POSTUPY: Přidání a odebrání jmen z adresáře v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Adresář představuje vhodné místo k uložení kontaktních informací, které lze snadno načíst z aplikací, jako je Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting a Microsoft Phone System. Tento článek popisuje, jak přidat, odebrat a uspořádat jména a informace v adresáři systému Windows XP.

zpět na začátek

Otevření adresáře z nabídky Programy systému Windows XP

V nabídce Start přejděte na podnabídku Programy, dále na podnabídku Příslušenství a potom klepněte na příkaz Adresář.

zpět na začátek

Otevření adresáře z aplikace Outlook nebo Outlook Express

 1. Spusťte aplikaci Outlook nebo Outlook Express.
 2. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+B nebo v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Adresář.
zpět na začátek

Přidání jmen do adresáře ručně

 1. V adresáři klepněte na složku, do které chcete přidat kontakt.
 2. Na panelu nástrojů Adresář klepněte na tlačítko Nový a potom klepněte na příkaz Nový kontakt.
 3. Na kartě Jméno zadejte alespoň jméno a příjmení kontaktu. To je zobrazované jméno. Pokud zadáte jméno, 2. křestní jméno nebo příjmení, zobrazí se automaticky toto jméno v poli Zobrazit.
 4. Zobrazované jméno můžete změnit zadáním jiného jména nebo výběrem z rozevíracího seznamu. Tento seznam obsahuje různé kombinace křestního jména, 2. křestního jména a příjmení a rovněž jakýchkoli jmen, která napíšete do pole Přezdívka nebo do pole Společnost na kartě Zaměstnání.
 5. Na ostatních kartách zadejte jakékoli další informace, které chcete zahrnout.
 6. Po zadání informací klepněte na tlačítko OK.
zpět na začátek

Přidání jména odesílatele z e-mailové zprávy do adresáře

 • Ve zprávě, kterou čtete nebo na ni odpovídáte, klepněte pravým tlačítkem myši na jméno osoby a potom klepněte na příkaz Přidat do Adresáře. nebo

 • V seznamu zpráv ve složce Doručená pošta nebo v jiné poštovní složce klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu a potom klepněte na příkaz Přidat odesílatele do Adresáře.
zpět na začátek

Automatické přidání jména odesílatele ze zprávy, na kterou odpovídáte, do adresáře

Když odpovídáte na e-mailovou zprávu, můžete do adresáře automaticky přidat jméno odesílatele.
 1. V aplikaci Outlook nebo Outlook Express klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.
 2. Na kartě Odesílání zaškrtněte políčko Automaticky ukládat do Adresáře adresy osob, jimž odpovím.
zpět na začátek

Přidání informací ze souboru vCard do adresáře

 1. V adresáři v nabídce Soubor přejděte na podnabídku Importovat a klepněte na příkaz Vizitka (soubor vCard).
 2. V počítači nebo na síťové jednotce vyhledejte soubor vizitky, vyberte tento soubor a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
Po načtení vizitky do adresáře se otevře dialogové okno, ve kterém můžete upravit či přidat kontaktní informace.

zpět na začátek

Odebrání jmen z adresáře

Chcete-li kontakt z adresáře odstranit, klepněte na tento kontakt a potom klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Odstranit. Kontaktní jméno bude odebráno i ze všech skupin, ve kterých se nachází.

zpět na začátek

Uspořádání jmen v adresáři

Když máte rozsáhlý adresář, můžete jej uspořádat několika způsoby, abyste snadněji vyhledávali kontakty a skupiny:
 • Pokud chcete seřadit kontakty podle jména, e-mailové adresy nebo telefonního čísla, klepněte na odpovídající záhlaví sloupce nad seznamem.
 • Pokud chcete přepínat mezi vzestupným a sestupným řazením, klepněte znovu na záhlaví sloupce.
 • Pokud chcete změnit pořadí sloupců, přetáhněte pomocí myši záhlaví sloupce doleva nebo doprava na požadované místo.
zpět na začátek

ODKAZY

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308668 Správa skupin v adresáři v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308670 Import kontaktů do adresáře v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308665 Export jmen z adresáře v systému Windows XP do jiného programu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 307730 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:30:35 - Revize: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307730
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)