Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Řešení problémů koordinátoru MS DTC brány firewall

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:306843
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje kroky, které vám pomohou Povolte Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC), komunikace přes bránu firewall s jiným koordinátorem MS DTC. Následující seznam obsahuje některé problémy, které mohou nastat při použití koordinátoru MS DTC prostřednictvím brány firewall:
 • Aplikace funguje úspěšně při vašem serveru MTS nebo Součásti COM + jejich Podpora transakcí vlastnost nastavena na hodnotu Není podporována nebo Podporované, ale nefunguje úspěšně při nastavení této vlastnosti. k Vyžaduje nebo Požaduje novou.
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nová transakce nemůže vypsat zadanou transakci koordinátora
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba 8004d00a. Chyba distribuované transakce
Ačkoli popisují několik dalších dokumentů Microsoft jak řešení tohoto problému, tento článek shrnuje většinu z nich.

Poznámka: Kroky pro řešení potíží, které jsou určeny pro použití s Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 pouze operační systémy.
Další informace

Postupy odstraňování problémů

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Ověřte, zda je na obou spuštěna služba koordinátoru MS DTC servery.
 2. Pokud je na serveru spuštěn systém Windows NT 4.0, je nutné znovu použít Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6) po instalaci systému Windows NT 4.0 Option (Sady, Windows NT Option) Pack. Kontrola verze souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce Ověřte, že systém Windows NT 4.0 SP6 má byla znovu po instalaci Windows NT 4.0 Option Pack:
  Název souboruVerze po instalaci SADY WINDOWS NT OPTIONVerze po přeinstalaci SP6
  Soubor Msdtcprx.dll1997.11.5321999.6.854.0
  Msdtctm.dll1997.11.5321999.6.854.0
  Xolehlp.dll1997.11.5321998.08.762
  Další informace o systému Windows NT 4.0 Option Pack instalace, naleznete v následujícím dokumentu white paper společnosti Microsoft:
  Služba IIS 4.0 doporučený postup instalace
  http://support.microsoft.com/support/IIS/Install/install_iis4.asp
 3. Oba servery nakonfigurovat tak, aby toto sdělení koordinátoru MS DTC toky mezi bránou firewall. Řídit přidělování dynamických portů pro vzdálené volání Procedur, postupujte následujícím způsobem.

  Poznámka: V obou počítačích postupujte takto.

  Poznámka: Brána firewall je nutné otevřít v obou směrech pro určené porty.
  1. Chcete-li spustit Editor registru, klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ Regedt32a klepněte na tlačítko OK.

   Je nutné použít soubor Regedt32.exe nikoli soubor Regedit.exe. Soubor Regedit.exe nepodporuje typ dat REG_MULTI_SZ požadované hodnoty portů.
  2. V Editoru registru rozbalte následující klíč:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
  3. Klepněte VZDÁLENÉ VOLÁNÍ PROCEDUR složku a potom klepněte na tlačítko Přidání klíče v Upravit nabídka.
  4. V Přidání klíče Dialogové okno, typ Internet v Název klíče pole a pak klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte Internet složku a potom klepněte na tlačítko Přidat hodnotu v Upravit nabídka.
  6. V Přidat hodnotu Dialogové okno, typ Porty v Název hodnoty pole.
  7. V Typ dat Vyberte položku REG_MULTI_SZa klepněte na tlačítko OK.
  8. V Editor řetězců Dialogové okno Zadejte port nebo porty, které chcete RPC pro dynamické přidělování portů v, Data pole a pak klepněte na tlačítko OK.

   Každá hodnota řetězce určuje jeden port nebo zahrnutý rozsah portů. Například chcete-li otevřít port 5000, zadejte "5000". Chcete-li otevřít port 5020 včetně port 5000, zadejte "5000-5020". Zadáním jednoho portu nebo rozsahu portů na každém řádku můžete zadat více portů nebo rozsahy portů. Všechny porty, musí být v rozsahu 1024 až 65535. Pokud je jakýkoli port mimo tento rozsah nebo libovolný řetězec je neplatný, RPC považovány celé konfigurace neplatná.

   Doporučujeme otevřete porty 5000 a vyšší a otevření minimálně 15 až 20 portů.
  9. Krok e až h kroku přidejte jiný klíč. Pomocí následujících hodnot:
   • Hodnota: PortsInternetAvailable
   • Datový typ: REG_SZ
   • Data: Y
   Znamená to, že porty, které jsou uvedeny v hodnotě porty jsou k dispozici pro Internet.
  10. Konfigurace brány firewall pro příchozí přístup k zadané dynamické porty a port 135 (Mapovač port).
  11. Restartujte počítač. Po restartování vzdáleného volání Procedur přiřadí příchozí porty dynamicky na základě hodnoty registru, které jste zadali. Chcete-li otevřít porty 5000 až včetně 5020, vytvořte následující pojmenované hodnoty:
   • Porty: REG_MULTI-SZ: 5000 5020
   • PortsInternetAvailable: REG_SZ: Y
   • UseInternetPorts: REG_SZ: Y
  Koordinátor DTC vyžaduje také názvy počítačů lze vyřešit pomocí systému NetBIOS nebo DNS. Můžete vyzkoušet, zda NetBIOS lze přeložit názvy pomocí protokolu PING a název serveru. Klientský počítač musí být schopen přeložit název serveru. Navíc musí být server schopen přeložit název klienta. Pokud NetBIOS nelze přeložit názvy, můžete přidat položky do souborů Lmhosts v počítačích. Další informace o konfiguraci portů TCP v systému Windows 2000, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  300083Jak omezit porty TCP/IP v systému Windows 2000 a Windows XP
 4. Je-li koordinátor MS DTC stále nefunguje přes bránu firewall, Nástroj DTCPing.exe stáhnout a nainstalovat tento nástroj na obou serverech podílet.Následující soubor je k dispozici pro stahování Microsoft Download Centrum:
  Soubor DTCPing.exe obsahuje následující soubory:
    Date     Time  Version Size   Filename  ----------------------------------------------------------  29-Oct-2003 22:56 1.8.0.1 274,490 Dtcping.exe  15-Dec-2003 22:05       1,618 Eula.txt  24-Nov-2003 20:59       1,560 Machinea_failure.log  24-Nov-2003 20:21       1,901 Machinea_success.log  24-Nov-2003 20:55        999 Machineb_failure.log  24-Nov-2003 20:31       1,750 Machineb_success.log  24-Nov-2003 20:15       2,325 Readme.txt
  Datum vydání: 24. listopadu 2003

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Byl zkontrolován na tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souboru.
 5. Použít soubor Readme.txt, který je součástí DTCPing.exe Stáhněte vyzkoušet vzdálené volání procedur (RPC) a distribuované transakce Koordinátor sdělení Server1 Server2. Pokud je tento test úspěšné spuštění testu z počítače Server2 do počítače Server1.

  Všimněte si, že pokud RPC v obou směrech, koordinátor MS DTC selže komunikace v obou směrech přetékat nemůže. Pokud selže komunikace vzdáleného volání Procedur, zobrazí okno DTCPing (buď serveru) je došlo k chybě, která je uložena v souboru dtcping.log přidružené také. Naleznete Další informace o souboru Readme.txt. Jestliže se test nezdaří v obou směrech a protokol označuje selhání komunikace vzdáleného volání Procedur, pokračovat na další krok. Jestliže se test nezdaří směrem a v protokolu označuje selhání je komunikace koordinátoru DTC, přejděte ke kroku 9 níže.
 6. Pokud RPC se nezdařilo (například alespoň jeden směr z Server1 Server2 ke) přímý a ujistěte se, že Správce brány firewall Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) je otevřena v obou směry.

  Poznámka: Obvykle můžete určit, pokud RPC selhala ve čtení soubor dtcping.log.

  Ve výchozím nastavení je port1 ICMP. To lze ověřit v soubor protokolu, umístěná v %windir%\WinNT\System32\Drivers\ složka. Ping Server2 podle názvu NetBios z Server1. Pokud se provedení příkazu ping nezdaří, pokračovat. na další krok. V opačném případě pokračujte krokem 8.
 7. ping Server2 podle adresy IP z Server1 a ujistěte se, že správný port je otevřen pro příkaz ping v bráně firewall. Sledování sítě To lze ověřit. Pokud úspěšný ping pro adresu IP a název NetBios pomocí příkazu ping nezdaří, je problém s rozlišením názvů.

  Poznámka: Můžete použít ipconfig/all příkaz načíst adresu IP nebo adresy IP serveru.

  A rychlý způsob, jak vyzkoušet překlad názvů je položka v souboru Hosts klient-server. Jedná se o server, na kterém NetBios název příkazu ping nezdaří. Je možné položka modelu po vstupu vzorku, který je obsažen v souboru.

  Poznámka: Položku je nutné provést pouze ve soubor Hosts odstraňování potíží. Pokud je nová položka opravuje překlad adres IP problém, odeberte položku ze souboru Hosts a vytvořit položku, musíte v DNS, WINS server nebo v souboru LmHosts.

  Další řešení potížím s překladem názvů existují, ale jsou mimo oblast působnosti tohoto článek.
 8. Pokud pomocí příkazu ping Server2 z Server1 podle názvu NetBios dojde k chybě, nebo Pokud pomocí příkazu ping Server2 z Server1 podle názvu NetBios následuje ale zkouška DTCPing Znázorňuje komunikaci vzdáleného volání Procedur se nezdaří, je možné, že Port 135 (konce Bod mapovače nebo EPM) nebyl obousměrně otevřen v bráně firewall. Kontrola brány firewall a ujistěte se, že EPM je otevřen v obou směrech. AT Tento bod sledování sítě může pomoci zdůraznit došlo k potížím.
 9. Tento krok pouze dosáhnout, pokud zkoušky DTCPing označuje RPC komunikace funguje v obou směrech. Pokud žádné chyby v DTCPing buď směr pak komunikace vzdáleného volání Procedur a koordinátoru MS DTC je plynulé správně.
 10. Pokud DTCPing označuje, že koordinátor DTC selhal v alespoň jeden směr (například z Server1 Server2 ke), přímý brány firewall správcům ověřit, zda jsou porty otevřené, zadané pro vývojáře Pokud vývojář spojen v článku Konfigurace koordinátoru MS DTC (viz krok 3). Dále lze uplatnit některá pravidla brány firewall, která zakazuje RPC zpětná volání buď (nebo obě) serverů. Sledování sítě může pomoci řešení této konkrétní situaci.
 11. Pokud DTCPing vrátí chybovou zprávu podobnou následující:
  Neočekávané: Identifikátor guid Moje relace je stejná jako identifikátor guid partnera
  Zkontrolujte, zda je aktuální server replikovaného nebo Klonovaný z jiného serveru. V takovém případě vyhledejte HKEY_CLASSES_ROOT\CID klíč registru. Pod tímto klíčem můžete zaznamenat více IDENTIFIKÁTOR GUID. Vyhledání identifikátoru GUID, jehož základní popis klíče KOORDINÁTOR MSDTC. Všimněte si, že tento identifikátor GUID je rovněž uvedena v okně výstup DTCPing. Pokud má jiný server identifikátor GUID, který je stejný pro koordinátor MS DTC v jeho registr, je nutné vytvořit nový identifikátor GUID pro koordinátor MS DTC v jednom z na registrů. Jste k tomu můžete použít GuidGen.

  Po přidání této novým identifikátorem GUID a také všechny z jeho základní kláves HKEY_CLASSES_ROOT\CID, nezapomeňte odstranit starý identifikátor GUID, který nahrazuje.

  Pokud tento krok vyřeší váš problém, doporučujeme přečíst si následující článek a další informace o replikaci (nebo "duchy") počítače:Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  162001Na disku není duplicitní nainstalované verze systému Windows

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 306843 - Poslední kontrola: 05/18/2011 18:14:00 - Revize: 7.0

Microsoft COM+ 1.0, Microsoft Transaction Services 2.0

 • kbproductlink kbdownload kbdtc kbhowto kbmt KB306843 KbMtcs
Váš názor
>