أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Při spuštění aplikace pro systém MS-DOS nebo 16bitový systém Windows v systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server se zobrazí chybová zpráva týkající se 16bitového podsystému MS-DOS

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem324767.
Příznaky
Při pokusu o spuštění příkazu založeného na systému MS-DOS nebo 16bitovém systému Windows v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows 2000 Server můžete obdržet jednu z následujících chybových zpráv:
16bitový podsystém MS-DOS
cesta k aplikaci, kterou chcete spustit nebo nainstalovat
C:\WINNT\system32\config.nt Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
16bitový podsystém MS-DOS
cesta k aplikaci, kterou chcete spustit
config.nt Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
16bitový podsystém MS-DOS
cesta k aplikaci, kterou chcete spustit
C:\WINNT\system32\autoexec.nt Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
Může se zobrazit výzva k ukončení aplikace nebo přeskočení chybové zprávy, avšak obě akce aplikaci ukončí.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud některý z následujících souborů chybí, je poškozen nebo se nenachází ve složce %kořenová_složka_systému%\System32:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt
Řešení
Při řešení problému postupujte takto:
 1. Vložte disk CD systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server do jednotky CD-ROM.
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte následující příkazy a za každým příkazem stiskněte klávesu ENTER:
  expand D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  expand D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  expand D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Poznámka: Popis tohoto postupu předpokládá, že písmeno jednotky CD-ROM je D. Pokud písmeno jednotky CD-ROM není D, nahraďte je správným písmenem jednotky.
 4. Spusťte nebo nainstalujte aplikaci. Pokud došlo k odstranění potíží, zbývající kroky vynechte. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.
 5. Spusťte program Poznámkový blok a pak zadejte následující příkazy.

  Poznámka: Soubor Command.com není upraven či vytvořen následujícím procesem. Proto jej bude pravděpodobně nutné rozbalit z disku CD-ROM. Pokyny k této operaci naleznete v kroku 16.

  dos=high, umbdevice=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sysfiles=40
 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 7. Do pole Název souboru zadejte Config.nt a klepněte na tlačítko Uložit. Zavřete soubor Config.nt.
 8. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.
 9. V novém prázdném dokumentu zadejte následující položky.

  @echo off  lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe  lh %SYSTEMROOT%\system32\redir  lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 11. Do pole Název souboru zadejte Autoexec.nt a klepněte na tlačítko Uložit. Zavřete soubor Autoexec.nt.
 12. Spusťte Průzkumníka Windows. Vyhledejte soubor Config.nt, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Kopírovat.
 13. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku %kořenová_složka_systému%\System32 a pak klepněte na příkaz Vložit.
 14. Vyhledejte soubor Autoexec.nt. Klepněte na soubor Autoexec.nt pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Kopírovat.
 15. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku %kořenová_složka_systému%\System32 a pak klepněte na příkaz Vložit.
 16. Rozbalte soubor Command.com z disku CD-ROM systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. expand jednotka CD-ROM:\i386\command.co_ písmeno_jednotky:\system_root\system32\command.com exit
 17. Ověřte existenci složky, ke které jsou mapovány uživatelské proměnné prostředí TEMP a TMP. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, v okně Otevřít zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
  2. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Upřesnit a pak klepněte na možnost Proměnné prostředí.
  3. V části Uživatelské proměnné pro uživatelské_jméno vyhledejte proměnné TEMP a TMP. Jsou uvedeny ve sloupci Proměnná.
  4. U proměnných TEMP a TMP si poznamenejte odpovídající složku, která je uvedena ve sloupci Hodnota.
  5. Spusťte Průzkumníka Windows. Postup: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz explorer do pole Otevřít a pak klepněte na tlačítko OK.
  6. Vyhledejte složku určenou pro proměnné TEMP a TMP. Zkontrolujte, zda tato složka existuje.

   Poznámka: Při hledání složky bude možná nutné zapnout funkci zobrazující skryté soubory a složky. Postupujte následujícím způsobem:
   1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a klepněte na kartu Zobrazit.
   2. V části Skryté soubory a složky klepněte na možnost Zobrazovat skryté soubory a složky a pak klepněte na tlačítko OK.
 18. Restartujte počítač.
خصائص

رقم الموضوع: 305521 - آخر مراجعة: 12/21/2005 17:57:26 - المراجعة: 8.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kberrmsg kbprb KB305521
تعليقات