Postup nasazení prostředí předinstalace systému Microsoft Windows ze serveru RIS pomocí klientů s povolenou funkcí PXE

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje postup nasazení prostředí předinstalace systému Microsoft Windows (Windows PE) ze serveru RIS (Remote Installation Services) pro spuštění prostředí PXE (Pre-Boot Execution Environment).
Další informace
Prostředí Windows PE lze ze serveru RIS nasadit pomocí dvou metod. První metoda použije k nasazení prostředí Windows PE ze serveru RIS disk RAM. Druhá metoda nasadí bitovou kopii prostředí Windows PE z bitové kopie disku CD systému Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003. Druhou metodu je nutné použít pouze v případě, pokud máte starší verze prostředí Windows PE nebo pokud nemáte server RIS se systémem Windows Server 2003. Tato metoda otevře ze serveru RIS mnoho popisovačů souboru. Z toho důvodu dojde při spuštění více instancí prostředí Windows PE ke snížení výkonu serveru RIS. Může také dojít k chybám vypršení časového limitu.

Další informace o nasazení prostředí Windows PE ze serverů RIS naleznete v nejnovější verzi souboru Winpe.chm. Tento soubor naleznete na disku CD prostředí Windows PE nebo na disku CD sady OEM Preinstallation Kit (OPK).

Před použitím metod popsaných v tomto článku ověřte, zda máte k dispozici následující položky:
 • vlastní bitovou kopii prostředí Windows PE ve formátu ISO (International Organization for Standardization) vytvořenou z disku CD prostředí Windows PE nebo z disku CD sady OEM Preinstallation Kit (OPK),
 • server RIS se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1),
 • disk CD prostředí Windows PE nebo disk CD sady OEM Preinstallation Kit (OPK).

Metoda 1: Nasazení prostředí Windows PE ze serveru RIS pomocí disku RAM

 1. Na serveru RIS vyhledejte složku \RemoteInstall\Setup\Jazyk\Images.
 2. Vytvořte podsložku pro prostředí Windows PE. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkaz:
  Jednotka:\Cd \RemoteInstall\Setup\English\Images md winpe
  Poznámka: V tomto kroku zastupuje hodnota Jednotka jednotku pevného disku, ve které je nainstalovaná služba RIS. Jazyk je jazyk bitové kopie prostředí Windows PE.
 3. Ve složce \Windows PE vytvořte podsložku s názvem Platform, kde platform nabývá hodnot i386 nebo amd64. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkaz: md winpe\i386
 4. Zkopírujte vlastní bitovou kopii ISO prostředí Windows PE vytvořenou dříve do složky Windows PE\Platform, kde platform nabývá hodnot i386 nebo amd64. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkaz:
  copy Jednotka:\Work\Winpex86.iso Jednotka 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386
  Poznámka: Hodnota jednotka zastupuje pevný disk, který obsahuje bitovou kopii prostředí Windows PE. Hodnota jednotka 1 pak zastupuje oddíl pevného disku, ve kterém je nainstalovaná služba RIS.
 5. Ve složce \Windows PE\Platform vytvořte podsložku s názvem Templates. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkaz:
  md winpe\i386\templates
 6. Vyhledejte složku Platform pro bitovou kopii prostředí Windows PE a pak do složky Windows PE\Platform\Templates zkopírujte soubory Ntdetect.com a Startrom.com. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkazy:
  jednotka:\ cd \winpe\i386 copy ntdetect.com
  jednotka 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates copy startrom.com
  jednotka 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates


  Poznámka: V tomto kroku zastupuje hodnota jednotka pevný disk, který obsahuje bitovou kopii prostředí Windows PE, a hodnota jednotka 1 zastupuje oddíl pevného disku, ve kterém je nainstalovaná služba RIS.
 7. Zkopírujte soubor \Platform\Setupldr.exe (nikoli Setupldr.bin) z bitové kopie prostředí Windows PE do složky \Windows PE\platform\templates a pak přejmenujte soubor Setupldr.exe na Ntldr. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkaz:
  copy setupldr.exe jednotka 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates\ntldr
  .

  Poznámka: V tomto kroku zastupuje hodnota jednotka 1 oddíl pevného disku, ve kterém je nainstalovaná služba RIS.
 8. Ve složce \Windows PE\Platform\Templates vytvořte textový soubor s názvem Winnt.sif s následujícím obsahem.
  [SetupData]BootDevice = "ramdisk(0)"BootPath = "\platform\System32\"OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect /minint /rdexportascd /rdpath=%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\<bootimage>"Architecture = "platform" [RemoteInstall]Repartition = No [OSChooser]Description = "stručný popis"Help = "podrobnější popis"LaunchFile = "%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"ImageType = FlatVersion = "5.2 (0)"
 9. Spusťte klienta RIS a vyberte bitovou kopii operačního systému, kterou jste vytvořili.
Poznámky:
 • Metoda s využitím disku RAM podporuje pouze bitové kopie ISO prostředí Windows PE pro procesory x86 nebo x64. Pro bitové kopie ISO prostředí Windows PE pro procesory Itanium (IA-64) použijte metodu 2.
 • Složky i386 a amd64 lze na serveru RIS umístit do stejné složky. Můžete například vytvořit následující strukturu složek:
  \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386 \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\Amd64
 • Název souboru Winnt.sif může být libovolný, je však třeba zachovat příponu názvu souboru SIF.
 • Položka Repartition = No v souboru Winnt.sif potlačí upozornění od Průvodce klientskou instalací (OSChooser) varující před smazáním disku.
 • Text v položkách Description a Help může obsahovat libovolné informace, které mají být připojeny.
 • Položky LaunchFile a ImageType je třeba ponechat beze změn.
 • Restartujte klienta a pak přejděte ke spouštění PXE. Po přihlášení vyberte v hlavní nabídce příkaz Údržba a řešení potíží. Jako možnost se zobrazí text Windows PE z disku RAM, případně jiný popis zadaný v souboru SIF. Vyberte tuto možnost a stiskněte klávesu ENTER.

  Počítač spustí prostředí Windows PE s využitím disku RAM.

Metoda 2: Nasazení prostředí Windows PE ze serveru RIS starší metodou z bitové kopie

 1. Na serveru RIS zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  RISetup.exe –add
  Po zobrazení výzvy k zadání zdroje nastavte v nástroji RISetup disk CD operačního systému Windows, který chcete použít. Výběr operačního systému Windows závisí na verzi prostředí Windows PE, kterou přidáte na server RIS. Pro prostředí Windows PE 2004 použijte Windows XP Professional Service Pack 2. Pro prostředí Windows PE 2005 použijte Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1.
 2. Přejděte k umístění, do kterého nástroj RISetup nainstaloval bitovou kopii. Umístění může být například následující:
  \\Název_serveru\Název_sdíleného_prostředku\REMINST\Setup\Jazyk\Images
  Poznámka: V tomto kroku zastupuje hodnota Název_serverunázev serveru RIS. Hodnota Název_sdíleného_prostředku zastupuje název sdílené složky, ve které je uložená bitová kopie. Hodnota Jazyk zastupuje jazykovou verzi bitové kopie.
 3. V bitové kopii, kterou jste vytvořili, otevřete podsložku platform, kde platform nabývá hodnot i386, amd64 nebo IA-64.
 4. Otevřete složku platform na disku CD-ROM nebo ve sdíleném prostředku, který obsahuje soubory prostředí Windows PE, kde platform nabývá hodnot i386, amd64 nebo IA-64.
 5. Zkopírujte obsah složky platform prostředí Windows PE do složky platform právě otevřené bitové kopie.
 6. Po zobrazení výzvy k přepsání souborů klepněte na tlačítko Ano všem.
 7. Otevřete složku Templates ve složce platform, do které jste zkopírovali obsah složky platform prostředí Windows PE.
 8. Otevřete soubor RIStndrd.sif v textovém editoru. Do řádku začínajícího textem OSLoadOptions přidejte parametr /minint.
 9. Zkopírujte ovladače (*.inf a *.sys) síťového adaptéru do složky platform vytvořené nástrojem RISetup.
 10. Na serveru RIS vypněte a zapněte službu BinlSvc. Na příkazovém řádku zadejte například následující příkazy:
  net stop binlsvc
  net start binlsvc
 11. Spusťte klienta RIS a vyberte bitovou kopii operačního systému, kterou jste vytvořili v kroku 1.
Poznámky:
 • Pokud nezkopírujete síťové ovladače do složky platform, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Vybraná bitová kopie operačního systému neobsahuje potřebné ovladače pro síťový adaptér. Zkuste vybrat jinou bitovou kopii operačního systému. Pokud problém potrvá, obraťte se na správce systému. Instalační program nemůže pokračovat. Stisknutím libovolné klávesy instalaci ukončete.
 • Pokud použijete bitové kopie s podporou služby Windows Management Instrumentation (WMI), ujistěte se, že sdílený prostředek obsahující bitovou kopii prostředí Windows PE je přístupný pouze pro čtení. V opačném případě může modul Tester (WBEMTest) služby Windows Management Instrumentation (WMI) ohlásit chybu 0x80041014. Tato kontrola zajistí, že ostatní klienti, kteří se připojují, při pokusu o povolení služby WMI neskončí chybou.
 • Maximálně lze ze serveru RIS souběžně provádět 75 instalací.
 • Společnost Microsoft doporučuje při použití této metody zakázat protokolování událostí sady Setupapi. Další informace o postupu pro zakázání protokolování událostí sady Setupapi získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  822570 Doba spouštění prostředí WinPE pomocí serveru Služby vzdálené instalace je příliš dlouhá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Přidání prostředí Windows PE k nástrojům pro údržbu a řešení potíží služby RIS

Prostředí Windows PE lze přidat do seznamu nástrojů dostupných v části Údržba a řešení potíží v Průvodci instalací klienta. Při přidání prostředí Windows PE do seznamu nástrojů služby RIS zadáte, že prostředí Windows PE slouží k instalaci, údržbě a řešení potíží, a nikoli jako operační systém stolního počítače.

Chcete-li prostředí Windows PE přidat do seznamu nástrojů služby RIS, postupujte následujícím způsobem:
 1. Ve složce Templates bitové kopie systému Windows PE vyhledejte soubor RIStndrd.sif.
 2. Otevřete soubor RIStndrd.sif v textovém editoru.
 3. V části [OSChooser] změňte záznam ImageType = "Flat" na hodnotu ImageType = "winpe".
 4. Soubor Winbom.ini přesuňte ze složky Platform bitové kopie prostředí Windows PE do její kořenové složky.

  Note Pokud se nebudete řídit tímto krokem a spustíte příkaz factory.exe s přepínačem -minint nebo -winpe, prostředí Windows PE zobrazí po svém spuštění dialogové okno se žádostí o restartování prostředí Windows PE.
 5. Otevřete modul Zásady skupiny v konzole MMC (GPMC), klepněte pravým tlačítkem myši na doménu nebo organizační jednotku, kterou chcete použít, a pak klepněte na položku Zde vytvořit a propojit objekt zásad skupiny.
 6. V dialogovém okně Nový objekt zásad skupiny zadejte název objektu zásad skupiny a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt zásad skupiny a pak klepněte na příkaz Upravit.
 8. V Editoru objektů zásad skupiny vyhledejte a rozbalte následující kontejner:
  Konfigurace uživatele\Nastavení systému Windows\Služby vzdálené instalace
  .
 9. V pravém podokně poklepejte na položku Možnosti volby.
 10. V dialogovém okně Vlastnosti možnosti volby v části Nástroje klepněte na možnost Povoleno a pak klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete Editor objektů zásad skupiny.
 12. V konzole GPMC klepněte na doménu nebo organizační jednotku, se kterou je propojen právě vytvořený objekt zásad skupiny.
 13. V pravém podokně klepněte na vytvořený objekt zásad skupiny a pak klepejte na tlačítko Přesunout odkaz nahoru, dokud pořadí propojení pro daný objekt není nižší než pořadí ostatních objektů s konfliktním nastavením.

  Objekt zásad skupiny s nejnižším pořadím propojení má přednost před objekty s vyšším pořadím propojení.
Poznámky:
 • Tento postup podporují pouze servery RIS se systémem Windows Server 2003.
 • Bitová kopie prostředí Windows PE se sice objeví v části Údržba a řešení potíží v Průvodci instalací klienta, neobjeví se však na serveru RIS na kartě Nástroje v dialogovém okně Vlastnosti Služby vzdálené instalace.
 • Ve výchozím nastavení objektu Výchozí zásady domény v doméně se systémem Windows Server 2003 jsou všechny možnosti zakázány s výjimkou možnosti Automatická instalace v dialogovém okně Vlastnosti možnosti volby. Chcete-li výchozí nastavení změnit, ujistěte se, že vámi vytvořený objekt zásad skupiny má nižší pořadí propojení než objekt Výchozí zásady domény.
Vlastnosti

ID článku: 304992 - Poslední kontrola: 01/19/2007 14:15:00 - Revize: 10.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowto kbenv kbsetup KB304992
Váš názor