Exchange Online uživatelé nemají přístup k informace o volném čase uživatelů v lokalitě služby Active Directory není internetových

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3057905
Poznámka: Průvodce konfigurací Hybrid, který je součástí konzoly Exchange Management Console v Microsoft Exchange Server 2010 již není podporována. Proto již používejte stará Průvodce konfigurací Hybrid. Místo toho použijte Průvodce konfigurací hybridní Office 365, která je k dispozici na http://aka.MS/HybridWizard. Další informace naleznete v tématu Průvodce konfigurací hybridní Office 365 Exchange 2010.
PROBLÉM
Jde o takovouto situaci:
 • Hybridní nasazení systému Microsoft Exchange Online a Microsoft Exchange Server v prostorách máte.
 • Hybridní prostředí má dvě lokality služby Active Directory.
 • Jeden server služby Active Directory je Internetové a jiné sítě, je non internetové.
V tomto scénáři nelze přístup uživatelům, kteří mají poštovní schránky v Exchange Online informace o volném čase z místní uživatelé, kteří mají poštovní schránky v lokalitě služby Active Directory není internetových.

Zaznamenání ID 4002 je položka podobná následující v protokolu aplikace poštovní schránky na serveru Exchange Online v internetovém webu je dispozici vždy, když událost navíc požadovat ke schránce místního webu není internetových.

Log Name: ApplicationSource: MSExchange AvailabilityEvent ID: 4002Task Category: Availability ServiceLevel: ErrorKeywords: ClassicUser: N/AComputer: <InternetfacingServer>.domain.comDescription:Process 6424: ProxyWebRequest CrossSite from UserA@contoso.mail.onmicrosoft.com tohttps://<FQDN of non-Internet-facing Exchange>:443/ews/exchange.asmx failed. Caller SIDs: WSSecurity. The exception returned isMicrosoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.ProxyWebRequestProcessingException:System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connectionwas forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connectionwas forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Security._SslStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.TlsStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.PooledStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Connection.ReadCallback(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.Services.Protocols.WebClientAsyncResult.WaitForResponse() at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.EndSend(IAsyncResult asyncResult,Object& internalAsyncState, Stream& responseStream) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.Proxy.Service.EndGetUserAvailability(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.FreeBusyApplication.EndProxyWebRequest(ProxyWebRequest proxyWebRequest, QueryList queryList, Service service, IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.ProxyWebRequest.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.AsyncWebRequest.EndInvokeWithErrorHandling():<Noresponse>. The request information isProxyWebRequest type = CrossSite, url = https://FQDN of Non-Internet facing Exchange>:443/ews/exchange.asmxMailbox list = <User B>SMTP:UserB@fabrikam.com, Parameters: windowStart = 3/8/2015 1:00:00 PM,windowEnd = 4/7/2015 1:00:00 PM, MergedFBInterval = 30, RequestedView = Detailed. ---> System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred ona receive. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existingconnection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existingconnection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Security._SslStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.TlsStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.PooledStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Connection.ReadCallback(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.Services.Protocols.WebClientAsyncResult.WaitForResponse() at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.EndSend(IAsyncResult asyncResult,Object& internalAsyncState, Stream& responseStream) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.Proxy.Service.EndGetUserAvailability(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.FreeBusyApplication.EndProxyWebRequest(ProxyWebRequest proxyWebRequest,QueryList queryList, Service service, IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.ProxyWebRequest.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.AsyncWebRequest.EndInvokeWithErrorHandling() --- End of inner exception stack trace ---. Name of the server where exception originated: <Host name of Internet-facing site>.
Ujistěte se, že lokalitě služby Active Directory nebo v doménové struktuře obsahující uživatelské poštovní schránce má alespoň jeden místní server se systémem Exchange Server, který běží také služba k dispozici. Zapnutí protokolování pro službu k dispozici a potom otestujte základní dosažitelnost sítě.
PŘÍČINA
Na serverech Exchange v non internetového serveru není nainstalován certifikát, který se používá k vytvoření federace s Exchange Online.
ŘEŠENÍ
Export certifikátů federace ze servery vystavené síti Internet Exchange a pak je importovat na non internetové servery Exchange.
DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tom, jak exportovat certifikáty v Exchange Server naleznete v následujících zdrojích:Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 Web nebo Server Exchange fór TechNet.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3057905 - Poslední kontrola: 04/27/2016 08:06:00 - Revize: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3057905 KbMtcs
Váš názor