Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití Průvodce přenesením souborů a nastavení s disketou průvodce v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje použití Průvodce přenesením souborů a nastavení s disketou průvodce.Další informace

Jak používat Průvodce přenesením souborů a nastavení

Průvodce přenesením souborů a nastavení můžete použít k přenesení nastavení z jednoho počítače do jiného. Mezi nastavení, která můžete přenášet, patří individuální nastavení aplikací Microsoft Internet Explorer a Microsoft Outlook Express, nastavení plochy, zobrazení a nastavení telefonického připojení.

Pomocí Průvodce přenesením souborů a nastavení si také můžete vytvořit záložní kopii nastavení systému Windows XP. Tuto záložní kopii použijete k obnovení svých souborů a nastavení v případě, že bude třeba systém Windows XP přeinstalovat.

Vytvoření diskety průvodce

Disketu průvodce vytvoříte pomocí Průvodce přenesením souborů a nastavení takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na příkaz Příslušenství, přejděte na příkaz Systémové nástroje a potom klepněte na příkaz Průvodce přenesením souborů a nastavení.
 2. Na obrazovce Vítá vás Průvodce přenesením souborů a nastavení klepněte na tlačítko Další.
 3. Na obrazovce O který počítač jde? klepněte na tlačítko Další.
 4. Na obrazovce Máte disk CD-ROM systému Windows XP? klepněte na přepínač Vytvořit disketu s průvodcem v této jednotce.
 5. V seznamu jednotek klepněte na požadovanou jednotku. Klepněte například na disketovou jednotku Disketa 3,5 palce (A:) a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Vložte do jednotky prázdnou, formátovanou disketu a klepněte na tlačítko OK. Bude vytvořena disketa s průvodcem.
 7. Vyjměte disketu s průvodcem a potom klepněte na tlačítko Storno.

Shromáždění souborů a nastavení ze starého počítače

 1. V počítači, ze kterého chcete shromáždit soubory a nastavení, spusťte Průvodce přenesením souborů a nastavení:
  1. Vložte do jednotky požadovaného počítače disketu s průvodcem.
  2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  3. Do pole Otevřít zadejte:
   jednotka:Fastwiz
   jednotka je jednotka obsahující disketu s průvodcem (například A:Fastwiz).
  4. Klepněte na tlačítko OK.
 2. Na obrazovce Vítá vás Průvodce přenesením souborů a nastavení klepněte na tlačítko Další.
 3. Na obrazovce Vyberte metodu přenosu klepněte na požadovanou metodu přenosu. Klepněte například na přepínač Disketová jednotka nebo jiné výměnné médium a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Na obrazovce Chcete přenést soubory nebo nastavení? klepněte na požadovanou volbu a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Po provedení výběru se zobrazí seznam Na základě vašeho výběru budou přeneseny následující položky obsahující souhrn položek, které budou přeneseny. Pomocí tohoto seznamu můžete ověřit, zda budou přeneseny požadované položky nastavení nebo soubory.

  Průvodce shromažďuje soubory a nastavení. Jestliže jste v kroku 3 vybrali možnost Disketová jednotka nebo jiné výměnné médium, zobrazí se výzva k vložení diskety. Potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Na obrazovce Dokončení fáze shromažďování dat klepněte na tlačítko Dokončit.

Přenesení souborů a nastavení do nového počítače

 1. Přihlaste se k počítači se systémem Windows XP.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na příkaz Příslušenství, přejděte na příkaz Systémové nástroje a potom klepněte na příkaz Průvodce přenesením souborů a nastavení.
 3. Na obrazovce Vítá vás Průvodce přenesením souborů a nastavení klepněte na tlačítko Další.
 4. Na obrazovce O který počítač jde? klepněte na přepínač Nový počítač a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Na obrazovce Máte disk CD-ROM systému Windows XP? klepněte na přepínač Nepotřebuji disketu s průvodcem. Soubory a nastavení jsou již ze starého počítače shromážděny. Potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Na obrazovce Kde jsou uloženy soubory a nastavení? klepněte na stejnou metodu přenosu, kterou jste vybrali v kroku 3 v části Shromáždění souborů a nastavení ze starého počítače. Klepněte například na přepínač Disketová jednotka nebo jiné výměnné médium.

  Poznámka: Pokud klepnete na přepínač Jinde (např. vyměnitelná nebo síťová jednotka), vyhledejte nebo zadejte umístění obsahující shromážděné soubory a nastavení.

  Klepněte na tlačítko Další. Jestliže jste vybrali možnost Disketová jednotka nebo jiné výměnné médium, zobrazí se výzva k vložení diskety 1. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Průvodce přenese soubory a nastavení.
 7. Na obrazovce Dokončení Průvodce přenesením souborů a nastavení klepněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí se následující zpráva:
  Změny se projeví až po odhlášení uživatele. Chcete se nyní odhlásit?
 8. Klepnutím na tlačítko Ano se odhlaste.
 9. Chcete-li použít přenesená nastavení, přihlaste se k počítači.

Poradce při potížích

Je možné, že některá nastavení nebudou v počítači se systémem Windows XP obnovena. Nastavení zařízení, která nejsou v systému Windows XP k dispozici nebo nejsou s tímto systémem kompatibilní, nebudou přenesena. Seznam souborů a složek, které nebyly obnoveny do původních umístění, se v Průvodci přenesením souborů a nastavení zobrazí na obrazovce Dokončení Průvodce přenesením souborů a nastavení.

Nemusí být přeneseny následující typy položek:
 • Soubory ovladačů jiných výrobců určené pro zařízení, která nejsou nainstalovaná v počítači se systémem Windows XP.
 • Síťové tiskárny, které nejsou v počítači se systémem Windows XP k dispozici.


Odkazy
Další informace o jiných metodách použití Průvodce přenesením souborů a nastavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306186 Použití Průvodce přenesením souborů a nastavení pomocí disku CD-ROM systému Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 306187 - Poslední kontrola: 12/06/2015 04:54:27 - Revize: 2.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB306187
Váš názor