Změna portu, na kterém naslouchá funkce Vzdálená plocha

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3 (SP3). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows

ÚVOD
Tento článek popisuje změnu portu, na kterém naslouchá funkce Vzdálená plocha.

Poznámka: Klient připojení ke vzdálené ploše pro počítače Macintosh podporuje pouze port 3389, který je výchozím portem.
Další informace

Vzdálená plocha v systému Microsoft Windows XP Professional umožňuje uživateli připojit se k počítači z jiného, vzdáleného počítače.Varování: Je možné, že po změně naslouchajícího portu nebude správně pracovat funkce Vzdálená pomoc v systému Microsoft Windows XP.

Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307711 Soubor pozvánky funkce Vzdálená pomoc neobsahuje správné číslo portu


Chcete-li, abychom port, na kterém naslouchá funkce Vzdálená plocha, změnili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • V průběhu instalace balíčku zadejte nové celočíselné číslo portu v rozsahu od 1025 do 65535. Ověřte, zda nové číslo portu není používáno jinou aplikací.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Při změně portu, na kterém naslouchá funkce Vzdálená plocha, použijte následující postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 3. V nabídce Úpravy klikněte na položku Změnit a poté klikněte na položku Desetinné číslo.
 4. Zadejte nové číslo portu a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete Editor registru.
 6. Restartujte počítač.
Poznámka: Jestliže se k tomuto počítači pokusíte připojit pomocí připojení ke vzdálené ploše, je nutné zadat nový port. Je možné, že před připojením tohoto počítače pomocí připojení ke vzdálené ploše bude nutné nastavit bránu firewall tak, aby povolila nové číslo portu.
304304 Konfigurace připojení klienta vzdálené plochy k určitému portu v systému Windows XP

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
fixit fix it fixme 
Vlastnosti

ID článku: 306759 - Poslední kontrola: 05/15/2011 16:43:00 - Revize: 4.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Remote Desktop Connection pro počítače Macintosh, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional

 • kbregistry kbsyssettings kbenv kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB306759
Váš názor