Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak opravit mapování služby IIS po odebrání a přeinstalaci IIS

Souhrn
Po instalaci sady SDK (Software Development Kit) pro rozhraní .NET Framework aplikace Microsoft Visual Studio .NET 2002, Visual Studio .NET 2003 nebo Visual Studio 2005 se vytvoří mapování služby IIS (Internetová informační služba). Tím se přidruží nové přípony souborů a nastavení pro technologii ASP.NET. Pokud při spuštění instalačního programu sady SDK nebo aplikace Visual Studio nebyla služba IIS nainstalována, nebo pokud byla odinstalována a znovu nainstalována po spuštění instalačního programu sady SDK nebo aplikace Visual Studio, nebudou tato nastavení správná. Při pokusu o zobrazení stránek používajících technologii ASP.NET dochází k neočekávanému chování.

Při pokusu o vytvoření nové webové aplikace ASP.NET v aplikaci Visual Studio .NET 2003 se zobrazí následující chybová zpráva:
Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services. (Aplikace Visual Studio .NET zjistila, že na zadaném webovém serveru není spuštěna součást ASP.NET verze 1.1. Nebudete moci spouštět aplikace ani služby využívající součást ASP.NET.)
Další informace
Chcete-li opravit mapování služby IIS pro technologii ASP.NET, spusťte nástroj Aspnet_regiis.exe:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na příkazový řádek zadejte následující příkaz a stiskněte ENTER:
    "%windir%\Microsoft.NET\Framework\verze\aspnet_regiis.exe" -i
    V této cestě reprezentuje verze číslo verze rozhraní .NET Framework nainstalovaného na serveru. Tento zástupný symbol je třeba při zadání na příkazový řádek nahradit skutečným číslem verze.
Odkazy
Chcete-li další informace o nástroji Aspnet_regiis.exe, spusťte tento soubor EXE s argumentem -?.

Popis příznaků typicky spojených s technologií ASP.NET a nesprávně nakonfigurovaným mapováním aplikací služby IIS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325093 Na stránkách používajících technologii ASP.NET dochází k neočekávanému chování kvůli nezpracovanému kódu na straně serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
uninstall tablet pc windows xp IIS
Vlastnosti

ID článku: 306005 - Poslední kontrola: 12/03/2007 16:53:14 - Revize: 7.6

Microsoft ASP.NET 2.0, Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services version 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition

  • kberrmsg kbhowto kbsetup KB306005
Váš názor
" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ng-attr-id="{{'language-'+language.locale}}" href="" ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-zh-hk">香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">ript" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" p;did=1&t=">l> "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">