Nastavení práv poštovních schránek u serverů Exchange 2000 a 2003 při vytvoření poštovní schránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:304935
Souhrn
Tento článek ukazuje, jak programově změnit práva poštovní schránky v Microsoft Exchange Server 2000 nebo 2003 poštovní schránky současně, můžete povolit poštovní schránku objekt uživatele v adresáři služby služba Microsoft Active Directory.

Tento článek obsahuje ukázkový kód ukazuje, jak nastavit práva poštovní schránky pro Exchange 2000 nebo 2003 poštovní schránky před skutečnou poštovní schránky byla vytvořena pro uživatele Exchange 2000 nebo 2003 informace uložit, ale po objekt uživatele byla povolena poštovní schránky ve službě Active Directory.

Poznámka: Tento kód žádný účinek, pokud poštovní schránka již existuje v úložišti informací 2003 nebo Exchange 2000. Jinými slovy neovlivní práv poštovní schránky skutečné v poštovní schránce uživatele Pokud již byla k poštovní schránce uživatele. Další informace o práva poštovní schránky na poštovní schránky Exchange 2000 před i po vytvoření v úložišti informací, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
310866Jak nastavit práva poštovní schránky Exchange 2000 na poštovní schránky, která existuje v úložišti informací
Další informace
Poštovní schránky má dvě části Exchange 2000 nebo 2003 organizace v prostředí domény Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows Server 2003.
 • Active Directory povolena poštovní schránky uživatele: Toto je právě objektu uživatele ve službě Active Directory. Několik souvisejících pošty vlastnosti a vlastnosti související poštovní schránky jsou nastaveny na tento objekt uživatele.
 • Poštovní složky v úložišti informací Exchange: Toto je umístění, kde je uložena skutečná pošty uživatele a kde nastavit několik vlastností, které jsou specifické pro poštovní schránky.
Práva poštovní schránky jsou uloženy na vlastnost popisovače zabezpečení, která je umístěna na poštovní schránky v úložišti informací. Existuje také atribut v objektu uživatele služby Active Directory nazývá msExchMailboxSecurityDescriptor. Tento atribut je určen pouze k odrážet práv poštovní schránky v poštovní schránce uživatele.

Rychlý přehled procesu povolení poštovní schránky v serveru Exchange 2000 nebo 2003

Zde jsou uvedeny kroky, které jsou obvykle převzaty vytvořit Exchange 2000 nebo 2003 povolena poštovní schránky uživatelů ve službě Active Directory:
 1. Správce domény vytvoří objektu uživatele služby Active Directory a povolí uživatelský účet buď z „ Active uživatelé a počítače adresáře"(ADUnC) modulu snap-in nebo kód, který používá Active Directory Services Interfaces (ADSI).
 2. Správce domény potom poštovní schránka povolí tohoto uživatele z ADUnC nebo programově pomocí rozhraní IMailboxStore v Collaboration Data Objects pro CDOEXM (Exchange Management). Odkaz v dokumentaci k rozhraní IMailboxStore je zahrnuta v "Odkazy". Jakýkoli přístup než CDOEXM používá programově povolení poštovní schránky uživatelského objektu není podporován.

  Ujistěte se, že atribut msExchMailboxSecurityDescriptor a několik atributů jsou správně nastaveny na objekt uživatele při jejich povolení poštovní schránky jej těchto dvou přístupů. Tento krok podstatě nastaví malou podmnožinu atributů pošty a poštovní schránky atributů objektu uživatele ve službě Active Directory. V tomto okamžiku poštovní schránce uživatele ještě není připraveno pro přístup.
 3. Příjemce Update Service (RUS), která se spouští na Exchange 2000 nebo server 2003, na kdy je naplánováno spuštění, všechny zbývající související pošty a poštovní schránky související atributy značky na tento objekt uživatele. V tomto okamžiku poštovní schránka uživatele nebyla dosud vytvořena v Exchange 2000 nebo 2003 informace uložit. Uživatel je však úplně povoleny poštovní schránky. Poštovní schránka je nyní připraven přístupná.
 4. Při prvním přístupu uživatele poštovní schránky nebo první zprávy směrovány do poštovní schránky, skutečné poštovní schránky je vytvořena v úložišti informací 2003 nebo Exchange 2000. V tomto okamžiku Exchange vytvoří poštovní schránku pro uživatele, práva poštovní schránky jsou nastaveny na popisovač zabezpečení do poštovní schránky v úložišti. Toto je založen na položky řízení přístupu (ACE), které jsou nastaveny na atribut msExchMailboxSecurityDescriptor.

Atribut msExchMailboxSecurityDesciptor

Tento atribut v objektu uživatele ve službě Active Directory existuje. Ukládá částečné kopie popisovač zabezpečení poštovní schránky uživatele. Tento atribut není zpět propojen s popisovač zabezpečení poštovní schránky uživatele.

Jinými slovy Pokud tento atribut změnit přímo, není aktualizaci popisovač zabezpečení poštovní schránky skutečné v poštovní schránce uživatele v úložišti informací Exchange Pokud tento atribut nenastavíte před skutečnou poštovní schránky byla vytvořena v úložišti informací.

Pokud existuje konflikt mezi popisovače zabezpečení se projeví atribut msExchMailboxSecurityDescriptor na objektu uživatele ve službě Active Directory a popisovače zabezpečení, která je uložena v uživatelské poštovní schránce v úložišti informací, ve skutečnosti Exchange opravuje atribut msExchMailboxSecurityDescriptor odrážet popisovače zabezpečení u poštovní schránce uživatele. Pokud změnit popisovač zabezpečení poštovní schránce uživatele z ADUnC nebo pomocí rozhraní CDOEXM IExchangeMailbox atribut msExchMailboxSecurityDescriptor automaticky aktualizována podle těchto změn.

Omezení pomocí atributu msExchMailboxSecurityDescriptor

 • Změny provedené na tento atribut se projeví na popisovač zabezpečení poštovní schránce uživatele pouze při nastavení tohoto atributu před poštovní schránky je vytvořena v úložišti informací. Všimněte si, že Exchange 2000 a 2003 poštovní schránku pro uživatele povolena poštovní schránky ve službě Active Directory je vytvořit v úložišti Exchange při prvním přístupu uživatele poštovní schránky nebo při odeslání libovolné pošty uživateli.
 • Jiné omezení tento atribut je, že atribut neodráží libovolné zděděné ACE na popisovač zabezpečení skutečné poštovní schránky. Tedy čtení tento atribut adresáře není nejpřesnější přístup ke čtení práv poštovní schránky uživatele.

Výhody použití atribut msExchMailboxSecurityDescriptor

 • Tento atribut je definována v objektu uživatele ve službě Active Directory. Proto jej lze získat přístup pomocí API, která je kompatibilní s LDAP Lightweight Directory Access Protocol (), jako například ADSI API nebo LDAP API.
 • Protože tento kód nevyžaduje CDOEXM, spustit ze serveru Microsoft Exchange 2000 nemá a nástroje pro správu systému 2003 nainstalována. Ale znovu, je nutné nastavit práva poštovní schránky před poštovní schránka uživatele je vytvořen v úložišti informací. Práva poštovní schránky můžete číst, také kdykoli na poštovní schránku tohoto uživatele. Pamatujte však omezení uvedené v tomto článku. (Viz část "Omezení použití msExchMailboxSecurityDescriptor atribut".)
Pokud nenastavíte atribut msExchMailboxSecurityDescriptor na uživatele povolena poštovní schránky před skutečnou poštovní schránky je vytvořena v úložišti informací, neobsahuje vlastnost popisovače zabezpečení skutečné na poštovní schránky v úložišti informací ACE s následující:
 • Vlastnost Trustee nastavena na sebe
 • Vlastnost Access Mask nastavit Full Mailbox Access
 • Oprávnění čtení nastavena na hodnotu Povolit
 • Nastavit Typ ACEPovolit
Pokud se jedná o tento případ, uživatel může problémy při uživatel pokusí o přístup k veřejným složkám nebo prostředky, které jsou mimo místní server Exchange. Je z důvodů, proč je rozhraní IMailboxStore v knihovně CDOEXM pouze podporované mechanismus programově povolení poštovní schránky uživatele služby Active Directory proti Exchange 2000 nebo 2003 úložiště. Zde je příklad zobrazuje způsob použití ADSI a CDOEXM provést objektu povolena poštovní schránky uživatele ve službě Active Directory. Poté je ručně nastavit rozhraní msExchMailboxSecurityDescriptor zahrnout ACE s oprávněného uživatele zadané v kódu. Jediným účelem Tato ukázka je zobrazit jak nastavit tento atribut před přistupovat a Pokud atribut nebyl správně nastaven v minulosti vytvořena v úložišti informací poštovní schránce uživatele.

Nastavení prostředí Visual Basic spustit ukázkový jazyka

 1. Spustit Microsoft Visual Basic 6.0 na Exchange 2000 nebo 2003 server.
 2. Vytvořit nový projekt standardní EXE. Chcete-li tak učinit, klepněte na příkaz Nový v nabídce soubor a poklepejte na Standardní EXE.
 3. V nabídce projekt klepněte na příkaz odkazy a vyberte Active DS knihovny typů a CDO Microsoft Exchange Management.
 4. V zobrazení zdroj formuláře zadejte nebo vložte následující kód tak, aby nahrazuje podprogram Form_Load().
 5. Změnit hodnotu, která je nastavena na proměnné sUserADsPath cestu LDAP pro uživatele služby Active Directory objekt jehož práva poštovní schránky, kterou chcete zobrazit nebo upravit.
Poznámka: Tento příklad ukazuje, jak číst kopie práv poštovní schránky uložené na atribut msExchMailboxSecurityDescriptor. Jej také ukazuje, jak upravit práva poštovní schránky a přidat ACE pro úplnou poštovní schránky přístup Self ACE jako oprávněného uživatele.

Kód jazyka

'********************************************************************'*'* Function AddAce(dacl, TrusteeName, gAccessMask, gAceType,'*      gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)'*'* Purpose: Adds an ACE to a DACL'* Input:    dacl      Object's Discretionary Access Control List'*       TrusteeName   SID or Name of the trustee user account'*       gAccessMask   Access Permissions'*       gAceType    ACE Types'*       gAceFlags    Inherit ACEs from the owner of the ACL'*       gFlags     ACE has an object type or inherited object type'*       gObjectType   Used for Extended Rights'*       gInheritedObjectType'*'* Output: Object - New DACL with the ACE added'*'********************************************************************Function AddAce(dacl, TrusteeName, gAccessMask, gAceType, gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)  Dim Ace1  ' Create a new ACE object  Set Ace1 = CreateObject("AccessControlEntry")  Ace1.AccessMask = gAccessMask  Ace1.AceType = gAceType  Ace1.AceFlags = gAceFlags  Ace1.Flags = gFlags  Ace1.Trustee = TrusteeName  'Check to see if ObjectType needs to be set  If CStr(gObjectType) <> "0" Then    Ace1.ObjectType = gObjectType  End If  'Check to see if InheritedObjectType needs to be set  If CStr(gInheritedObjectType) <> "0" Then    Ace1.InheritedObjectType = gInheritedObjectType  End If  dacl.AddAce Ace1  ' Destroy objects  Set Ace1 = NothingEnd FunctionPrivate Sub Form_Load()Dim objContainer As IADsContainerDim objUser As IADsUserDim objMailbox As CDOEXM.IMailboxStoreDim oSecurityDescriptor As SecurityDescriptorDim dacl As AccessControlListDim ace As AccessControlEntry' ********************************************************************' You must change this variable according to your environment'sContainerADsPath = "LDAP://domain.com/cn=Users,DC=domain,DC=com"sUserLoginName = "testUser"sUserFirstName = "Test"sUserLastName = "User"sMBXStoreDN = "CN=Mailbox Store (ExServer),CN=First Storage Group," & _  "CN=InformationStore,CN=ExServer,CN=Servers,CN=AdminGP," & _  "CN=Administrative Groups,CN=Microsoft,CN=Microsoft Exchange," & _  "CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=com"sTrustee = "domainName\userName"' ********************************************************************' Get directory container object objectSet objContainer = GetObject(sContainerADsPath)' Create the user object in the target container in Active DirectorySet objUser = objContainer.Create("User", "CN=" & sUserFirstName & " " & _       sUserLastName)objUser.Put "samAccountName", sUserLoginNameobjUser.Put "givenName", sUserFirstNameobjUser.Put "sn", sUserLastNameobjUser.SetInfoobjUser.SetPassword "password"objUser.SetInfo' Mailbox-enable the user object by using the CDOEXM::IMailboxStore ' interface' This also sets the msExchMailboxSecurityDescriptor appropriatelySet objMailbox = objUserobjMailbox.CreateMailbox sMBXStoreDNobjUser.SetInfo'**************************************************************************' The msExchMailboxSecurityDescriptor attribute is a backlink attribute '  from the Exchange Mailbox in the Web store to the directory. What this'  implies is that the mailbox rights are stored on the actual mailbox in'  the Web store and this directory attribute reflects these mailbox '  rights.' By default, changing this attribute does not affect the mailbox rights '  in the store. This attribute can only be modified before the actual '  mailbox in the store is created. If it is set before the mailbox in '  the Web store is created, Exchange will use the DACL set on this '  attribute as the DACL for mailbox rights on the mailbox in the store.'  Therefore, it can only be set before the mailbox-creation time.' On installing Exchange 2000 SP2 on the Exchange Server where this code'  is being run, that would enable modifying the actual mailbox rights '  even after mailbox creation.'**************************************************************************' Get the copy Mailbox Security Descriptor (SD) stored on the' msExchMailboxSecurityDescriptor attributeobjUser.GetInfoEx Array("msExchMailboxSecurityDescriptor"), 0Set oSecurityDescriptor = objUser.Get("msExchMailboxSecurityDescriptor")' Extract the Discretionary Access Control List (ACL) using the ' IADsSecurityDescriptor interfaceSet dacl = oSecurityDescriptor.DiscretionaryAcl'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' The following block of code demonstrates reading all the ACEs on a ' DACL for the Exchange 2000 mailbox.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Debug.Print "Here are the existing ACEs the mailbox's DACL - "' Enumerate all the access control entries (ACEs) in the ACL using ' the IADsAccessControlList interface, thus displaying the current ' mailbox rightsDebug.Print "Trustee, AccessMask, ACEType, ACEFlags, Flags, ObjectType, InheritedObjectType"Debug.Print "------- ---------- ------- -------- ----- ----------" & _      " -------------------"Debug.PrintFor Each ace In dacl' Display all the ACEs' properties by using the IADsAccessControlEntry ' interface  Debug.Print ace.Trustee & ", " & ace.AccessMask & ", " & _    ace.AceType & ", " & ace.AceFlags & ", " & ace.Flags & ", " & _   ace.ObjectType & ", " & ace.InheritedObjectTypeNext'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' The following block of code demonstrates adding a new ACE to the DACL ' for the Exchange 2000 mailbox with the Trustee specified in sTrustee, ' giving allow "Full Control" over this mailbox.' This is the same task that is performed by ADUnC when selecting Add, ' specifying the Trustee, and checking the "Full Mailbox Access" Rights ' checkbox under the Mailbox Rights in the Exchange Advanced tab on the ' properties of a user.' Similarly, you could remove ACEs from this ACL as well using the ' IADsAccessControlEntry interfaces.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Template: AddAce(TrusteeName, gAccessMask, gAceType, gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)' Setting the Access Mask to 131075 enables "full mailbox access" and ' "read" privilegesAddAce dacl, sTrustee, 131075, _    ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED, ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE, 0, 0, 0' Add the modified DACL back onto the Security DescriptoroSecurityDescriptor.DiscretionaryAcl = dacl' Save New SD onto the userobjUser.Put "msExchMailboxSecurityDescriptor", oSecurityDescriptor' Commit changes from the property cache to the Information StoreobjUser.SetInfoMsgBox "Done viewing and modifying the copy of the Mailbox Security Descriptor"End Sub				

Kód jazyka skriptu

Dim objContainerDim objUserDim objMailboxDim oSecurityDescriptorDim daclDim ace' ********************************************************************' You must change this variable according to your environment'sContainerADsPath = "LDAP://domain.com/cn=Users,DC=domain,DC=com"sUserLoginName = "testUser"sUserFirstName = "Test"sUserLastName = "User"sMBXStoreDN = "CN=Mailbox Store (ExServer),CN=First Storage Group," & _  "CN=InformationStore,CN=ExServer,CN=Servers,CN=AdminGP," & _  "CN=Administrative Groups,CN=Microsoft,CN=Microsoft Exchange," & _  "CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=com"sTrustee = "domainName\userName"' ********************************************************************' Get directory container object objectSet objContainer = GetObject(sContainerADsPath)' Create the user object in the target container in Active DirectorySet objUser = objContainer.Create("User", "CN=" & sUserFirstName & " " & _       sUserLastName)objUser.Put "samAccountName", sUserLoginNameobjUser.Put "givenName", sUserFirstNameobjUser.Put "sn", sUserLastNameobjUser.SetInfoobjUser.SetPassword "password"objUser.SetInfo' Mailbox enable the user object by using the CDOEXM::IMailboxStore ' interface' This also sets the msExchMailboxSecurityDescriptor appropriatelySet objMailbox = objUserobjMailbox.CreateMailbox sMBXStoreDNobjUser.SetInfo'**************************************************************************' The msExchMailboxSecurityDescriptor attribute is a backlink attribute '  from the Exchange Mailbox in the Web Store to the directory. What this'  implies is that the mailbox rights are stored on the actual mailbox in'  the Web store and this directory attribute reflects these mailbox '  rights.' By default, changing this attribute does not affect the mailbox rights '  in the store. This attribute can only be modified before the actual '  mailbox in the store is created. If it is set before the mailbox in '  the Web store is created, Exchange will use the DACL set on this '  attribute as the DACL for mailbox rights on the mailbox in the store.'  Therefore, it can only be set before the mailbox creation time.' On installing Exchange 2000 SP2 on the Exchange Server where this code'  is being run, that would enable modifying the actual mailbox rights '  even after mailbox creation.'**************************************************************************' Get the copy Mailbox Security Descriptor (SD) stored on the' msExchMailboxSecurityDescriptor attributeobjUser.GetInfoEx Array("msExchMailboxSecurityDescriptor"), 0Set oSecurityDescriptor = objUser.Get("msExchMailboxSecurityDescriptor")' Extract the Discretionary Access Control List (ACL) using the ' IADsSecurityDescriptor interfaceSet dacl = oSecurityDescriptor.DiscretionaryAcl'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' The following block of code demonstrates reading all the ACEs on a ' DACL for the Exchange 2000 mailbox.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Wscript.echo "Here are the existing ACEs the mailbox's DACL - "' Enumerate all the access control entries (ACEs) in the ACL using ' the IADsAccessControlList interface, thus displaying the current ' mailbox rightsWscript.echo "Trustee, AccessMask, ACEType, ACEFlags, Flags, ObjectType, InheritedObjectType"Wscript.echo "------- ---------- ------- -------- ----- ----------" & _      " -------------------"Wscript.echoFor Each ace In dacl' Display all the ACEs' properties using the IADsAccessControlEntry ' interface  Wscript.echo ace.Trustee & ", " & ace.AccessMask & ", " & _    ace.AceType & ", " & ace.AceFlags & ", " & ace.Flags & ", " & _   ace.ObjectType & ", " & ace.InheritedObjectTypeNext'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' The following block of code demonstrates adding a new ACE to the DACL ' for the Exchange 2000 mailbox with the Trustee specified in sTrustee, ' giving allow "Full Control" over this mailbox.' This is the same task that is performed by ADUnC when selecting Add, ' specifying the Trustee, and checking the "Full Mailbox Access" Rights ' checkbox under the Mailbox Rights in the Exchange Advanced tab on the ' properties of a user.' Similarly, you could remove ACEs from this ACL as well using the ' IADsAccessControlEntry interfaces.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Template: AddAce(TrusteeName, gAccessMask, gAceType, gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)' Setting the Access Mask to 131075 enables "full mailbox access" and ' "read" priviledgesAddAce dacl, sTrustee, 131075, _    ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED, ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE, 0, 0, 0' Add the modified DACL back onto the Security DescriptoroSecurityDescriptor.DiscretionaryAcl = dacl' Save New SD onto the userobjUser.Put "msExchMailboxSecurityDescriptor", oSecurityDescriptor' Commit changes from the property cache to the information storeobjUser.SetInfoMsgBox "Done viewing and modifying the copy of the Mailbox Security Descriptor"'********************************************************************'*'* Function AddAce(dacl, TrusteeName, gAccessMask, gAceType,'*      gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)'*'* Purpose: Adds an ACE to a DACL'* Input:    dacl      Object's Discretionary Access Control List'*       TrusteeName   SID or Name of the trustee user account'*       gAccessMask   Access Permissions'*       gAceType    ACE Types'*       gAceFlags    Inherit ACEs from the owner of the ACL'*       gFlags     ACE has an object type or inherited object type'*       gObjectType   Used for Extended Rights'*       gInheritedObjectType'*'* Output: Object - New DACL with the ACE added'*'********************************************************************Function AddAce(dacl, TrusteeName, gAccessMask, gAceType, gAceFlags, gFlags, gObjectType, gInheritedObjectType)  Dim Ace1  ' Create a new ACE object  Set Ace1 = CreateObject("AccessControlEntry")  Ace1.AccessMask = gAccessMask  Ace1.AceType = gAceType  Ace1.AceFlags = gAceFlags  Ace1.Flags = gFlags  Ace1.Trustee = TrusteeName  'Check to see if ObjectType needs to be set  If CStr(gObjectType) <> "0" Then    Ace1.ObjectType = gObjectType  End If  'Check to see if InheritedObjectType needs to be set  If CStr(gInheritedObjectType) <> "0" Then    Ace1.InheritedObjectType = gInheritedObjectType  End If  dacl.AddAce Ace1  ' Destroy objects  Set Ace1 = NothingEnd Function				
Odkazy
Další informace o CDOEXM IMailboxStore::CreateMailbox na webu Microsoft Developer Network (MSDN): Další informace o rozhraní ADSI související se zabezpečením na webu služby MSDN: Adssecurity.dll je součástí Active Directory Service Interfaces (ADSI) 2.5 Resource Kit. Stáhnout ADSI 2.5 Resource kit, navštivte následující web společnosti Microsoft. Regsvr32 použít k evidenci ADsSecurity.dll. Další informace o přidružené externí účty, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
278888Jak přidružit poštovní schránky Exchange 2000 nebo Exchange 2003 poštovní účet Windows NT 4.0

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 304935 - Poslední kontrola: 02/23/2007 06:49:24 - Revize: 7.6

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5, Microsoft Collaboration Data Objects for Exchange Management 1.1

 • kbmt kbdswadsi2003swept kbhowto KB304935 KbMtcs
Váš názor