na správce. Chcete-li vypnout konfiguraci rozšířeného zabezpečení pro uživatele, otevřeteOvládací panely, klepněte na tlačítkoPřidat nebo odebrat programy, klepněte na tlačítkoPřidat nebo odebrat součásti systému Windows, klepněte na tlačítkoKonfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer, klepněte na tlačítkoPodrobnosti, klepněte na tlačítkoUživatelé, klepněte na tlačítkoOK, klepněte na tlačítkoDalší, klepněte na tlačítkoDokončita znovu spusťte aplikaci Internet Explorer a použít nové nastavení.
Správci mohou pomocí nastavení klienta nebo serveru, přidejte příslušný rozsah adres IP nebo úplné kvalifikované názvy domény v místní síti intranet. Například správci pomocí přípony TCP/IP, přidejte *.domény.com, nebo přidat odpovídající rozsahu IP adresMístní intranetzóna v aplikaci Internet Explorer v klientském počítači. Správci mohou pomocí skriptu pro automatickou konfiguraci proxy na serveru. Přidá následující řešení *.domény.com nebo odpovídající rozsah adres IP do zóny Místní intranet servery v aplikaci Internet Explorer pro všechny klientské počítače.

Uživatelé

Chcete-li toto chování obejít, musí každý uživatel přidat*. uživatel@doména.comnebo odpovídající rozsahu IP adresMístní intranetové serveryDialogové okno:
 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na tlačítkoNástrojea klepněte na tlačítkoMožnosti Internetu.
 2. VZabezpečeníkarta, klepněte na tlačítkoMístní intraneta klepněte na tlačítkoWeby.
 3. Klepněte na tlačítkoUpřesnita potom zadejte:*. uživatel@doména.comnebo rozsah adres IP (například 157.54.100-200.*) vPřidat tento webový server do zónypole, kdeuživatel@doména.comje společnost a názvy domén nejvyšší úrovně.
 4. Klepněte na tlačítkoPřidat, klepněte na tlačítkoOK, klepněte na tlačítkoOKa klepněte na tlačítkoOKZavřeteMožnosti InternetuDialogové okno.
 5. Restartujte počítač.

Správci

DůležitéTento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


Správci mohou implementovat toto nastavení tím, že v registru následující změny:
 1. Pro každou doménu, která bude zahrnuta do zóny Místní intranet, přidejteuživatel@doména.comklíč příslušný klíč registru pod buď
  HKEY_CURRENT_USER
  (pro aktuálně přihlášeného uživatele pouze) nebo
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (pro všechny uživatele v místním počítači):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Pro 32bitové verze aplikace Internet Explorer nebo 64bitových verzí aplikace Internet Explorer na 64bitové verze systému Windows XP nebo Windows Server 2003, pokud je konfigurace rozšířeného zabezpečení vypnuto.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Pro 32bitové verze aplikace Internet Explorer v 64bitových verzích systému Windows XP nebo 64bitové verze systému Windows Server 2003, pokud je konfigurace rozšířeného zabezpečení vypnuto.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Pro aplikaci Internet Explorer v 32bitových verzích systému Windows Server 2003 nebo v 64bitové verzi aplikace Internet Explorer na 64bitových verzí systému Windows Server 2003, pokud je povolena konfigurace rozšířeného zabezpečení.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Pro 32bitové verze aplikace Internet Explorer na 64bitových verzí systému Windows Server 2003, pokud je povolena konfigurace rozšířeného zabezpečení.)
  Poznámka:Ve výchozím nastavení jsou nastavení zón zabezpečení uložena v
  HKEY_CURRENT_USER
  klíč registru. Protože je tento klíč dynamicky načítán pro každého uživatele, neovlivní nastavení pro jednoho uživatele nastavení jiného. Budou použity pouze nastavení místního počítače, pokudZóny zabezpečení: Použít pouze nastavení počítačev zásadách skupiny povoleno nastavení neboSecurity_HKLM_onlyJe nastavena na hodnotu DWORD1v následující klíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Toto nastavení zásad povoleno, bude použit pouze nastavení počítače namísto uživatelenastavení.

 2. Přidejte hodnotu DWORD s názvem * (znak hvězdička) auživatel@doména.comklíče a nastavte ji na1.
 3. Pro každý rozsah adres IP, které musí být zahrnut do zóny Místní intranet, přidejteRozsahxklíč (kde x je 1, 2, 3 atd.) do následujícího klíče registru pod
  HKEY_CURRENT_USER
  (pro aktuálně přihlášeného uživatele pouze) nebo
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (pro všechny uživatele v místním počítači):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Pro 32bitové verze aplikace Internet Explorer nebo 64bitových verzí aplikace Internet Explorer na 64bitových verzích systému Windows XP nebo Windows Server 2003.
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Pro 32bitové verze aplikace Internet Explorer v 64bitových verzích systému Windows XP nebo 64bitové verze systému Windows Server 2003.
  Poznámka:Ve výchozím nastavení jsou nastavení zón zabezpečení uložena v
  HKEY_CURRENT_USER
  klíč registru. Protože je tento klíč dynamicky načítán pro každého uživatele, neovlivní nastavení pro jednoho uživatele nastavení jiného. Budou použity pouze nastavení místního počítače, pokudZóny zabezpečení: Použít pouze nastavení počítačev zásadách skupiny povoleno nastavení nebo pokudSecurity_HKLM_onlyJe nastavena na hodnotu DWORD1v následující klíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Díky této zásadě je nastavení povoleno, bude použit pouze nastavení počítače namísto uživatelenastavení.
 4. Přidejte hodnotu DWORD s názvem * (znak hvězdička) aRozsahxklíče a nastavte ji na1.
 5. PřidatŘetězecHodnota s názvem: (znak dvojtečky následuje "Oblast") v rozsahu ažRozsahxklíč a potom nastavte rozsah adres IP (například 157.54.100-200.*).
Poznámka:Správci mohou nasadit nastavení v prostředí služby Active Directory.

Další informace o tom, jak to provést klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
274846Nastavení rozšířeného nastavení aplikace Internet Explorer pomocí objektů Zásady skupiny
DůležitéToto řešení nefunguje u adresy UNC nebo file://, které používají adresy IP. Například aplikace Internet Explorer identifikuje, \\157.54.100.101\share nebo file://157.54.100.101/share, je v zóně Internet, i v případě, že přidáte odpovídající rozsah adres IP do seznamu webů v místní síti Intranet. V takovém případě musíte použít file:// URL, která má název NetBIOS (například \\Server\sdílet) pro web identifikovány v zóně Místní intranet. Také některé aplikace pravděpodobně nebudete moci otevřít soubory pomocí adresy http://, i v případě, že je webový server v síti LAN a pomocí názvu NetBIOS (například http://server). Například aplikace Microsoft Access 2002 nelze otevřít soubory z adresy http://. Pokud pokusu o otevření souboru databáze aplikace Access (MDB) v síti intranet serveru WWW pomocí buď adresu IP, název (FQDN), nebo název NetBIOS, Access 2002 bude nesprávně zprávu, že soubor je mimo síť intranet nebo na nedůvěryhodném serveru zobrazením chybové zprávy v části "Příznaky" tohoto článku.
Další informace o tomto problému získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810582Chyba při otevírání databáze aplikace Access z webového serveru
Další informace o počítačích s nainstalovanou aplikací Internet Explorer 7 podobné příznaky klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
941000V počítači, který má nainstalovanou aplikaci Windows Internet Explorer 7 na síťovou jednotku, mapování pomocí příkazu subst zóny zabezpečení se zobrazí jako "Internet"
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
DFS, tečka, tečka

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 303650 - Poslední kontrola: 03/24/2011 05:39:00 - Revize: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB303650 KbMtcs
Váš názor
ody>&t=">