Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ306559
Souhrn
Tento článek popisuje postup nastavení systému Windows XP jako prostředí s možností spouštění více systémů zahrnujících následující operační systémy:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • MS-DOS nebo Microsoft Windows 3.x
Do počítače lze nainstalovat více než jeden operační systém a při každém spuštění počítače pak vybrat operační systém, který chcete použít. Taková konfigurace se často nazývá konfigurace s možností spouštění dvou nebo více systémů (definice neznámých pojmů najdete ve slovníčku na konci tohoto článku).

Svazky pevného disku a formátování disku

Povšimněte si, že v systému Windows XP Home Edition není k dispozici systém souborů EFS (Encrypting File System).

Přeformátování pevného disku a vytvoření nových oddílů

V následujících případech může být nezbytné přeformátovat pevný disk a vytvořit nové oddíly:
 • Máte k dispozici pouze jeden svazek.

  Každý operační systém je třeba v počítači nainstalovat do samostatného svazku, aby měla každá instalace oddělený prostor pro soubory a informace o konfiguraci.
 • Spouštěcí oddíl není naformátován s použitím správného systému souborů:
  • Pokud chcete vytvořit prostředí s možností spouštění více systémů zahrnující systém MS-DOS, Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME, je třeba systémový oddíl naformátovat s použitím systému souborů FAT16 nebo FAT32, protože ze systémového oddílu využívajícího systém souborů NTFS nelze tyto operační systémy spustit.
  • Pokud chcete vytvořit prostředí s možností spouštění více systémů zahrnující kromě systému Microsoft Windows XP také systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME, je třeba systémový oddíl naformátovat s použitím systému souborů FAT16, protože operační systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME nepodporují systém souborů NTFS.
  • Pokud chcete nainstalovat systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME v kombinaci se systémem Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP, je třeba systémový oddíl naformátovat s použitím systému souborů FAT16, protože operační systém Windows NT 4.0 nepodporuje systém souborů FAT32.
  • Pokud chcete vytvořit prostředí s možností spuštění více systémů zahrnující kombinaci systému Windows 98 nebo Windows ME se systémem Windows 2000 nebo Windows XP, můžete systémový oddíl naformátovat s použitím systému souborů FAT32.

   Poznámka: Naformátujete-li svazek systému Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP s použitím jiného systému souborů než NTFS, nebudete mít k dispozici žádné ze specifických funkcí systému NTFS. Patří sem i některé funkce systému Windows XP, jako je zabezpečení systému souborů, nastavení systému EFS (Encrypting File System), diskové kvóty a Vzdálené úložiště. Systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME naopak oddíly NTFS nerozpoznají a označují je jako neznámé. Zformátujete-li proto oddíl systému Windows 98 nebo Windows ME s použitím systému souborů FAT a oddíl systému Windows XP s použitím systému souborů NTFS, nebudou soubory v oddílu NTFS dostupné ani viditelné z prostředí systému Windows 98 nebo Windows ME.

Podporované systémy souborů

V následující tabulce jsou uvedeny systémy souborů podporované operačními systémy Microsoft:
  Operační systém  Podporované systémy souborů  -----------------------------------------  MS-DOS       FAT  Windows 3.1    FAT  Windows NT     FAT, NTFS  Windows 95     FAT  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32  Windows 98     FAT, FAT32  Windows Me     FAT, FAT32  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS				

Přípravná opatření

Než vytvoříte konfiguraci s možností spouštění více systémů zahrnující operační systém Windows XP a jiný operační systém, seznamte se s následujícími doporučenými opatřeními:
 • Než se pokusíte o vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů, nezapomeňte vytvořit zálohu aktuálního systému a všech datových souborů.
 • Každý operační systém musí být nainstalován v samostatném svazku. Produkty společnosti Microsoft nepodporují instalaci více operačních systémů do stejného svazku.
 • Pokud je v počítači k dispozici pouze jeden svazek, je třeba pevný disk před vytvořením konfigurace s možností spouštění více systémů přeformátovat a vytvořit na něm nové oddíly, pokud ovšem pouze neinstalujete další kopii systému Windows XP.
 • Systém Windows XP neinstalujte na komprimovanou jednotku, která nebyla zkomprimována pomocí kompresního programu systému NTFS.
 • Pokud je počítač umístěn v zabezpečené doméně Windows 2000 nebo Windows XP, musíte pro každý operační systém použít jiný název počítače.
 • Operační systémy instalujte v následujícím pořadí:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů zahrnujících systém Windows XP a systém MS-DOS, Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME

Poznámka: V konfiguraci s možností spouštění více systémů lze nainstalovat jen jednu instanci systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME. Počítač nelze nakonfigurovat pro spouštění více než jednoho ze systémů Windows 95, Windows 98 a Windows ME, protože všechny tyto platformy používají stejný spouštěcí soubor. Můžete tedy například používat kombinaci systémů Windows 95, Windows 2000 a Windows XP, nikoli však kombinaci systémů Windows 95, Windows 98 a Windows XP.

Systém Windows XP je třeba nainstalovat až po instalaci systému MS-DOS, Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME, aby tyto operační systémy nepřepsaly spouštěcí sektor a spouštěcí soubory systému Windows XP.

Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů zahrnujících systém Windows XP a systém MS-DOS, Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME:
 1. Zkontrolujte, zda je pevný disk naformátován s použitím správného systému souborů.
 2. Jednotlivé operační systémy instalujte do samostatných svazků v následujícím pořadí: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME; na závěr Windows XP.
 3. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li vytvořit prostředí s možností spouštění více systémů zahrnující systémy MS-DOS, Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME a systém Windows XP, nainstalujte nejprve systém MS-DOS, Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME, a teprve poté systém Windows XP.
  • Chcete-li vytvořit prostředí s možností spouštění více systémů zahrnující systémy Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME a systém Windows XP, měli byste nainstalovat nejprve systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME, a teprve poté systém Windows XP.
  Jednotlivé operační systémy nainstalujte standardním postupem.

Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů zahrnujících systémy Windows NT 4.0 a Windows XP

Dlouhodobé používání prostředí s možností spouštění více systémů zahrnujících systémy Windows NT 4.0 i Windows XP se nedoporučuje. Aktualizace systému NTFS, která je součástí aktualizace SP5 (Service Pack 5) pro systém Windows NT 4.0, slouží pouze jako pomůcka k vyzkoušení systému Windows XP a k pozdějšímu přechodu na tento systém.

Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů zahrnujících systémy Windows NT 4.0 a Windows XP:
 1. Zkontrolujte, zda je pevný disk naformátován s použitím správného systému souborů.
 2. Nainstalujte systém Windows NT 4.0 a aktualizaci SP5 a poté nainstalujte systém Windows XP do samostatného svazku. Jednotlivé operační systémy nainstalujte standardním postupem.
Poznámka: Pokud máte v úmyslu nainstalovat kombinaci více operačních systémů zahrnující pouze systém Windows NT 4.0 a systém Windows 2000 nebo Windows XP, musíte vždy nainstalovat aktualizaci SP5 pro systém Windows NT 4.0. Systém Windows XP automaticky převede všechny oddíly NTFS, které v počítači nalezne, na verzi systému NTFS používanou v operačních systémech Windows 2000 a Windows XP. Systém Windows NT 4.0 však ke čtení a zápisu souborů na svazcích formátovaných verzí systému NTFS používanou v operačních systémech Windows 2000 a Windows XP vyžaduje aktualizaci SP5.

Instalace programů ve více operačních systémech

Pokud instalujete programy do více než jednoho operačního systému, musíte s každým operačním systémem pracovat jako se samostatnou jednotkou. Všechny programy a ovladače, které chcete používat, musí být nainstalovány v každém z operačních systémů, v nichž s nimi chcete pracovat. Chcete-li například používat aplikaci Microsoft Word v jednom počítači v rámci systému Windows 98 i Windows XP, musíte spustit systém Windows 98 a nainstalovat aplikaci Microsoft Word a poté spustit počítač znovu, tentokrát se systémem Windows XP, a znovu nainstalovat aplikaci Microsoft Word.

Poznámka: Systémy Windows 95 a Windows 98 mohou při prvním použití změnit nastavení hardwaru, což může způsobit potíže s konfigurací při spuštění systému Windows XP.

Nastavení výchozího operačního systému pro spouštění

Pokud máte v počítači nainstalován více než jeden operační systém, můžete určit, který operační systém chcete při spouštění počítače používat jako výchozí:
 • Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a pak poklepejte na položku Systém.
 • Na kartě Upřesnit klepněte v části Spuštění a zotavení systému na tlačítko Nastavení.
 • V seznamu Výchozí operační systém v části Spuštění systému klepněte na operační systém, který chcete spustit při zapnutí nebo restartování počítače.
 • Zaškrtněte políčko Doba zobrazení seznamu operačních systémů a poté zadejte dobu v sekundách, po kterou se má zobrazovat seznam operačních systémů. Po uplynutí této doby bude automaticky spuštěn výchozí operační systém.

  Chcete-li ručně upravit soubor s možnostmi spuštění systému, klepněte na tlačítko Upravit. Společnost Microsoft důrazně doporučuje, abyste soubor s možnostmi spuštění systému (Boot.ini) neupravovali, protože neodborný zásah do tohoto souboru může počítač uvést do nepoužitelného stavu.

Poradce při potížích

 • Při spuštění prohlížeče Microsoft Internet Explorer může být aplikace Explorer ukončena s chybovou zprávou následujícího tvaru:
  Aplikace iexplore způsobila neplatnost stránky v modulu kernel32.dll.
  Tato chyba se může vyskytnout v případě, že nainstalujete více operačních systémů do téhož svazku.

  Problém lze odstranit instalací každého operačního systému do samostatného svazku.
 • Počítač nelze konfigurovat tak, aby v něm bylo možné spouštět systémy Windows 95 i Windows 98 (nebo Windows ME).

  Počítač nelze nakonfigurovat pro spouštění systémů Windows 95 i Windows 98 (nebo Windows ME), protože tyto platformy používají stejný spouštěcí soubor. Konfigurace, která by současně umožňovala spouštět systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME, proto není podporována.
 • Při zapnutí nebo restartování počítače se nezobrazí nabídka spuštění a nebude možné spustit systém Windows XP.

  Tato situace může nastat v případě, že nainstalujete systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME po instalaci systému Windows XP.

  Chcete-li tento problém vyřešit, opravte systém Windows XP nebo jej nainstalujte znovu.SlovníčekSpouštěcí oddíl
Spouštěcí oddíl obsahuje operační systém Windows a jeho pomocné soubory. Spouštěcí oddíl může, ale nemusí, být totožný se systémovým oddílem. Systémový oddíl je vždy právě jeden, v prostředí s možností spouštění více systémů však existuje jeden spouštěcí oddíl pro každý operační systém.

Poznámka: U dynamických disků se spouštěcí oddíl označuje termínem spouštěcí svazek.

Další informace o ukládání na disk v systému Windows XP najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314343 Základní a dynamické úložiště v systému Windows XP
Viz také: Systémový oddíl, SvazekMožnost spouštění dvou operačních systémů
Konfigurace počítače dovolující spustit dva různé operační systémy.
Viz také: Možnost spouštění více operačních systémůRozšířený oddíl
Rozšířené oddíly byly vyvinuty pro případy, kdy je třeba na jedné jednotce pevného disku definovat více než čtyři oddíly. Rozšířený oddíl může obsahovat několik diskových oddílů, a rozšiřuje tak počet oddílů, které lze umístit na jednu jednotku. Rozšířený oddíl slouží jako kontejner pro logické jednotky, které jsou zformátovány a jsou jim přiřazena písmena označující jednotky. Zavedení rozšířených oddílů si vyžádala rostoucí kapacita nových diskových jednotek.FAT (File Allocation Table)
Systém souborů využívaný v operačním systému MS-DOS a v dalších operačních systémech založených na systému Windows k organizaci a správě souborů. Alokační tabulka souborů (FAT) je datová struktura, kterou systém Windows vytvoří při formátování svazku pomocí systémů souborů FAT nebo FAT32. Systém Windows ukládá do tabulky FAT informace o jednotlivých souborech, aby mohl tyto soubory později znovu načíst.
Viz také: FAT32, Systém souborů, NTFS, systém souborůFAT32
Systém souborů odvozený ze systému FAT. Systém FAT32 podporuje menší clustery a větší svazky než systém FAT, což vede k efektivnějšímu přidělování místa na svazcích typu FAT32.
Viz také: FAT (File Allocation Table), NTFS, systém souborů, SvazekSystém souborů
Systém souborů je struktura existující v rámci operačního systému, která slouží k pojmenovávání, ukládání a uspořádávání souborů. Existují různé typy systémů souborů – NTFS, FAT, FAT32.
Viz také: NTFS, systém souborů, FAT, FAT32Logický oddíl
Logické oddíly jsou oddíly obsažené v rozšířeném oddílu. Z uživatelského pohledu se ničím neliší od nerozšířeného primárního oddílu.Počet logických jednotek, které lze vytvořit v rozšířeném oddílu, je omezen počtem dostupných písmen označujících jednotky a velikostí prostoru na disku, který je k dispozici pro vytváření jednotek.Možnost spouštění více operačních systémů
Konfigurace počítače dovolující spustit dva různé operační systémy.
Viz také: Možnost spouštění dvou operačních systémůNTFS, systém souborů
Vylepšený systém souborů s vyšším výkonem, lepším zabezpečením (tj. s možností definovat oprávnění pro soubory a složky), zvýšenou spolehlivostí a rozšířenými funkcemi, které nejsou k dispozici v žádné verzi systému FAT. Systém NTFS například zaručuje konzistenci svazků pomocí standardních technik protokolování a obnovování transakcí. Pokud dojde k selhání systému, systém NTFS obnoví konzistenci systému souborů na základě souboru s protokolem a informací o kontrolních bodech. V systémech Windows 2000 a Windows XP poskytuje systém NTFS také další služby, jako je šifrování, body změny zpracování, řídké soubory, žurnál USN a diskové kvóty.
Viz také: FAT32, FAT (File Allocation Table), Systém souborůPrimární oddíl
Oddíl používaný ke spouštění operačního systému. Primární oddíly jsou oddíly zabírající jednu ze čtyř pozicí primárních oddílů v tabulce oddílů diskové jednotky.Používat lze také primární oddíly, které neobsahují žádný operační systém.Systémový oddíl
Pojem systémový oddíl označuje diskový svazek obsahující soubory specifické pro konkrétní hardware, které jsou potřebné ke spuštění systému Windows, například Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com. Systémový oddíl může, ale nemusí, být totožný se spouštěcím oddílem.

Poznámka: U dynamických disků se systémový oddíl označuje termínem systémový svazek.

Viz také: Spouštěcí oddíl, SvazekSvazek
Svazek je paměťová oblast na pevném disku, která je definována buď jako primární oddíl, nebo jako logická jednotka v rozšířeném oddílu. Svazek je zformátován s použitím systému souborů, například FAT nebo NTFS, a je mu přiřazeno označení jednotky. Obsah svazku lze zobrazit klepnutím na jeho ikonu v programu Průzkumník systému Windows nebo v okně Tento počítač. Jeden pevný disk může obsahovat více svazků a jeden svazek může být naopak rozložen na více discích.
Viz také: FAT (File Allocation Table), NTFS, systém souborů
multi-boot
Vlastnosti

ID článku: 306559 - Poslední kontrola: 09/26/2013 14:17:00 - Revize: 5.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhowtomaster KB306559
Váš názor