Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak vytvořit a používat připojené jednotky NTFS v systému Windows XP a Windows Server 2003

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje, jak vytvořit připojenou jednotku pomocí programu Správa disků v systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003.

Připojená jednotka je jednotka, jež je namapovaná k prázdné složce na svazku, který používá systém souborů NTFS. Připojené jednotky fungují jako jakékoliv jiné jednotky, ale namísto písmen mají přiřazené cesty. Pokud připojenou jednotku zobrazíte v programu Průzkumník Windows, zobrazí se jako ikona jednotky v cestě, kde je připojená. Připojených jednotek se netýká omezení na 26 písmen, které mohou odpovídat místním jednotkám a namapovaným síťovým připojením. Připojené jednotky proto použijte, pokud chcete, aby počítač získal přístup k více než 26 jednotkám. Pokud máte například jednotku CD-ROM, které odpovídá písmeno E, a svazek NTFS odpovídající písmenu F, připojte jednotku CD-ROM jako F:\CD-ROM. Uvolníte tak písmeno jednotky E a přístup k jednotce CD-ROM získáte přímo pomocí cesty F:\CD-ROM.

Připojené jednotky lze použít také v případě potřeby dodatečného volného místa na svazku. Pokud namapujete složku na tomto svazku k jinému svazku s dostupným místem na disku (například 2 GB), zvětšíte volné místo na prvním svazku o 2 GB. V případě použití připojených jednotek nejste omezení velikostí svazku, na kterém byla složka vytvořena.

Připojené jednotky zvýší přístupnost dat a nabídnou flexibilitu pro správu úložiště dat na základě pracovního prostředí a použití systému. Další příklady, kdy lze použít připojené jednotky:
 • Pokud chcete získat dodatečné místo na disku pro dočasné soubory, můžete vytvořit připojenou jednotku ze složky C:\Temp.
 • Pokud se složky na jednotce C začínají kvůli místu spouštět pomalu, můžete přesunout složku Dokumenty na jinou jednotku, kde je více volného místa, a potom tuto složku připojit jako jednotku C:\Dokumenty.
Jednotku připojíte do složky nebo do místního svazku pomocí modulu snap-in Správa disků. Je nutné, aby složka, do níž připojujete jednotku, byla prázdná a byla umístěná na základním nebo dynamickém svazku NTFS.

Další informace

Jak vytvořit připojenou jednotku

Připojení svazku:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Poté v poli Otevřít zadejte příkaz compmgmt.msc.
 2. V levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl nebo svazek, který chcete připojit, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Klepnutím zaškrtněte políčko Připojit do této prázdné složky NTFS (pokud již není zaškrtnuté) a poté použijte jeden z následujících kroků:
  • Zadejte cestu k prázdné složce na svazku NTFS a poté klepněte na tlačítko OK.
  • Klepněte na tlačítko Procházet, najděte prázdnou složku NTFS, klepněte na tlačítko OK a poté opět na tlačítko OK.
  • Pokud jste dosud nevytvořili prázdnou složku, klepněte na tlačítko Procházet, klepněte na tlačítko Nová složka, čímž na svazku NTFS vytvoříte novou složku, zadejte název nové složky, klepněte na tlačítko OK a poté znovu na tlačítko OK.
 6. Ukončete modul snap-in Správa disků.

Jak odebrat připojenou jednotku

Odebrání připojeného svazku:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Poté v poli Otevřít zadejte příkaz compmgmt.msc.
 2. V levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl nebo svazek, který chcete odpojit, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 4. Klepněte na připojenou cestu jednotky, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.
 5. Po zobrazení výzvy k odebrání cesty jednotky klepněte na tlačítko Ano.
 6. Ukončete modul snap-in Správa disků.

Poradce při potížích

 • Při pokusu připojit svazek do složky na svazku NTFS ze může zobrazit následující chybová zpráva:
  Určená složka není prázdná. Svazek může být připojen pouze k prázdné složce.
  Tato zpráva se zobrazí, pokud složka, do které chcete připojit svazek, není prázdná. Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte novou prázdnou složku, do které připojíte svazek, nebo odstraňte obsah první složky a poté připojte svazek.

 • Při pokusu připojit svazek do složky na svazku NTFS ze může zobrazit následující chybová zpráva:
  Poskytnutá cesta je určena pro systém souborů, který nepodporuje diskové cesty.
  Tato zpráva se zobrazí, pokud svazek není naformátován pomocí systému souborů NTFS. Chcete-li tento problém vyřešit, zajistěte, aby svazek, do něhož má být umístěna připojená jednotka, byl svazkem NTFS.
Odkazy
Další informace o změně přiřazení písmen jednotek naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307844 Postupy: Změna přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP
Další informace o postupu při konfiguraci základních disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309000 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP
Další informace o postupu při konfiguraci dynamických disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308424 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci dynamických disků v systému Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 307889 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:14:38 - Revize: 3.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster KB307889
Váš názor