Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přehled upozornění na novou poštu zobrazených na Úvodní obrazovce systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Ve výchozím nastavení se v počítačích se systémem Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional, které nejsou členem domény, zobrazuje Úvodní obrazovka. Pod jménem uživatele je na Úvodní obrazovce zobrazen hypertextový odkaz udávající počet nepřečtených e-mailových zpráv. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte informace o tom, ze kterých účtů zprávy přicházejí a kolik zpráv připadá na jednotlivé poskytovatele e-mailových služeb. Máte-li například tři nepřečtené e-mailové zprávy a klepnete na hypertextový odkaz pod svým jménem, zobrazí se následující informace (kde IDuživatele je vaše uživatelské jméno pro odpovídající e-mailový účet):
IDuživatele@msn.com (2)
IDuživatele@hotmail.com (1)
Hypertextový odkaz je zobrazen pouze v případě, že je v počítači spuštěn e-mailový klient, který je schopen aktualizovat Úvodní obrazovku. Tuto funkci v současnosti podporují aplikace Microsoft Outlook Express a služba Microsoft Windows Messenger.
Další informace
Upozornění: Změníte-li nesprávným způsobem registr pomocí Editoru registru nebo jiné metody, může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat, abyste přeinstalovali operační systém. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Změny registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Hypertextový odkaz s e-mailovou adresou je zobrazen pouze v případě, že e-mailový klient spuštěný v počítači importuje následující klíč registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Tuto funkci nelze v uživatelském rozhraní zakázat, nelze také konfigurovat Úvodní obrazovku tak, aby importovala počet nepřečtených zpráv pouze z určitého e-mailového programu. Nelíbí se vám například, že se na Úvodní obrazovce zobrazují e-mailové zprávy z účtu IDuživatele@hotmail.com. Chcete-li toto chování vyřešit, nastavte oprávnění pro systémový účet v následujícím klíči registru na hodnotu Jen pro čtení:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Až se program pokusí o aktualizaci klíče registru při doručení nové pošty, nebude mít k této akci dostatečné oprávnění, takže Úvodní obrazovka nebude aktualizována.Postup:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedit).
 2. Přejděte k následující složce v registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Klepněte pravým tlačítkem na složku UnreadMail a potom klepněte na příkaz Oprávnění.
 4. Klepněte na účet System a potom zaškrtněte políčko Odepřít pro položku Úplné řízení.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete Editor registru.
Chcete-li aktualizace Úvodní obrazovky zablokovat pouze pro jednoho z e-mailových klientů, nastavte oprávnění pro systémový účet v klíči registru ve složce UnreadMail, která udávají tento e-mailový účet, na hodnotu Jen pro čtení. Předpokládejme například, že máte v klíči UnreadMail vytvořeny následující dva klíče registru:
IDuživatele@msn.com
IDuživatele@hotmail.com
Chcete-li na Úvodní obrazovce zablokovat zobrazení účtu IDuživatele@msn.com a zachovat zobrazení účtu IDuživatele@hotmail.com, nastavte oprávnění pro klíč IDuživatele@msn.com:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedit).
 2. Přejděte k následující složce v registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Rozbalte složku UnreadMail.
 4. Klepněte na poskytovatele e-mailových služeb, který nemá být zobrazen na Úvodní obrazovce.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na tuto složku a potom klepněte na příkaz Oprávnění.
 6. Klepněte na účet System a potom zaškrtněte políčko Odepřít pro položku Úplné řízení.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
Další informace o psaní programů, které využívají tuto funkci, naleznete na následujícím webu služby MSDN:
Poznámka: Informace v tomto článku jsou poskytovány pouze za účelem odstraňování potíží a jako odborná pomoc. Programy, které mají poskytovat informace o nepřečtených e-mailových zprávách, by měly používat funkci SHSetUnreadMessageCount. Další informace naleznete na následujícím webu služby MSDN:
windowsxp e-mail nepřečtené zprávy úvodní obrazovka pošta
Vlastnosti

ID článku: 304148 - Poslední kontrola: 12/06/2015 04:09:59 - Revize: 3.6

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbother kbmsccsearch kbinfo kbui KB304148
Váš názor