Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Poznámky k verzi pro instalační program systému Windows XP obsažené v souboru Home.txt

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
**********************************************************************

Poznámky k verzi pro instalační program systému
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Při instalaci nového operačního systému je třeba provést několik voleb. Průvodce instalací systému Windows XP a tyto poznámky k verzi vás těmito volbami provedou.

Důležité: Než začnete, měli byste také přečíst soubor Read1st.txt, který je umístěn na disku CD se systémem Windows XP Home Edition. Tento soubor obsahuje nejnovější informace dostupné v době vzniku těchto poznámek k verzi a dokumentace k produktu, včetně poznámek k předinstalaci, které jsou důležité pro úspěšnou instalaci.

Tyto poznámky k verzi popisují, jak spustit Průvodce instalací systému Windows XP a nainstalovat systém Windows XP Home Edition do jediného počítače.

======================================================================
OBSAH
======================================================================

Další informace

======================================================================
1.0 Než začnete
======================================================================

Při instalaci systému Windows XP Home Edition je nutné poskytnout informace o tom, jakým způsobem chcete operační systém nainstalovat. Postupy v těchto poznámkách k verzi vám pomohou poskytnout tyto nezbytné informace. K zajištění úspěšné instalace systému Windows XP je před jejím zahájením třeba provést úkoly popsané v následujících částech:

* Ověřte, zda hardwarové součásti počítače splňují minimální požadavky.

* Získejte kompatibilní hardware a software, jako jsou balíčky upgradu a nové ovladače.

* Zazálohujte své aktuální soubory pro případ, že bude nutné obnovit aktuální operační systém.

* Určete, zda chcete provést upgrade nebo nainstalovat novou kopii systému Windows XP Home Edition.


Zpět na začátek

1.1 Požadavky na hardware
======================================================================

Před instalací systému Windows XP Home Edition ověřte, zda počítač splňuje následující minimální požadavky na hardware:

* procesor Pentium 233 MHz nebo vyšší (nebo jeho ekvivalent)
* doporučena je paměť RAM o velikosti 128 MB (minimálně 64 MB, maximálně 4 GB)
* 1,5 GB volného místa na pevném disku
* monitor VGA
* klávesnice
* myš nebo kompatibilní polohovací zařízení
* jednotka CD-ROM nebo DVD


Zpět na začátek

1.2 Kontrola kompatibility hardwaru a softwaru
======================================================================

Průvodce instalací systému Windows XP automaticky zkontroluje hardware a software počítače a oznámí veškeré potenciální konflikty. K zajištění úspěšné instalace byste však před spuštěním průvodce měli zjistit, zda je hardware počítač kompatibilní se systémem Windows XP Home Edition.

Můžete si prohlédnout seznam kompatibilního hardwaru na webu společnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Důležité: Systém Windows XP Home Edition podporuje pouze zařízení uvedená v tomto seznamu. Pokud hardware vašeho počítače na seznamu není, kontaktujte výrobce hardwaru s žádostí o ovladač systému Windows XP pro příslušné komponenty. Chcete-li zajistit, aby programy používající 16bitové ovladače i nadále fungovaly správně, vyžádejte si 32bitové ovladače od dodavatele softwaru.

Během procesu instalace lze použít balíčky pro upgrade, které stávající software učiní kompatibilní se systémem Windows XP Home Edition. Balíčky pro upgrade jsou k dispozici u výrobců příslušného softwaru.


Zpět na začátek

1.3 Zálohování souborů
======================================================================

Pokud provádíte upgrade ze starší verze systému Windows, měli byste své aktuální soubory zazálohovat na disk nebo na páskovou jednotku.

Máte-li počítač se systémem Microsoft Windows 95 nebo Windows 98, bude možná třeba nainstalovat nástroj Zálohování systému Windows. Další informace o instalaci a použití nástroje Zálohování systému Windows naleznete v Nápovědě systému Windows 95 nebo Windows 98.

Zpět na začátek

1.4 Upgrade vs. instalace nové kopie
======================================================================

Po spuštění Průvodce instalací systému Windows XP je jednou z prvních otázek, zda provést upgrade současného operačního systému nebo zcela novou instalaci (tzv. čistá instalace).

Během upgradu průvodce nahradí stávající soubory systému Windows, ale zachová existující nastavení a aplikace. Některé aplikace nemusí být kompatibilní se systémem Windows XP Home Edition, a proto po upgradu nemusí fungovat správně. Na systém Windows XP Home Edition lze provést upgrade z následujících operačních systémů:

* Windows 98 (všechny verze)
* Windows ME

V případě počítače s nepodporovaným operačním systémem je třeba nainstalovat novou kopii systému Windows XP Home Edition. Průvodce nainstaluje systém Windows XP Home Edition do nové složky. Po dokončení instalace bude třeba přeinstalovat aplikace a obnovit předvolby.

Pokud jsou splněny všechny následující podmínky,      Pokud je splněna jakákoliv z následujících podmínek, měli byste provést upgrade:     měli byste nainstalovat novou kopii:===========================     ==============================Používáte starší verzi   Pevný disk počítače je prázdný.systému Windows, která podporuje upgrade.   – a –               – nebo – Chcete nahradit předchozí operační      Aktuální operační systém systém Windows systémem     nepodporuje upgrade Windows XP.       na systém Windows XP. – a –               – nebo – Chcete zachovat stávající       Již používáte operační systém, soubory a předvolby.       ale nechcete                   zachovat stávající soubory                   a předvolby, takže můžete                  provést čistou instalaci.				

Chcete-li upravit způsob, jímž průvodce instaluje systém Windows XP Home Edition, klepněte na položku Upřesnit a poté proveďte jednu z následujících úloh:

* Změňte výchozí umístění souborů instalace.
* Uložte systémové soubory do jiné než výchozí složky (\Windows).
* Zkopírujte soubory instalace z disku CD na pevný disk.
* Vyberte oddíl, na který chcete nainstalovat systém Windows XP Home Edition.

Pokud nejste pokročilými uživateli, doporučujeme použít výchozí nastavení.


Zpět na začátek


======================================================================
2.0 Spuštění instalačního programu systému Windows XP
======================================================================

Průvodce instalací systému Windows XP shromažďuje informace včetně místních nastavení, jmen a hesel. Průvodce poté zkopíruje příslušné soubory na pevný disk, zkontroluje hardware a nakonfiguruje instalaci. Po dokončení instalace bude možné se přihlásit do systému Windows XP Home Edition. Upozorňujeme, že počítač se během tohoto procesu několikrát restartuje.

Způsob spuštění Průvodce instalací systému Windows XP závisí na tom, zda provádíte upgrade nebo instalujete novou kopii systému Windows XP Home Edition. Určete metodu instalace, vyhledejte příslušnou část těchto poznámek k verzi a poté se řiďte postupy pro odpovídající situaci.


Zpět na začátek


2.1 Varianta instalace nové kopie (čistá instalace)

======================================================================

Pokud máte počítač s prázdným pevným diskem nebo pokud váš současný operační systém není podporován, je třeba počítač spustit pomocí disku CD se systémem Windows XP Home Edition. Některé novější jednotky CD-ROM spustí instalaci z disku CD a automaticky spustí Průvodce instalací systému Windows XP.

>>> Instalace nové kopie pomocí disku CD:

1. Spusťte počítač se stávajícím operačním systémem a poté vložte disk CD se systémem Windows XP Home Edition do jednotky CD-ROM.

2. Pokud systém Windows automaticky rozpozná disk CD, klepněte na položku Instalovat systém Windows XP. Zobrazí se Průvodce instalací systému Windows XP.

Pokud systém Windows automaticky nerozpozná disk CD, klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit. Zadejte následující cestu k souboru instalace, přičemž písmeno D nahraďte v případě potřeby písmenem jednotky CD-ROM.

D:\setup.exe

3. Stiskněte klávesu ENTER.

4. Po výzvě k volbě typu instalace vyberte možnost Nová instalace a poté klepněte na tlačítko Další.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Zpět na začátek

2.2 Varianta upgradu
======================================================================
Proces upgradu je jednoduchý. Průvodce instalací systému Windows XP zjistí a nainstaluje příslušné ovladače nebo vytvoří zprávu se seznamem zařízení, která nelze upgradovat, takže budete mít jistotu, že váš hardware a software jsou kompatibilní se systémem Windows XP Home Edition.

>>> Upgrade z disku CD:

1. Spusťte počítač se stávajícím operačním systémem a poté vložte disk CD se systémem Windows XP Home Edition do jednotky CD-ROM.

2. Pokud systém Windows automaticky rozpozná disk CD, zobrazí se dialogové okno disku CD se systémem Windows XP Home Edition. Klepnutím na možnost Instalovat systém Windows XP spustíte upgrade.

Pokud systém Windows automaticky nerozpozná disk CD, klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit. Poté zadejte cestu k souboru instalace, přičemž písmeno D nahraďte v případě potřeby písmenem jednotky CD-ROM.

D:\setup.exe

3. Stiskněte klávesu ENTER.

4. Po výzvě k volbě typu instalace vyberte možnost Inovace a poté klepněte na tlačítko Další.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Zpět na začátek


2.3 Shromáždění informací o uživateli a počítači
======================================================================

Průvodce instalací systému Windows XP pomáhá shromáždit informace o uživateli a počítači. Ačkoliv většina z těchto procesů instalace proběhne automaticky, může být v závislosti na stávající konfiguraci počítače třeba poskytnout nějaké informace nebo vybrat nastavení na následujících obrazovkách:

* Licenční smlouva. Pokud souhlasíte s podmínkami a chcete pokračovat v procesu instalace, klepněte na přepínač Se smlouvou souhlasím.

* Výběr systému souborů. Systém Windows XP Home Edition může automaticky převést oddíly na pevném disku na systém souborů NTFS, což je doporučený systém souborů pro systém Windows XP Home Edition. Lze také zvolit zachování stávajícího systému souborů. V případě upgradu použije průvodce aktuální systém souborů.

* Místní nastavení. Změňte systémová a místní uživatelská nastavení pro různé oblasti a jazyky.

* Přizpůsobit software. Zadejte plné jméno osoby a volitelně také organizace, které je licencována tato kopie systému Windows XP Home Edition.

* Název počítače. Zadejte jedinečný název počítače. Průvodce vám navrhne název počítače, ale navržený název můžete změnit.

* Nastavení data a času. Zkontrolujte datum a čas své oblasti, vyberte příslušné časové pásmo a poté vyberte, zda má systém Windows XP Home Edition automaticky upravit hodiny na letní čas.Zpět na začátek

======================================================================
3.0 Spuštění systému Windows XP Home Edition
======================================================================

Po shromáždění informací Průvodce instalací systému Windows XP dokončí instalaci. Počítač se několikrát restartuje a systém Windows XP Home Edition vás poté vyzve k přihlášení. Po přihlášení můžete aktivovat a zaregistrovat svoji kopii systému Windows XP Home Edition, vytvořit uživatelské účty a změnit konfiguraci libovolných nastavení zadaných během procesu instalace.

Důležité: K aktivaci a registraci systému Windows XP Home Edition je nutné mít účet správce počítače. Totéž platí pro vytváření uživatelských účtů a změnu nastavení počítače.

Chcete-li zkontrolovat typ svého účtu, klepněte na tlačítko Start, poté klepněte na příkaz Ovládací panely a na položku Uživatelské účty.


Zpět na začátek


3.1 Přihlášení do systému Windows XP Home Edition
======================================================================

Až se počítač po instalaci restartuje, přihlaste se poprvé do systému Windows XP Home Edition. Pokud jste provedli upgrade ze starší verze systému Windows a již máte uživatelský učet, můžete se přihlásit pomocí tohoto účtu a hesla.


Zpět na začátek

3.2 Vytvoření uživatelského účtu
======================================================================

Uživatelský učet identifikuje vaše uživatelské jméno, heslo a osobní soubory a nastavení. Svůj uživatelský účet by měl mít každý, kdo pravidelně používá počítač. Uživatelský účet je identifikován uživatelským jménem a heslem. Oba tyto údaje uživatel zadává při přihlašování k počítači. Jednotlivé uživatelské účty můžete vytvářet, pokud jste přihlášeni pomocí účtu s právy správce.

>>> Vytvoření uživatelského účtu:

1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

2. Poklepejte na položku Uživatelské účty.

3. Klepněte na položku Vytvořit nový učet.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 306824 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:09:19 - Revize: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Váš názor