Popis aktualizace aplikace PowerPoint 2002: 4. října 2001

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:306605
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro aplikaci Microsoft PowerPoint 2002. Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení, která by mohla být v souboru aplikace PowerPoint bez varování spuštěn nebezpečný kód. Za normálních okolností zobrazí se upozornění v aplikaci PowerPoint 2002 při otevření dokumentu obsahujícího makra. Je však možné upravit makra takovým způsobem, že makro lze spustit bez upozornění vydání uživateli se zlými úmysly. To může způsobit poškození dat nebo povolit neoprávněné načtení dat ze systému, při návštěvě webu, nebo otevřete e-mailovou zprávu. Po instalaci této aktualizace, zobrazí se upozornění před otevřením souboru aplikace PowerPoint obsahující makra.

Další informace o tomto problému naleznete Microsoft Security Bulletin MS01-50: Malformed Excel or PowerPoint Document Can Bypass Macro Security

Tento článek vysvětluje, jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci Microsoft PowerPoint 2002: 4. října 2001.

Poznámka: Tato veřejná aktualizace je součástí aktualizace Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1), ale v zájmu komfortu uživatelů je k dispozici také samostatně, jak je popsáno v části "Další informace" tohoto článku. Pokud jste již nainstalovali aktualizace Office XP SP-1, není nutné tuto veřejnou aktualizaci instalovat.

Další informace o nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Microsoft Office XP naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307841Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office XP
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Aktualizace klienta

Pokud jste sadu Office XP nainstalovali z disku CD-ROM, máte dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte všechny nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
  - nebo -
 • Nainstalujte pouze Public Update pomocí kroků popsaných později.
Obě možnosti vyžadují během procesu instalace k dispozici disk CD-ROM sady Office XP.

Aktualizace produktů sady Office

Aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat v počítači, na následujícím webu společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace aktualizace pouze PowerPoint 2002

Postupujte takto stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta:
 1. Pomocí webového prohlížeče přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Pokud se zobrazí výzva, klepněte na tlačítko Stáhnout, klepněte na tlačítko Uložit program na disk a klepněte na tlačítko OK. Nebo klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor Ppt1001.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na Ppt1001.exe.
 4. Pokud jsou zobrazí výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Po zobrazení výzvy a pak klepněte na tlačítko OK, vložte disk CD-ROM sady Office XP do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM počítače.
 7. Jakmile obdržíte zprávu, která označuje, zda byla aktualizace úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: po instalaci veřejné aktualizace jej nelze odinstalovat.

Další informace o opravu klienta klepněte na odkaz níže nástroje na článku webu sady Office.

Aktualizace pro správu

Pokud sadu Office XP nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, stáhněte aktualizaci pro správce pomocí následujícího postupu:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Stáhněte soubor na plochu.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Ppt1001a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte C:\Ppt1001a a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Až výzva k vytvoření složky, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /a admin path\MSI file /p C:\Ppt1001a\Powerpnt_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  kde admin path je cesta umístění instalace pro správu pro sadu Office XP (například C:\OfficeXP), a kde Soubor MSI je balíček databáze MSI pro produkt sady Office XP (například ProPlus.msi).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do existující instalace klienta, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit v klientském počítači. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i admin path\MSI file REINSTALL = PPTFiles REINSTALLMODE = vomus
  kde admin path je cesta umístění instalace pro správu pro sadu Office XP (například C:\OfficeXP) a MSI file je balíček databáze MSI pro produkt sady Office XP (například ProPlus.msi). Poznámka: všechny funkce následující vlastnost REINSTALL se rozlišují velká a malá písmena.
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
301348Instalace veřejné aktualizace instalací sady Office XP pro správce
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Nebo můžete vyhledat také následující článek v sadě Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je nainstalována veřejná aktualizace

Aktualizace nahrazuje soubor Powerpnt.exe. Aktualizuje verzi aplikace PowerPoint 2002, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko Aplikace PowerPoint v nabídce Nápověda se 10.3207.2625.

Chyby opravené v aktualizaci

Chyba v podokno úloh Návrh snímku:

Použijete-li přejít na podokno úloh Slide Design klávesnice, projděte všechny šablony a vyberte šablonu, může se zobrazit chybová zpráva. Poté ukončí aplikace PowerPoint.

Vytištěné prezentace obsahuje překrývajících text po spojovníky:

V některých situacích PowerPoint překrývá text při tisku. Překrývající se text dochází po dělení slov.

POWERPNT.EXE!DeviceList__Remove chybová zpráva při pokusu o ukončení aplikace PowerPoint:

Po vytištění prezentace na více tiskáren může zobrazí tato chybová zpráva při pokusu o ukončení aplikace PowerPoint.

Změna v binárním souboru může obejít ovládací prvky maker:

Prezentace aplikace PowerPoint, lze změnit tak, že makra v souboru se spustí bez zobrazení upozornění na makra nebo byly zastaveny ovládacími prvky maker.

Chyba podpisy

Tato aktualizace řeší následující identifikace chyby:
App Name   App Version   Module Name   Module Version  Offset--------------------------------------------------------------------------powerpnt.exe 10.0.2623.0   ntdll.dll    5.0.2195.1600  00002460powerpnt.exe 10.0.2623.0   ntdll.dll    5.0.2195.2779  00003941powerpnt.exe 10.0.2623.0   ntdll.dll    5.1.2462.0    00001c12powerpnt.exe 10.0.2623.0   ntdll.dll    5.1.2505.0    00001c40powerpnt.exe 10.0.2623.0   ntdll.dll    5.1.2485.0    00016dcb				
inf OFFXP oprava seznam

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 306605 - Poslední kontrola: 02/14/2014 06:08:48 - Revize: 3.5

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbemail kbmacro kbopenfile kbdownload kbsetup atdownload kbbug kbfix kbofficexpsp1fix KB306605 KbMtcs
Váš názor