Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aplikace Outlook Express verze 6

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Informace o rozdílech mezi e-mailovými klientskými aplikacemi Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2002: Rozdíly mezi aplikacemi Outlook a Outlook Express
Souhrn
Tento článek popisuje změny a zdokonalení obsažené v aplikaci Outlook Express 6 a postup stažení této aplikace.
Další informace
Aplikace Outlook Express 6 je nainstalována jako součást aplikace Microsoft Internet Explorer 6. Aplikaci Internet Explorer 6 lze nainstalovat do počítače se systémem Microsoft Windows 98 nebo novějším, případně se systémem Microsoft Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 6a (SP6a) nebo novějším. Aplikaci Internet Explorer 6 lze také nainstalovat jako upgrade každé stávající verze aplikace Internet Explorer. Informace o postupu stažení a instalace aplikace Internet Explorer 6 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace týkající se aplikace Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
293513 Dostupnost a popis aplikace Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Antivirová ochrana v aplikaci Outlook Express 6

Aplikace Outlook Express 6 byla rozšířena o několik funkcí, které zajišťují ochranu proti virům přenášeným e-mailovými zprávami. Další informace o těchto funkcích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291387 Použití funkcí antivirové ochrany v aplikaci Outlook Express 6

Obecné informace o instalaci

Aplikace Outlook Express 6 je nainstalována jako součást aplikace Internet Explorer 6. Informace o systémových požadavcích, známých potížích při instalaci a postupu instalace aplikace Internet Explorer 6 naleznete v souboru Readme.txt, který je uložen v instalační složce aplikace Internet Explorer. Následující informace popisují pouze chování, které se u aplikací Microsoft Internet Explorer 5, 5.01 a 5.5. nevyskytovalo nebo se změnilo.

Aplikace Outlook Express 6 je součástí instalačního programu systému Microsoft Windows 2000

Od března 2001 není pro systém Windows 2000 k dispozici typická ani úplná instalace. Aplikace Internet Explorer 6 nainstaluje do počítače minimální sadu souborů. Tato sada obsahuje webový prohlížeč Internet Explorer 6, podporu skriptování a aplikaci Outlook Express 6.

Instalace není k dispozici pro systém Windows 95

Instalace aplikace Internet Explorer 6 není podporována v počítačích se systémem Microsoft Windows 95. Chcete-li nainstalovat aplikaci Internet Explorer 6, musíte používat systém Windows 98 nebo novější, případně systém Windows NT 4.0 SP6a nebo novější.

Instalace v systému Windows NT 4.0 vyžaduje systém s aktualizací SP6a

Při pokusu o nainstalování aplikace Internet Explorer 6 do počítače se systémem Windows 4.0 se může zobrazit následující chybová zpráva:
Instalační program Windows Update: Internet Explorer a Nástroje Internetu může pokračovat až po nainstalování aktualizace NT4 Service Pack 6a nebo vyšší.
Aplikace Internet Explorer 6 vyžaduje systém Windows NT 4.0 SP6a nebo novější. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows NT 4.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0

Podpora silného šifrování

Používáte-li aplikaci Internet Explorer 5.01 nebo nižší v počítači se systémem Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání nebo Windows NT 4.0, při instalaci aplikace Internet Explorer 6 se provede upgrade počítače na 128bitové šifrování. Používáte-li počítač se systémem Windows 2000, při instalaci aplikace Internet Explorer 6 nedojde ke změně úrovně šifrování počítače. Upgrade systému Windows 2000 lze provést pomocí sady High Encryption Pack, která je umístěna na původním instalačním médiu nebo na webu Microsoft Windows Update. Používáte-li počítač se systémem Microsoft Windows ME, počítač je již nastaven na 128bitové šifrování.
Vlastnosti

ID článku: 307295 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:22:31 - Revize: 3.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo KB307295
Váš názor