Vytvoření doplňků modelu COM sady Office pomocí jazyka VBA a Office Developer

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:306130
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak zobrazit UserForm, které Vítá je při spuštění aplikace Microsoft Excel nebo Microsoft Word. Doplňky modelu COM (model objektu) součást prostředkem k centralizaci společné kód v kompilované dynamic-link knihovně (DLL), ve které lze snadno implementovat v jakékoli Office aplikace (například chcete-li získat přístup kontaktů aplikace Microsoft Outlook z aplikace Excel, Word a Microsoft Access). Nejjednodušším způsobem rozvíjet DLL modelu COM v aplikaci Microsoft Office je doplněk projektu aplikace, která obsahuje grafik a odkaz na knihovnu IDTExtensibility2.

back to the top

Požadavky

Tento článek předpokládá, že je obeznámen s následující témata vám:

 • Vytvoření jazyka Visual Basic pro postupy (VBA) v aplikaci sady Office XP.
 • Práce s UserForms v jazyce VBA.
 • Úpravy panelů nástrojů sady Office XP.
back to the top

Vytvoření projektu doplněk

Jestliže máte sadu Microsoft Office Developer 2000 nebo nainstalovány nástroje Microsoft Office XP Developer, můžete vytvořit projektu v libovolné aplikaci sady Microsoft Office 2000 nebo Microsoft Office XP. V tomto příkladu je pomocí aplikace Microsoft Word 2002.
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Word 2002.
 2. Z nabídky Nástroje přejděte v makro a potom klepněte na příkaz Editor jazyka Visual Basic.
 3. V editoru VBE (Visual Basic), klepněte na příkaz Nový projekt v nabídce soubor.
 4. V poli dialogového okna Nový projekt klepněte na Doplněk aplikace Project. Poskytuje automaticky Návrhář Add-in.
 5. Pokud je okno Vlastnosti není viditelný, klepněte na příkaz Okno vlastností v nabídce Zobrazit.
 6. V okně Vlastnosti přejmenovat na projektu od AddInDesigner1 WelcomeAddIn.
 7. V nabídce Vložit klepněte na příkaz UserForm vložit UserForm.
 8. Z panelu nástrojů přidat UserForm popisku a příkazové tlačítko.
 9. V okně Vlastnosti změnit atributy prvků tak, aby odpovídaly hodnotám v následující tabulce:
  Ovládací prvekVlastnostiHodnota
  PopisekNázevlblMessage
  TitulekVítejte
  Písmo14pt
  AutoSizeTrue
  CommandButtonNázevcmdOK
  TitulekOK
  UserForm (uživatelský formulář)NázevfrmWelcome

 10. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Vložit standardní modul Modul.
 11. Přidejte následující řetězec globální proměnné prohlášení standardní modul:
  Public gstrUserName As String'This variable will be used to store the name of the user as defined'in the Options dialog boxes (from the Tools menu) in Word and Excel.					
 12. V modulu přidejte následující kód vytvořit veřejné proceduru typu Sub s názvem DisplayForm a zobrazte formulář na obrazovce:
  Public Sub DisplayForm() frmWelcome.Show vbModalEnd Sub					
 13. Zobrazíte okno kód pro formulář frmWelcome a přidejte následující kód událost zřetězit popisek titulku s proměnnou řetězce UserForm_Initialize:
  lblMessage.Caption = lblMessage.Caption & " " & gstrUserName					
 14. Přidejte následující kód události Click pro CommandButton cmdOK formuláři uvolnění:
  Unload me					
back to the top

Změna vlastností návrháře doplněk

Následujícím postupem změnit vlastnosti Návrhář tak, aby doplněk bude spuštěna ihned, jakmile je spuštěna aplikace Microsoft Excel:
 1. V aplikaci Project Explorer poklepejte na komponentu vrátíte Návrhář Add-in.
 2. Na kartě Obecné v Návrháři změnit vlastnosti Návrhář tak, aby odpovídaly hodnotám v následující tabulce:
  VlastnostHodnota
  Doplněk zobrazovaný názevFunFormMessage
  Doplněk PopisTo obsahuje kód, který je specifický pro aplikaci Excel
  AplikaceAplikace Microsoft Excel
  Verze aplikaceAplikace Microsoft Excel 10.0
  Počáteční zatížení chováníPři spuštění
back to the top

Provedení události IDTExtensibility2

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na kód k zobrazení kódu modul Návrhář.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na odkazy a nastavte odkaz na objekt aplikace Microsoft Excel knihovny.
 3. V seznamu rozevírací objekt klepněte na AddinInstance. V seznamu rozevírací nabídky procedur klepněte na OnConnection.

  Tato událost je užitečné pro vytváření tlačítek CommandBar nebo chcete přidružit událost, jako je například událost aplikace, když doplněk je připojen k hostitelské aplikace kód.
 4. Přidejte následující kód do událostní procedury AddinInstance_OnConnection globální proměnné strUserName uložit uživatelské jméno a volání procedury DisplayForm:
  gstrUserName = Application.UserNameDisplayForm					
 5. V editoru VBE klepněte na tlačítko Uložit a pojmenovat projektu Welcome.vba.
back to the top

Přidat druhý návrháře

V tomto postupu přidáte druhý Návrhář k implementaci stejných funkcí v aplikaci Microsoft Word.
 1. Vytvořit jiné doplněk aplikace Project VBE. Ve výchozím nastavení je vytvořena AddInProject2.
 2. V Průzkumníku Project přetáhněte přidat nové - V Návrháři rozhraní do existujícího projektu doplněk (AddInDesigner1). V projektu nebude existovat dvě návrháře.
 3. V aplikaci Project Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na AddInProject2 a klepněte na tlačítko Zavřít projekt odebrat projekt, který jste právě vytvořili.
 4. Když zobrazí následující zpráva nebo podobné
  AddInProject2 projektu byl změněn. Chcete jej uložit?
  Klepněte na tlačítko Ne.
 5. Změňte vlastnosti pro Návrhář určíte jako cílovou aplikaci Word 10 a načíst při spuštění.
 6. Přidejte následující kód nové Návrhář Word AddinInstance_OnConnection událostní procedury, která je stejná jako dříve písemné kód pro události OnConnection návrhář aplikace Excel:
  gstrUserName = Application.UserNameDisplayForm					
back to the top

Ladění doplňku

 1. Pokud dáváte přednost, přidejte kód odpovídající body přerušení.
 2. V editoru VBE klepněte na položku Spustit aplikaci Projectnabídce spustit.
 3. Spuštění aplikace Microsoft Excel. Při spuštění projektu, může zobrazit dialogové okno pro návrháře doplňků. Klepněte na možnost, chcete-li spustit aplikaci a vyhledejte soubor Excel.exe. Pokud se toto dialogové okno nezobrazí, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy a potom klepněte na příkaz Microsoft Excel Chcete-li spustit aplikaci Excel. Vaše UserForm by se měla zobrazit.
 4. Pokud správce doplňků modelu COM, není již k dispozici, přidejte do Doplňky modelu COM příkaz na panel nástrojů takto:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz vlastní.
  2. V dialogovém okně Vlastní nastavení na kartě Příkazy přetáhněte příkaz Doplňky modelu COM z kategorie nástrojů na panelu nástrojů nebo na objekt CommandBarPopup nabídce Nástroje.
 5. Klepněte na tlačítko Doplňky modelu COM příkaz na zobrazení modelu COM Add-In Manager (CAM). V CAM v seznamu zobrazí všechny doplňky, které jsou načteny.
 6. Chcete-li otestovat události OnConnection, úvodní doplněk zaškrtnutí políčka v CAM a klepněte na tlačítko OK. Znovu CAM, úvodní zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko OK. UserForm by se měla zobrazit znovu.
 7. Ukončete aplikaci hostitele (Wordu nebo Excelu) a klepněte na tlačítko Zastavit projekt z nabídky Spustit v editoru VBE, zastavte vykonávání projektu.
back to the top

Ověřte, zda doplněk funguje

Nyní můžete sestavit doplňkový modul a ověřte, zda skutečně pracuje na jiném počítači.
 1. V editoru VBE uložte projekt. Toto je vaše verze upravitelné. Kompilovaný stav neumožňuje provádět změny.
 2. V nabídce soubor klepněte na příkaz Vytvořit Welcome.DLL.
 3. Pomocí příkazu regsvr32 zaregistrovat knihovnu DLL takto:
  1. V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte následující text:
   regsvr32 <cesta > \Welcome.DLL
   kde <cesta > je cesta systému souboru pro knihovnu DLL.
 4. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte registrace knihovny DLL.
 5. Spusťte aplikaci Excel nebo Word. Vaše UserForm by se měla zobrazit. Pokud vaše UserForm, klepněte COM AddIns z nabídky Nástroje a potom zaškrtněte políčko uvítání systémem.
Poznámka: distribuci knihovny DLL nejsnáze použití Package a Průvodce nasazením.

back to the top

Poradce při potížích

 • Ujistěte se, že psaní krátkých a efektivní kód při doplněk načten do paměti. Například pokud události OnConnection manipuluje s daty z databáze při spuštění, uživatelé budou myslíte, že počítač přestal reagovat (neodpovídá).
 • Buďte opatrní při použití UserForms. Pokud uživatel klepne na hostitelské aplikaci, může uživatel myslíte, že mu ztratil formuláři protože skrytý za hostitelské aplikace. Místo toho proveďte formulářů modální překonat problém. Chcete-li formulář modální, použijte konstantu vbModal následujícím způsobem:
  frmMyUserForm.Show vbModal						
  Chcete-li zjistit, kam patří tento kód v odkazu na tento příklad, zobrazí kód v části Create an Add-In Project kroku 12.
back to the top
Odkazy
Odkaz \Samples\Working s AddIns\VBA_COM_AddIn složky na disku CD se sadou Office XP Developer pro šablonu aplikace doplňků.

Další informace o vytváření tlačítek CommandBar na webu Microsoft Developer Network (MSDN):
back to the top
MOD

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 306130 - Poslední kontrola: 12/06/2015 04:53:15 - Revize: 4.5

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowtomaster KB306130 KbMtcs
Váš názor