Při použití modemu přestává systém reagovat

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ306580
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovitregistr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registrunaleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebov nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
Příznaky
Při práci s přenosným počítačem s čipovou sadou Intel 440MX, softwarovým modemem AC'97 a systémem Windows XP dochází k následujícím potížím:
 • Při použití interního modemu přenosného počítače se zdá, že systém Windows XP přestal reagovat.
Tyto potíže byly potvrzeny pouze v případě počítačů s čipovou sadou Intel 440MX a softwarovým modemem AC'97. Tyto počítače požadují aktualizaci systému BIOS a ovladače P3.sys, aby systém Windows XP mohl plně podporovat úsporné funkce napájení Intel SpeedStep Technology současně s operacemi modemu. V okamžiku vydání tohoto článku, v listopadu 2001, je tato konfigurace obvykle používána v malé řadě subnotebooků používajících čipovou sadu Intel 440MX podporující procesory Mobile Intel Pentium III.
Řešení
Pro odstranění těchto potíží je nutné provést tři kroky:
 1. Od výrobce přenosného počítače si vyžádejte aktualizaci systému BIOS. Další informace o postupu při aktualizaci systému BIOS vám poskytne výrobce přenosného počítače.
 2. Získanou aktualizaci nainstalujte.
 3. Aktualizujte registr podle pokynů v části "Povolení použití funkcí SpeedStep Technology novým ovladačem".
Společnost Microsoft uvedla podporovanou opravu, která je ale určena pouze k odstranění potíží popsaných v tomto článku. Proto by měla být použita pouze v systémech, ve kterých k těmto potížím opravdu dochází a nikoli preventivně. Tato oprava bude pravděpodobně později důkladněji testována pro zajištění vysoké kvality produktu. Pokud jste tyto potíže nezjistili, doporučujeme počkat na novou aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP, která tyto potíže odstraňuje.

Pokud potřebujete tyto potíže odstranit okamžitě, stáhněte si opravu podle pokynů níže nebo se obraťte na službu odborné pomoci společnosti Microsoft se žádostí o tuto opravu. Úplný seznam telefonních čísel a ceník poskytované odborné pomoci naleznete na webu na adrese:
Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí odborné pomoci účtovány, pokud pracovník služeb odborné pomoci společnosti Microsoft potvrdí, že tato zvláštní oprava odstraní vaše potíže. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Tato aktualizace je k dispozici na webovém serveru Microsoft Windows Update.Anglická verze této opravy by měla mít následující atributy nebo vyšší:
  Datum    Čas  Verze    Velikost Název souboru  --------------------------------------------------------  29. 8. 2001 15:57 5.1.2600.10 37 248  P3.sys  29. 8. 2001 16:20        1 521  P3qfe.inf

Povolení použití funkcí SpeedStep Technology novým ovladačem

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být vyřešeny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

Po instalaci opravy ze serveru Microsoft Windows Update musíte v registru provést následující změnu:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedit.exe).
 2. Nalezněte a klepněte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\P3\Parameters
  Pokud klíčParametersneexistuje, vytvořte jej.

 3. Pokud klíčV nabídceÚpravyklepněte na příkazPřidat hodnotua poté do registru přidejte následující hodnotu:
  Název hodnoty:HackFlags
  Datový typ: REG_DWORD
  Číselná soustava: Šestnáctková
  Data hodnoty: 1
 4. Pokud klíčUkončete program Editor registru.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že jde o chybu v produktu uvedeném na začátku tohoto článku.
Intel 440 MX Chyby #34
Vlastnosti

ID článku: 306580 - Poslední kontrola: 01/11/2015 20:54:12 - Revize: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwinxppresp1fix kbwinxpsp1fix KB306580
Váš názor