Postupy: Připojení klientů k Terminálové službě pomocí klienta Terminálové služby v systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje podrobný postup připojení klienta Terminálové služby pomocí klienta Terminálové služby nastaveného při instalaci serveru Windows 2000 Server. Terminálová služba pracuje s počítačovými klienty, terminály systému Windows, které používají protokol RDP (Remote Desktop Protocol), a s počítači typu handheld, které používají protokol RDP.

zpět nahoru

Použití klienta Terminálové služby

S 32bitovým klientem Terminálové služby můžete získat přístup k serveru, na kterém je spuštěna Terminálová služba, a provést libovolnou z následujících akcí:
 • připojit se pomocí klienta Terminálové služby,
 • zkontrolovat verzi klienta Terminálové služby,
 • používat klávesové zkratky,
 • vyjímat a vkládat data do místních programů,
 • tisknout z aplikací Terminálového serveru na místní tiskárně,
 • ukončit připojení klienta Terminálové služby.
zpět nahoru

Připojení pomocí klienta Terminálové služby

Připojení k Terminálové službě:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu, přejděte na položku Položky Terminálové služby, přejděte na položku Klient Terminálové služby a klepněte na položku Klient Terminálové služby.
 2. Do pole Server zadejte název terminálového serveru, adresu IP nebo vyberte server ze seznamu Servery k dispozici.
 3. V seznamu Obrazovka vyberte rozlišení obrazovky okna terminálového serveru. Pokud se připojujete modemem nebo pomalou sítí, klepněte na možnost Použít kompresi dat.
 4. Pokud byste chtěli na místní pevný disk uložit běžně používané rastry, zaškrtněte políčko Ukládat rastry do mezipaměti na disku.
 5. Klepněte na tlačítko Připojit.
 6. V okně Klient Terminálové služby se zobrazí dialogové okno Přihlášení k systému Windows.
 7. Zadejte své uživatelské jméno, heslo a doménu (pokud je povinná).
POZNÁMKA: Pokud jste se předtím odpojili od Terminálového serveru, aniž byste ukončili relaci, připojí se klient Terminálové služby znovu k této relaci (je-li spojení nakonfigurováno na opětovné připojování odpojených relací).

zpět nahoru

Kontrola verze klienta Terminálové služby

Kontrola verze klienta Terminálové služby:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Nástroje pro správu, přejděte na položku Položky Terminálové služby, přejděte na položku Klient Terminálové služby a klepněte na položku Klient Terminálové služby.
 2. Klepněte na možnost O programu.
zpět nahoru

Použití klávesových zkratek

V klientu Terminálové služby jsou k dispozici následující kombinace kláves:
 • CTRL+ALT+END otevře dialogové okno Zabezpečení systému Windows.
 • ALT+INSERT cyklicky přechází mezi programy v pořadí, v jakém byly spuštěny.
 • ALT+PAGE UP přepíná mezi programy zleva doprava.
 • ALT+PAGE DOWN přepíná mezi programy zprava doleva.
 • ALT+HOME zobrazí nabídku Start.
 • ALT+DELETE zobrazí nabídku okna.
 • CTRL+ALT+BREAK přepíná klienta mezi oknem (pokud je tato možnost k dispozici) a celou obrazovkou.
 • CTRL+ALT+znaménko plus (+) na číselné klávesnici vloží snímek celého okna klienta do schránky Terminálového serveru (funkčně totožné s klávesou PRTSCN v místním počítači).
 • CTRL+ALT+znaménko minus (-) na číselné klávesnici vloží snímek aktivního okna v rámci klienta do schránky Terminálového serveru (funkčně totožné s kombinací kláves ALT+PRTSCN v místním počítači).
POZNÁMKA: V počítači NEC98 existují dvě odlišnosti:
 • Funkci kombinace CTRL+ALT+BREAK přebírá klávesa F12.
 • Funkci kombinace CTRL+ALT+END přebírá klávesa F15.
zpět nahoru

Vyjímání a vkládání dat do místních programů

Terminálová služba poskytuje bezproblémové sdílení schránky – obsah je zpřístupněn programům místně v počítači uživatele a v rámci relace Terminálové služby. Vyjmutí a vložení dat z okna klienta do programu spuštěného místně:
 • Sdílená schránka synchronizuje svůj obsah s místní schránkou. Obsah schránky lze zobrazit pomocí nástroje Prohlížeč síťové schránky systému Windows (Clipbrd.exe). Můžete kopírovat a vložit text nebo grafiku z dokumentu v okně klienta a vložit je do dokumentu v místním počítači. Nelze však kopírovat a vkládat soubory a složky.
 • Jestliže vyjmete nebo zkopírujete informace z programu, budou přemístěny do schránky a zůstanou tam, dokud schránku nevymažete nebo dokud nevyjmete či nezkopírujete další informace. Obsah schránky zobrazuje okno schránky v Prohlížeči síťové schránky. Informace ze schránky můžete vkládat do libovolného dokumentu tak často, jak je potřeba. Informace jsou však ve schránce uloženy pouze dočasně.
zpět nahoru

Tisk z aplikací Terminálového serveru na místní tiskárně

Terminálová služba poskytuje přesměrování tiskárny, které směruje tiskové úlohy z Terminálového serveru do tiskárny připojené k místnímu počítači. Přístup k místním tiskárnám lze získat dvěma způsoby: automatickým a ručním přesměrováním tiskárny. Ruční přesměrování použijte v případě, kdy místní tiskárna vyžaduje ovladač, který není na serveru Windows 2000 Server k dispozici. Při tisku na místní tiskárně z programů, které jsou spuštěny na Terminálovém serveru, použijte příslušnou metodu.

zpět nahoru

Automatické přesměrování tiskárny

 • Přesměrování tiskárny je automatické, jestliže tiskárna používá ovladač, který je nainstalovaný na serveru Windows 2000. Jestliže se přihlásíte do relace na Terminálovém serveru, budou všechny místní tiskárny připojené k portům LPT, COM a USB a nainstalované v klientském počítači automaticky zjištěny a na serveru bude vytvořena místní fronta. Server používá nastavení tiskárny klientského počítače pro výchozí tiskárnu a některé vlastnosti (například oboustranný tisk).
 • Jestliže klient odpojí nebo ukončí relaci, bude fronta tiskárny odstraněna a všechny nedokončené nebo čekající tiskové úlohy budou ztraceny. Informace o místních tiskárnách a nastavení klienta jsou uloženy v klientském počítači. Při dalších přihlášeních je vytvořena fronta tiskárny pomocí informací uložených v klientském počítači.
 • Pokud na serveru není nalezen ovladač tiskárny, bude do protokolu zaznamenána událost a klientská tiskárna nebude vytvořena. Tiskárnu je možné zpřístupnit pouze ručním nainstalováním ovladače na server.
zpět nahoru

Ruční přesměrování tiskárny

 • Tiskárny připojené k portům LPT a COM klientského místního počítače lze ručně přesměrovat. Není to však možné u tiskáren připojených prostřednictvím portů USB.
 • Chcete-li ručně přesměrovat klientskou tiskárnu, obraťte se na správce a poskytněte mu název počítače (nebo adresu IP terminálu se systémem Windows). Během ručního přesměrování musí být klient připojen k Terminálovému serveru.
 • Po úvodním ručním přesměrování budou tiskárny při následných přihlášeních přesměrovány automaticky.
POZNÁMKA: Přesměrované tiskárny jsou k dispozici aplikacím spuštěným na serveru. Objeví se v ovládacím panelu Tiskárny a jejich názvy mají tento formát: Název klientské tiskárny/Název klientského počítače/Číslo relace.

Pokud se odpojíte nebo odhlásíte z relace, bude fronta tiskárny odstraněna a nedokončené nebo čekající tiskové úlohy budou ztraceny.

zpět nahoru

Ukončení spojení klienta Terminálové služby

Při odpojováním můžete zvolit, zda ukončit relaci či nikoli. Pokud je spojení nakonfigurováno na opětovné připojování odpojených relací, po odpojení bez ukončení relace se při dalším připojení k Terminálovému serveru znovu připojíte k této relaci. Odhlášení ukončí relaci a při příštím přihlášení bude spuštěna nová relace. Odpojení bez ukončení relace:
 1. V okně Klient Terminálové služby klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Vypnout.
 2. V okně Co chcete s počítačem udělat? klepněte na položku Odpojit.
POZNÁMKA: Pokud je spojení nakonfigurováno na opětovné připojování odpojených relací, při dalším připojení k tomuto serveru se klient Terminálové služby znovu připojí k této relaci.

Odhlášení a ukončení relace:
 1. V okně Klient Terminálové služby klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Vypnout.
 2. V okně Co chcete s počítačem udělat? klepněte na položku Odhlásit.
zpět nahoru


Odkazy
Další informace o zabezpečení spojení mezi klientem a serverem najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
306561 Jak zabezpečit komunikaci mezi klientem a serverem pomocí Terminálového serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o aktivaci licenčního serveru najdete v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
306622 Jak aktivovat licenční server pomocí Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
237811 Jak aktivovat licenční server Terminálové služby a nainstalovat licence klientského přístupu (CAL) přes Internet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět nahoru


Vlastnosti

ID článku: 306566 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:03:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbprint KB306566
Váš názor