Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak vytvořit a používat připojené jednotky NTFS v systému Windows XP a Windows Server 2003

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje, jak vytvořit připojenou jednotku pomocí programu Správa disků v systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003.

Připojená jednotka je jednotka, jež je namapovaná k prázdné složce na svazku, který používá systém souborů NTFS. Připojené jednotky fungují jako jakékoliv jiné jednotky, ale namísto písmen mají přiřazené cesty. Pokud připojenou jednotku zobrazíte v programu Průzkumník Windows, zobrazí se jako ikona jednotky v cestě, kde je připojená. Připojených jednotek se netýká omezení na 26 písmen, které mohou odpovídat místním jednotkám a namapovaným síťovým připojením. Připojené jednotky proto použijte, pokud chcete, aby počítač získal přístup k více než 26 jednotkám. Pokud máte například jednotku CD-ROM, které odpovídá písmeno E, a svazek NTFS odpovídající písmenu F, připojte jednotku CD-ROM jako F:\CD-ROM. Uvolníte tak písmeno jednotky E a přístup k jednotce CD-ROM získáte přímo pomocí cesty F:\CD-ROM.

Připojené jednotky lze použít také v případě potřeby dodatečného volného místa na svazku. Pokud namapujete složku na tomto svazku k jinému svazku s dostupným místem na disku (například 2 GB), zvětšíte volné místo na prvním svazku o 2 GB. V případě použití připojených jednotek nejste omezení velikostí svazku, na kterém byla složka vytvořena.

Připojené jednotky zvýší přístupnost dat a nabídnou flexibilitu pro správu úložiště dat na základě pracovního prostředí a použití systému. Další příklady, kdy lze použít připojené jednotky:
 • Pokud chcete získat dodatečné místo na disku pro dočasné soubory, můžete vytvořit připojenou jednotku ze složky C:\Temp.
 • Pokud se složky na jednotce C začínají kvůli místu spouštět pomalu, můžete přesunout složku Dokumenty na jinou jednotku, kde je více volného místa, a potom tuto složku připojit jako jednotku C:\Dokumenty.
Jednotku připojíte do složky nebo do místního svazku pomocí modulu snap-in Správa disků. Je nutné, aby složka, do níž připojujete jednotku, byla prázdná a byla umístěná na základním nebo dynamickém svazku NTFS.

Další informace

Jak vytvořit připojenou jednotku

Připojení svazku:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Poté v poli Otevřít zadejte příkaz compmgmt.msc.
 2. V levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl nebo svazek, který chcete připojit, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Klepnutím zaškrtněte políčko Připojit do této prázdné složky NTFS (pokud již není zaškrtnuté) a poté použijte jeden z následujících kroků:
  • Zadejte cestu k prázdné složce na svazku NTFS a poté klepněte na tlačítko OK.
  • Klepněte na tlačítko Procházet, najděte prázdnou složku NTFS, klepněte na tlačítko OK a poté opět na tlačítko OK.
  • Pokud jste dosud nevytvořili prázdnou složku, klepněte na tlačítko Procházet, klepněte na tlačítko Nová složka, čímž na svazku NTFS vytvoříte novou složku, zadejte název nové složky, klepněte na tlačítko OK a poté znovu na tlačítko OK.
 6. Ukončete modul snap-in Správa disků.

Jak odebrat připojenou jednotku

Odebrání připojeného svazku:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Poté v poli Otevřít zadejte příkaz compmgmt.msc.
 2. V levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl nebo svazek, který chcete odpojit, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 4. Klepněte na připojenou cestu jednotky, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.
 5. Po zobrazení výzvy k odebrání cesty jednotky klepněte na tlačítko Ano.
 6. Ukončete modul snap-in Správa disků.

Poradce při potížích

 • Při pokusu připojit svazek do složky na svazku NTFS ze může zobrazit následující chybová zpráva:
  Určená složka není prázdná. Svazek může být připojen pouze k prázdné složce.
  Tato zpráva se zobrazí, pokud složka, do které chcete připojit svazek, není prázdná. Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte novou prázdnou složku, do které připojíte svazek, nebo odstraňte obsah první složky a poté připojte svazek.

 • Při pokusu připojit svazek do složky na svazku NTFS ze může zobrazit následující chybová zpráva:
  Poskytnutá cesta je určena pro systém souborů, který nepodporuje diskové cesty.
  Tato zpráva se zobrazí, pokud svazek není naformátován pomocí systému souborů NTFS. Chcete-li tento problém vyřešit, zajistěte, aby svazek, do něhož má být umístěna připojená jednotka, byl svazkem NTFS.
Odkazy
Další informace o změně přiřazení písmen jednotek naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307844 Postupy: Změna přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP
Další informace o postupu při konfiguraci základních disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309000 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP
Další informace o postupu při konfiguraci dynamických disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308424 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci dynamických disků v systému Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 307889 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:14:38 - Revize: 3.5

 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowtomaster KB307889
Váš názor