Jak otevřít zprávu pomocí model objektu aplikace s ID vstupu získané z MAPI Visual C++ 6.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:304894
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Úvod
Tento článek demonstruje použití PR_ENTRYID vlastnost získané z rozšířené MAPI otevřít a zobrazit položky pomocí model objektu aplikace.
Další informace
Chcete-li vytvořit a sestavit tento ukázkový projekt v aplikaci Microsoft Visual C++, postupujte takto:
 1. Otevřít Visual Studio, vytvořit novou aplikaci Win32 s názvem "OOMEntryID" a vyberte A jednoduché aplikace Win32.
 2. Otevřete soubor OOMEntryID.cpp a nahradit celý obsah kód níže. Ujistěte se, změnit cestu k Mso.dll a Msoutl.olb přejděte jejich příslušných umístění počítače.
  #include "stdafx.h"#include "edk.h"// Import Outlook object model.#define IMPPROPS rename_namespace("OL")// Define this according to the Outlook object model // version you are compiling under.//#define OL2000 // Outlook 2000#define OL2002 // Outlook 2002 (2002)#if defined(OL2000) // TODO: Verify that the path to the file is correct. #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\mso9.dll" IMPPROPS  #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\msoutl9.olb" IMPPROPS#elif defined(OL2002) // TODO: Verify that the path to the file is correct. #import "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10\mso.dll" IMPPROPS  #import "c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\\msoutl.olb" IMPPROPS#endifstruct StartOle {  StartOle() { CoInitialize(NULL); }  ~StartOle() { CoUninitialize(); }} _inst_StartOle;void dump_com_error(_com_error &e){  _tprintf(_T("Oops - hit an error!\n"));  _tprintf(_T("\a\tCode = %08lx\n"), e.Error());  _tprintf(_T("\a\tCode meaning = %s\n"), e.ErrorMessage());  _bstr_t bstrSource(e.Source());  _bstr_t bstrDescription(e.Description());  _tprintf(_T("\a\tSource = %s\n"), (LPCTSTR) bstrSource);  _tprintf(_T("\a\tDescription = %s\n"), (LPCTSTR) bstrDescription);}using namespace OL;int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,           HINSTANCE hPrevInstance,           LPSTR   lpCmdLine,           int    nCmdShow){ // MAPI session pointer. LPMAPISESSION pSession = NULL;  HRESULT hRes = S_OK;  // Please add error checking yourself. // Initialize MAPI. hRes = MAPIInitialize(NULL); // Log on to MAPI and get a session pointer. hRes = MAPILogonEx(0, NULL, NULL, MAPI_LOGON_UI, &pSession); // Open message store. ULONG   cbEIDStore = 0; LPENTRYID lpEIDStore = NULL; IMsgStore *pMsgStore; hRes = HrMAPIFindDefaultMsgStore(pSession,          &cbEIDStore,          &lpEIDStore); hRes = pSession->OpenMsgStore(NULL,          cbEIDStore,          lpEIDStore,          NULL,          MAPI_BEST_ACCESS,          &pMsgStore);  // Open Inbox. ULONG    ulObjType; ULONG    cbEntryID; LPENTRYID  lppEntryID; IMAPIFolder *lpFolder; hRes = pMsgStore->GetReceiveFolder(NULL,           NULL,           &cbEntryID,           &lppEntryID,           NULL); hRes = pMsgStore->OpenEntry(cbEntryID,         lppEntryID,         NULL,         MAPI_BEST_ACCESS,         &ulObjType,         (LPUNKNOWN *)&lpFolder); // Get Inbox items. LPMAPITABLE lpContentsTable = NULL; LPSRowSet  pRows = NULL; enum {ePR_SUBJECT, ePR_ENTRYID, NUM_COLS}; static SizedSPropTagArray(NUM_COLS,sptCols)  = {NUM_COLS, PR_SUBJECT, PR_ENTRYID};  hRes = lpFolder->GetContentsTable(0,           &lpContentsTable); hRes = HrQueryAllRows(lpContentsTable,        (LPSPropTagArray) &sptCols,        NULL,        NULL,        0,        &pRows);  if (pRows->cRows > 0) // Make sure there is at least one message. {  // Get the first item in the Inbox and get its entry ID.  IMessage  *lpMessage;  LPSPropValue pspvEID = NULL;  hRes = pMsgStore->OpenEntry(pRows->aRow[0].lpProps[ePR_ENTRYID].Value.bin.cb,               (LPENTRYID)pRows->aRow[0].lpProps[ePR_ENTRYID].Value.bin.lpb,               NULL,               MAPI_BEST_ACCESS,               &ulObjType,               (LPUNKNOWN *)&lpMessage);    hRes = HrGetOneProp(lpMessage,        PR_ENTRYID,        &pspvEID);    char szEID[1001];  HexFromBin(pspvEID[0].Value.bin.lpb,        pspvEID[0].Value.bin.cb,        szEID);  // Open Outlook item using the entry ID we got from MAPI.  try{   OL::_ApplicationPtr pOutlook("Outlook.Application");   OL::_NameSpacePtr  pNameSpace = pOutlook->GetNamespace("MAPI");   OL::_MailItemPtr   pMailItem = NULL;   pMailItem = pNameSpace->GetItemFromID(szEID, vtMissing);   if (pMailItem)   {    // Display message.    pMailItem->Display(vtMissing);   }  }   catch (_com_error &e)  {   dump_com_error(e);  }  UlRelease(lpMessage); } else {  MessageBox(NULL,      "There are no messages in the inbox",      "Open Item",      MB_OK); } pSession->Logoff(NULL, 0L, 0); FreeProws(pRows); UlRelease(lpContentsTable); UlRelease(lpFolder); UlRelease(pMsgStore); UlRelease(pSession); return 0;} 					
 3. V nabídce projekt klepněte na tlačítko Nastavení. Klepněte na kartu připojení a vyberte vstupní jako kategorie.

  Oddíl moduly/Knihovna objektů přidat následující.
  MSVCRT.LIB addrLkup.lib edkguid.lib edkdebug.lib edkmapi.lib edkutils.lib mapi32.lib						
  Oblasti Knihovny ignorovat přidat libcd.lib a libc.lib.

  Zavřete dialogové okno Nastavení projektu.
 4. Sestavit a spustit projektu.
 5. Zobrazí první zpráva ve složce Doručená pošta.
Odkazy
Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
259298Jak použít objektový model aplikace Outlook z Visual C++ pomocí příkazu #import

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 304894 - Poslední kontrola: 12/06/2015 04:31:37 - Revize: 5.5

Microsoft Messaging Application Programming Interface, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbemail kbopenfile kbprogramming kbhowto kbmsg KB304894 KbMtcs
Váš názor