Vytvoření parametrického dotazu v aplikaci Access 2002

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Začátečníci: Je nutná znalost uživatelského rozhraní v počítačích pro jednoho uživatele.

Tento článek se týká pouze databáze aplikace Microsoft Access (MDB).

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 2000 naleznete pod číslem 304353 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
V dotazu lze užívat kritéria, která omezí sady záznamů vrácených dotazem. Aby tentýž dotaz zobrazoval při každém spuštění jiné záznamy, je možné nechat dotaz vyzvat uživatele k zadání kritérií, například rozmezí Datum od – Datum do. Dotaz, který vyzve k zadání kritérií, se nazývá parametrický dotaz. Tento článek ukazuje, jak vytvářet parametrické dotazy v aplikaci Microsoft Access.

Parametrický dotaz zobrazí vlastní dialogové okno, ve kterém vyzve uživatele k zadání informací. Dotaz lze nastavit tak, aby požádal o jeden údaj, například o číslo dílu, nebo o více než jeden údaj, například počáteční datum a konečné datum. Aplikace Microsoft Access poté načte všechny záznamy obsahující dané číslo dílu nebo všechny záznamy spadající mezi zadaná data.

Parametrické dotazy lze také užívat jako výchozí bod pro tvorbu formulářů, sestav a datových stránek. Lze například vytvořit sestavu měsíčních výnosů založenou na parametrickém dotazu. Když budete tuto sestavu tisknout, aplikace Access zobrazí dialogové okno s dotazem na měsíc, kterého se má sestava týkat. Po zadání měsíce aplikace Access vytiskne příslušnou sestavu.

Parametrické dotazy, formuláře a sestavy umožňují také následující akce:
 • Lze vytvořit vlastní formulář nebo dialogové okno, které vyzve uživatele k zadání parametru dotazu (místo použití dialogového okna parametrického dotazu) a výsledek zobrazí v datovém listu. To se označuje jako technika QBF (Query by Form).
 • Můžete v záhlaví sestavy vytisknout kritéria zadaná do parametrického dotazu, aby bylo ze sestavy hned jasné, na základě jakých kritérií byla vytvořena.
UPOZORNĚNÍ: Pokud budete postupovat dle návodu v tomto příkladu, změníte ukázkový projekt NorthwindCS.adp. Je možné zazálohovat soubor NorthwindCS.adp a provádět následující kroky s kopií tohoto projektu.

Zpět na začátek

Vytvoření dotazu s jedním parametrem

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Access 2002.
 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Ukázkové databáze a pak klepněte na příkaz Ukázková databáze Northwind. Až se zobrazí formulář Hlavní panel, zavřete jej.
 3. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Objekty databáze a klepněte na příkaz Dotazy.
 4. V okně databáze klepněte na dotaz Faktury a poté klepněte na tlačítko Návrh.
 5. Do buňky Kritéria ve soupci ZeměPříjemce zadejte následující řádek. Zadané výrazy musí být uvedeny v hranatých závorkách.
  [Zobrazit faktury pro zemi]
 6. V nabídce Dotaz klepněte na příkaz Spustit. Do zobrazeného dialogového okna zadejte Velká Británie a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se výsledky dotazu. Povšimněte si, že dotaz vrátí pouze ty záznamy, jejichž země příjemce je Velká Británie.

 7. Zavřete dotaz bez uložení.
Zpět na začátek

Vytvoření dotazu se dvěma nebo více parametry

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Access 2002.
 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Ukázkové databáze a pak klepněte na příkaz Ukázková databáze Northwind. Až se zobrazí formulář Hlavní panel, zavřete jej.
 3. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Objekty databáze a klepněte na příkaz Dotazy.
 4. V okně databáze klepněte na dotaz Faktury a poté klepněte na tlačítko Návrh.
 5. Do buňky Kritéria ve sloupci DatumObjednávky zadejte
  Between [Zadejte počáteční datum] And [Zadejte koncové datum]
 6. V nabídce Dotaz klepněte na příkaz Spustit. Až budete vyzváni k zadání počátečního data, zadejte 1.1.1997 a klepněte na tlačítko OK. Až budete vyzváni k zadání koncového data, zadejte 31.1.1997 a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se výsledky dotazu. Povšimněte si, že dotaz zobrazí pouze ty záznamy, jejichž datum objednávky je v lednu 1997.

 7. Zavřete dotaz bez uložení.
Zpět na začátek

Vytvoření dotazu užívajícího zástupné parametry

Následující příklad ukáže, jak vytvořit parametry, které užívají operátor LIKE a zástupný symbol (*).
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Access 2002.
 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Ukázkové databáze a pak klepněte na příkaz Ukázková databáze Northwind. Až se zobrazí formulář Hlavní panel, zavřete jej.
 3. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Objekty databáze a klepněte na příkaz Dotazy.
 4. V okně databáze klepněte na dotaz Faktury a poté klepněte na tlačítko Návrh.
 5. Do buňky Kritéria pro pole NázevVýrobku zadejte:
  LIKE "*" & [Zadejte výrobky obsahující frázi] & "*"
 6. V nabídce Dotaz klepněte na příkaz Spustit. Až budete dotázáni, zadejte Sauce a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se výsledky dotazu. Povšimněte si, že dotaz zobrazí pouze ty záznamy, jejichž název výrobku obsahuje slovo „sauce“ (omáčka).

 7. Zavřete dotaz bez uložení.
Zpět na začátek


Odkazy
Chcete-li zobrazit další informace o parametrických dotazech, v nabídce Nápověda klepněte na příkaz Nápověda pro Microsoft Access, do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi zadejte text vytvoření parametrického dotazu a klepněte na tlačítko Hledat.

Tyto informace jsou k dispozici také na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o vytváření výběrových dotazů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304325 Vytvoření výběrového dotazu v aplikaci Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o vytváření křížových dotazů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304349 Vytvoření křížového dotazu v aplikaci Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o převodu výběrového dotazu na akční naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304354 Převod výběrového dotazu na akční dotaz v aplikaci Access (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o úpravách vlastností dotazů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304356 Úprava vlastností dotazu v aplikaci Microsoft Access (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití operátoru Like v parametrických dotazech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
294954 ACC2002: Použití operátoru LIKE v parametrických dotazech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití formulářů a vlastních dialogových oken pro parametrické dotazy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304428 Použití techniky QBF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
OfficeKBHowTo inf
Vlastnosti

ID článku: 304352 - Poslední kontrola: 12/06/2015 04:18:42 - Revize: 4.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbhowto kbquery kbdownload KB304352
Váš názor