Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití komprese souborů v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Komprese souborů, složek a programů snižuje jejich velikost a velikost místa, které používají ve svazcích a vyměnitelných zařízeních úložiště. Komprese svazku snižuje velikost místa, které používají všechny soubory a složky uložené na tomto svazku. Při rozhodování o komprimaci některých souborů byste měli zvážit potenciální ztrátu výkonu.

Zpět na začátek

Komprese NTFS

Komprese NTFS je k dispozici pouze pro svazky, které používají souborový systém NTFS. Komprese NTFS má následující funkce a omezení:
 • Kompresi NTFS lze použít jak pro jednotlivé soubory a složky, tak pro celý svazek NTFS.
 • Složku lze zkomprimovat bez komprese jejího obsahu.
 • Se soubory zkomprimovanými pomocí komprese NTFS můžete pracovat, aniž byste je dekomprimovali, protože jsou dekomprimovány a znovu komprimovány bez zásahu uživatele.
 • Názvy souborů a složek, které byly komprimovány pomocí komprese NTFS, můžete zobrazit jinou barvou, aby byly snáze rozpoznatelné.
 • Při práci se soubory komprimovanými pomocí komprese NTFS může pozorovat snížení výkonu. Otevřete-li komprimovaný soubor, systém Windows jej automaticky dekomprimuje a po uzavření jej opět zkomprimuje. Tento proces může snížit výkon počítače.
 • Soubory a složky komprimované pomocí komprese NTFS zůstávají komprimované pouze tehdy, pokud jsou uloženy na svazku NTFS.
 • Soubory komprimované pomocí komprese NTFS nelze zašifrovat.

Zpět na začátek

Komprese svazku NTFS

Komprese svazku NTFS vyžaduje, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno také nastavením síťových zásad. Postup při kompresi svazku NTFS:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Tento počítač.
 2. Pravým tlačítkem klepněte na svazek, který chcete zkomprimovat, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Komprimovat svazek a šetřit tak místo na disku a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. V části Potvrdit změnu atributů vyberte požadovanou možnost.
Zpět na začátek

Komprese souborů a složek svazku NTFS

Postup při kompresi souboru a složky:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. Poklepejte na svazek NTFS, který obsahuje složky, které chcete komprimovat.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku, které chcete komprimovat, a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.
 5. Zaškrtněte políčko Komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku a klepněte na tlačítko OK.
 6. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko OK.
 7. V části Potvrdit změnu atributů vyberte požadovanou možnost.
Poznámka: Soubor, který přesunete nebo zkopírujete do komprimované složky, bude automaticky zkomprimován. Soubor z jiné svazku NTFS, který přesunete do komprimované složky, bude také zkomprimován. Soubor, který přesunete do komprimované složky ze stejné svazku NTFS, zůstane v původním stavu, buď komprimovaný, nebo nekomprimovaný.

Zpět na začátek

Zobrazení komprimovaných souborů jinou barvou

Zobrazení komprimovaných souborů a složek lze v dialogovém okně Tento počítač nebo v programu Průzkumník Windows změnit tak, aby bylo snadné je odlišit. Postup jak zobrazit komprimované soubory jinou barvou:
 1. V Ovládacích panelech poklepejte na ovládací panel Možnosti složky.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 3. Klepněte na možnost Vzhled a motivy a potom na možnost Možnosti složky.
 4. Na kartě Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazovat komprimované a šifrované soubory a složky systému NTFS jinou barvou.

Zpět na začátek


Odkazy
Systém Windows podporuje dva typy komprese, kompresi NTFS a kompresi pomocí funkce Komprimované složky (metoda ZIP).

Další informace o složkách komprimovaných metodou ZIP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306531 JAK: Použití komprimovaných složek v systému Windows XP
Další informace o kompresi NTFS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
251186 Doporučené postupy pro kompresi NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátekVlastnosti

ID článku: 307987 - Poslední kontrola: 08/18/2006 08:48:31 - Revize: 1.1

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB307987
Váš názor