Popis aktualizace zabezpečení úprav maker Excel 2000 SR-1: 25. dubna 2002

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:306604
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizace Microsoft Excel 2000 SR-1. Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení, která může umožnit spustit v souboru aplikace Excel bez upozornění škodlivý kód. Typické okolností zobrazí upozornění v aplikaci Excel 2000 při otevření dokumentu obsahujícího makra. Uživatel se zlými úmysly však může upravit makra takovým způsobem, že lze spustit makro, aniž by bylo vydáno upozornění. To může způsobit poškození dat nebo povolit neoprávněné načtení dat z počítače při návštěvě webu nebo otevřete e-mailové zprávy. Po instalaci této aktualizace, zobrazí se upozornění před otevřením souboru aplikace Excel obsahující makra.

Další informace o tomto problému naleznete Microsoft Security Bulletin MS01-50: Malformed Excel or PowerPoint Document Can Bypass Macro Security

Tato aktualizace byla vydána znovu na 25. dubna 2002 opravit problém popsána v následující KB článku:
318474XL2000: Metoda automatický nefunguje s opravou zabezpečení úprav maker

Tento článek popisuje stažení a instalaci aktualizace zabezpečení na makro úprav Excel 2000 SR-1.

Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Microsoft Office 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367OFF2000: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro Office 2000
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Nainstalovat aktualizaci, jako situace použijte jednu z následujících metod.

Aktualizace klienta

Pokud jste nainstalovali z disku CD-ROM Microsoft Office 2000, postupujte takto stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta:
 1. Pomocí webového prohlížeče vyhledejte na následujícím webu:
 2. Klepněte na tlačítko Stáhnout, klepněte na tlačítko Uložit program na disk a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor E2kmac.exe do vybrané složky.
 4. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na e2kmac.exe.
 5. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Vložte disk CD-ROM sady Office 2000 výzvy a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Jakmile se zobrazí zpráva, že byla aktualizace úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci veřejné aktualizace nelze odebrat.

Aktualizace pro správce

Pokud sadu Office 2000 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat server umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Uvedený soubor stáhněte do počítače.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor e2kmac_a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte C:\e2kmac_a a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /a admin path\MSI file /p C:\e2kmac_a\excel_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  kde admin path je cesta pro aktualizaci SR-1 (například C:\Office) a kde MSI file je databázový balíček MSI produktu Office 2000 (například Data1.msi).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i admin path\MSI file REINSTALL = EXCELFiles REINSTALLMODE = vomus
  kde admin path je cesta pro aktualizaci SR-1 (například C:\Office) a kde MSI file je databázový balíček MSI produktu Office 2000 (například Data1.msi).
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304165OFF2000: Jak nainstalovat aktualizaci do instalace pro správu
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Můžete si přečíst také následující článek v sadě Microsoft Office 2000 Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je nainstalována veřejná aktualizace

Tato aktualizace změní soubor Excel.exe. Vlastnosti souboru Excel.exe byly aktualizovány zobrazit verze je 9.0.0.5519. Aktualizovaný soubor Excel.exe má velikost souboru 7,159,853 bajtů.

Ověřte, zda byla instalace aktualizace úspěšná, ujistěte se, že poslední čtyři číslice verze Excel.exe souboru v systému je rovna nebo vyšší než 5519. Ve výchozím nastavení je Excel.exe v následujícím umístění v počítači:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
Chcete-li zkontrolovat poslední čtyři číslice, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy a klepněte na položku Průzkumník.
 2. V Průzkumníkovi Windows klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu verze.
Poznámka: Po použití aktualizace nemění číslo verze je uvedena v dialogovém okně Aplikace Excel (k dispozici v nabídce Nápověda). Pouze okno Vlastnosti pro soubor Excel.exe zobrazuje aktualizovanou verzi.

Chyby opravené aktualizací

Aktualizace řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

272189XL2000: JPN: vnořený objekty skupiny v aplikaci Excel 95 sešit jsou zobrazena v jiném umístění
268079XL2000: Data OLAP v kontingenční je nesprávný
278679OFF2000: 'Tento sešit (dokument) má bylo heslo Protected' při otevření sešitu nebo dokumentu
280825XL2000: Excel neočekávaně používání událostí WorkbookBeforePrint
279673XL2000: JPN: Excel neočekávaně Pokud odstranit data v buňce
276603XL2000: KOR: Excel neočekávaně použití příkazu nahradit s dlouhých vzorců nebo řetězců
283838XL2000: Nelze rozbalit kontingenčního, pokud data is not uložené s tabulkou
248207Aktualizace propojených souborů pomocí funkce vyhledávání XL2000: Mnohem pomaleji než v dřívějších verzích aplikace Excel
290570XL2000: Vložené grafy v aplikaci PowerPoint chovat liché po konektorem upravovaný

Další potíže v této verzi

Kromě toho jsou opraveny také následující problémy:

Vložené grafy zobrazené ve výchozím barvy při otevření ve formátu HTML z aplikace Internet Explorer
Pokud je sešit uložen jako HTML a otevřen v aplikaci Microsoft Internet Explorer, vložených grafů na listu není zachovat vlastní barvy. Stejný soubor HTML Pokud otevřen v aplikaci Microsoft Excel 2000 zobrazuje vlastní barvy podle očekávání.

Pevné graf velikost Excel velikost vloženého do aplikace Word
Pokud nastavíte v aplikaci Excel vlastní velikost grafu, zkopírujte graf a graf vložit do aplikace Microsoft Word grafu v aplikaci Excel soubor změní velikost okna.

Uložit sešit s graf chyba způsobuje formát Excel 5.0/95
Některé Microsoft Excel 95 soubory s grafy způsobit chybu neplatné stránky při uložení z aplikace Excel 2000 ve formátu Excel 95.

JPN: makra VBA run-time error
Při pokusu o zviditelnit listu v aplikaci Excel japonské ze v rámci jazyka pro makro Applications metoda selže s chybou běhu '1004': Method 'Zobrazit' objektu '_Worksheet' se nezdařilo.

Vlastní velikost grafu resized po konektorem upravovaný v aplikaci Word
Při úpravě vlastní velikost Excel graf na místě v aplikaci Word ztratí grafu vlastní velikost.

JPN: špatný překreslení s Ukotvit příčky slouží obrys skupiny
Přehledu skupiny v aplikaci Excel a Ukotvit sloupce v dané skupině, může být sloupec vlevo ukotvené podokno vystavena nesprávně Pokud přiblížení na menší, že 100 %. Všechny číslice jsou viditelné.

JPN: Excel neočekávaně ukončena na vodorovný posun na stránce náhledu tisku
Při posunu vodorovně s přenosný počítač dotyková podložka zatímco je zobrazena na stránce náhledu žádné vodorovný posuvník, Excel může být neočekávaně.

Excel použije všechny čas CPU při tlačítka myši je vlastněných dolů
Pokud podržte stisknuté tlačítko myši v buňce Excel v listu aplikace Excel používá všechny dostupný čas PROCESORU.

Aktualizace propojené listy na IIS způsobují chyba serveru ve webovém prohlížeči
Při aktualizaci propojení z jednoho listu Excel do jiného listu Excel zobrazí chybová zpráva oznamující „ Neočekávaná chyba „ Pokud soubory jsou umístěny na serveru Internetová informační služba se základním ověřováním a otevření souborů v aplikaci Internet Explorer.

JPN: vložení [výpočtové pole] s programu, zavěsí Windows Messaging Excel způsobuje neočekávané ukončení
Po klepnutí na tlačítko Přidat pole v dialogovém okně Vložit výpočtové pole Excel neočekávaně ukončena při každém spuštění programu zavěsí zasílání zpráv Windows.

Změna v binárním souboru může obejít prvky maker
Proud sešitu Excel může být změněn ve způsob spuštění makra v souboru bez zobrazení výzvy upozornění maker nebo zastavení makra ovládací prvky.
inf OFF2000 XL2000 oprava seznam oprava_zabezpečení MS01-050

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 306604 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:02:07 - Revize: 3.11

Microsoft Excel 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbupdate kboffice2000sp3fix kbhowto kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability KB306604 KbMtcs
Váš názor