Postupy: Vylepšení obrazovkových písem v systému Windows XP pomocí technologie ClearType

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek podrobně popisuje, jak lze pomocí technologie ClearType dosáhnout ostřejších písem na obrazovce systému Windows XP. Technologie ClearType zdokonaluje zobrazení vyhlazením hran obrazovkových písem. Technologie ClearType funguje velmi dobře zejména na obrazovkách LCD, včetně monitorů s plochou obrazovkou a přenosných počítačů.

Zpět na začátek

Jak povolit technologii ClearType

Použití technologie ClearType pro obrazovková písma:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Vzhled a motivy a potom klepněte na položku Zobrazení.
  2. Na kartě Vzhled klepněte na možnost Efekty.
  3. Zaškrtněte políčko Používat metodu vyhlazování hran rastrových písem a v zobrazeném seznamu vyberte možnost ClearType
Zpět na začátek

Jak přizpůsobit technologii ClearType

Nastavení kontrastu v technologii ClearType můžete upravit podle svých představ. I když v systému Windows XP nejsou nástroje ani nastavení pro úpravy kontrastu, následující web společnosti Microsoft obsahuje nástroje pro zapínání a vypínání technologie ClearType a úpravy kontrastu.Zpět na začátek


Odstraňování potíží

Zobrazení na obrazovce je rozmazané

Technologie ClearType je určena pro vylepšení vlastností obrazovek LCD. Na monitorech běžných stolních počítačů a některých obrazovkách LCD se může technologie ClearType zobrazit poněkud rozmazaně. Tuto situaci lze napravit přizpůsobením technologie ClearType podle popisu v části Jak přizpůsobit technologii ClearType v tomto článku.

V ojedinělých případech je pozorované rozmazání způsobeno výrobní anomálií na obrazovkách LCD, při které je běžné prokládání červená-zelená-modrá (RGB) zaměněno za prokládání modrá-zelená-červená. Vyrovnání této anomálie není v současnosti technologií ClearType v systému Windows XP podporováno. Tato anomálie může působit potíže v případech, že žádné nastavení kontrastu pomocí technologie ClearType nevede na určité obrazovce LCD k dobrému výsledku. V těchto případech je pravděpodobně vhodné vypnout technologii ClearType.

Zpět na začátek

Nastavení barev musí podporovat technologii ClearType

Použití technologie ClearType vyžaduje grafický adaptér a monitor, které podporují nastavení alespoň 256 barev. Nejlepších výsledků dosáhnete při podpoře vysoké (24bitové) kvality barev nebo nejvyšší (32bitové) kvality barev. Změna kvality barev:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Vzhled a motivy a potom klepněte na položku Zobrazení.
  2. Na kartě Nastavení klepněte v seznamu Kvalita barev na jiné nastavení barev.
Zpět na začátek


Odkazy
Další informace o technologii ClearType společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Zpět na začátek

Vlastnosti

ID článku: 306527 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:01:14 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbui KB306527
Váš názor