Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows XP s nainstalovanou sadou MUI Pack se zpožďují či vůbec nespouštějí služby

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud se přihlásíte k počítači se sadou MUI Pack systému Windows XP, mohou se projevit některé z následujících příznaků:
 • Dokončení procesu přihlášení může trvat více než pět minut.
 • Libovolná služba spuštěná v kontextu místního správce nebo systému se nespustí nebo je její spuštění zpožděno.
K těmto potížím dochází v počítačích s nainstalovanou sadou MUI Pack pro systém Windows XP, které používají jazyky, v nichž je přeložen název účtu správce. Mezi jazykové verze, kterých se tyto potíže týkají, patří:
 • Finština
 • Francouzština
 • Maďarština
 • Portugalština (Brazílie a Portugalsko)
 • Ruština
 • Španělština
 • Švédština
Ostatních jazykových verzí včetně východoasijských jazyků (japonština, korejština, zjednodušená čínština a tradiční čínština) se tyto potíže netýkají.
Příčina
Když knihovna Userenv.dll načte v kontextu S-1-5-19 nebo S-1-5-20 řetězec názvu, získá anglický řetězec, protože jako jazyk uživatelského rozhraní je pro tyto účty nastavena angličtina. Je-li jazyk uživatelského rozhraní výchozího uživatele nastaven na jiný jazyk, než je angličtina, funkce GetUserNameEx, která je volána později, vrátí řetězec s přeloženým názvem. Proto porovnání názvů neproběhne úspěšně.
Řešení
Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  Úroveň aktualizace Service Pack  -----------------------------------------------------------------------  11. 9. 2001 16:39 5.1.2600.11 120 320 Intl.cpl  žádná				

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows XP Service Pack 1.
Vlastnosti

ID článku: 307419 - Poslední kontrola: 01/12/2015 18:52:03 - Revize: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbshell kbwinxpsp1fix KB307419
Váš názor