Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis síťového připojení 1394 Připojení v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje síťové připojení 1394 Připojení v systému Windows XP.
Další informace
Systém Windows XP poskytuje podporu pro sítě s protokolem IP (Internet Protocol) přes sběrnici IEEE 1394. Toto rozhraní je ve složce Síťová připojení uvedeno jako „1394 Připojení“. Protokol IP přes rozhraní IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 nevyžaduje síťový adaptér, ale může být připojen jen k dalším rozhraním 1394; kabel 1394 nelze přímo připojit do rozbočovače Ethernet.

Povolení protokolu IP přes rozhraní 1394 vyžaduje v systému Windows XP rozhraní OHCI IEEE 1394. Jakmile bude rozhraní 1394 nainstalováno, vytvoří systém Windows XP ve složce Síťová připojení položku 1394 Připojení. Nastavení konfigurace protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) můžete změnit změnou vlastností tohoto připojení. Chcete-li vytvořit síť pomocí podpory protokolu IP přes rozhraní 1394, propojte porty IEEE 1394 dvou počítačů se systémem Windows XP kabelem 1394. Jakmile se spojení uskuteční, zobrazí program Ipconfig.exe toto rozhraní jako 1394 Připojení.

Funkčnost protokolu IP přes rozhraní 1394 poskytují tyto soubory:
 • Nic1394.sys
  Jedná se o ovladač miniportu NDIS, který je zodpovědný za fragmentaci a nové sestavení dat a vykonává vstupně-výstupní (I/O) operace ve virtuálních okruzích. Virtuální okruh je připojení k adrese v paměti v rozhraní 1394. Existují tři typy virtuálních okruhů: virtuální okruh pro kanály (vysílání), přenos a příjem.
 • Arp1394.sys
  Poskytuje protokol ARP (Address Resolution Protocol), ukládání do mezipaměti ARP a protokol MCAP (Multicast Channel Allocation Protocol), který usnadňuje komunikaci se sběrnicí 1394.
 • Enum1394.sys
  Jedná se ovladač modelu WDM, který je přidružen k uzlům podporujícím protokol IP. Tyto uzly jsou rozhraními 1394, která podporují komunikaci pomocí protokolu IP přes rozhraní 1394.
 • 1394bus.sys
  Jedná se o ovladač sběrnice IEEE 1394 modelu WDM.
 • Swenum.sys
  Poskytuje výčet zařízení s rozhraním 1394.
Další informace o protokolu IP přes sběrnici IEEE 1394 naleznete v dokumentu RFC (Request for Comments) číslo 2734.
Vlastnosti

ID článku: 307736 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:31:10 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork KB307736
Váš názor