Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Řešení potíží s programem Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek obsahuje informace o odstraňování potíží při instalaci a používání programu Sdílení připojení k Internetu v systému Microsoft Windows XP.
Další informace
Pokud používáte program Sdílení připojení, mohou sdílet jedno připojení k Internetu dva nebo více počítačů. Před instalací nebo používáním programu Sdílení připojení se musíte obrátit na svého poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo si prostudovat jeho zásady podmínek použití a zjistit, zda máte povoleno sdílení připojení.

Konfigurace hostitelů

Chcete-li nainstalovat program Sdílení připojení, můžete použít Průvodce instalací sítě nebo nakonfigurovat sdílené připojení ručně.

Chcete-li spustit Průvodce konfigurací sítě, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položkuKomunikace a potom klepněte na položku Průvodce instalací sítě.
 2. Klepejte opakovaně na tlačítko Další, dokud se nezobrazí dialogové okno Vyberte metodu připojení.
 3. Klepněte na položku Tento počítač je připojen přímo k Internetu a dokončete průvodce, aby mohl být úspěšně nainstalován program Sdílení připojení.
Další informace o ruční konfiguraci programu Sdílení připojení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306126 Konfigurace funkce Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP
Použití Průvodce instalací sítě pro konfiguraci programu Sdílení připojení má tyto výhody:
 • Pokouší se automaticky zjistit připojení k Internetu.
 • Může nakonfigurovat Bránu firewall pro připojení k Internetu.
 • Může přemostit více síťových adaptérů, které jsou připojeny k domácí síti.
 • Informace o konfiguraci, kterou provedl průvodce, zaznamenává do souboru %SystemRoot%\Nsw.log.
Pokud instalace programu Sdílení připojení nebyla úspěšná, zkontrolujte následující možnosti:
 • Před sdílením připojení prověřte, zda je připojení hostitelského počítače programu Sdílení připojení k Internetu funkční.
 • Ujistěte se, že rozhraní, které má být sdíleno, je kompatibilní s funkcí ICS. Jednosměrná připojení, jako je satelitní, které používá satelitní rozhraní ke stahování dat a telefonické připojení k odesílání dat, nejsou kompatibilní s programem Sdílení připojení v systému Windows XP.
 • Ujistěte se, že jste jako sdílené připojení vybrali správné rozhraní. Sdílené připojení musí být to, kterým se uskutečňuje připojení k Internetu.
 • Jestliže se pokoušíte konfigurovat program Sdílení připojení ručně pro určité připojení, zajistěte, aby síťový adaptér domácí sítě neměl povolenou funkci ICF. Pokud je funkce ICF povolena, musíte ji před konfigurováním programu Sdílení připojení pomocí externího připojení zakázat nebo použít Průvodce instalací sítě k povolení funkce ICS. Průvodce zakáže funkci ICF na rozhraních domácí sítě.
 • Ověřte adresu IP ve sdíleném připojení a potvrďte, že získává adresu IP od vašeho poskytovatele služeb Internetu.
 • Ověřte adresu IP na interním adaptéru a potvrďte, že je přiřazena jako 192.168.0.1. Pokud není, zakažte program Sdílení připojení ve sdíleném připojení, ujistěte se, že interní adaptér je konfigurován tak, aby získal adresu IP automaticky a povolte funkci ICS ve sdíleném adaptéru.
 • Zkontrolujte systémový protokol a soubor Nsw.log, zda se tam nevyskytují chyby související s konfigurací funkce ICS. Chcete-li zobrazit obsah souboru Nsw.log, klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte nsw.log a klepněte na tlačítko OK.
Po vyřešení problému s instalací a po povolení programu Sdílení připojení ověřte, zda je připojení k Internetu v hostitelském počítači sdílejícím připojení k Internetu stále funkční. Teprve potom začněte zkoušet klientské počítače funkce ICS.

Poznámka: Program Sdílení připojení instalujte pouze do počítače používaného pro připojení k Internetu. Tento počítač je označován jako hostitelský počítač. Ostatní počítače v místní síti (LAN), které používají hostitele pro připojení k Internetu jsou nazývány klientské počítače. Jestliže konfigurujete sdílení připojení ve více počítačích v síti, mohou se zobrazit chybové zprávy upozorňující na to, že počítače mají duplicitní adresy IP.

Konfigurace klienta a připojení

Po ověření připojení v hostitelském počítači a po ověření, že může správně procházet v aplikaci Microsoft Internet Explorer, odstraňte chyby v konfiguraci a připojení v klientských počítačích. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spuštěním aplikace Internet Explorer vyzkoušejte otevření webové stránky. Pokud se aplikace Internet Explorer nespustí úspěšně, pokračujte těmito kroky. Chcete-li zjistit, zda je problém vyřešen, musíte vyzkoušet aplikaci Internet Explorer po každém kroku.
 2. Zkontrolujte adresu IP přiřazenou klientovi tak, že otevřete složku Síťová připojení a poklepete na adaptér připojený k domácí síti. Spustí se rozhraní stavu. Na kartě Podpora zkontrolujte, zda je přiřazená adresa IP v rozsahu 192.168.0.x (kde x je číslo mezi 2 a 254). Pokud není, odstraňte chyby ve fyzickém připojení mezi hostitelským počítačem a klientským počítačem a ověřte, zda je klientský počítač nakonfigurován k získání adresy prostřednictvím protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Chcete-li zkontrolovat nastavení protokolu DHCP, postupujte následujícím způsobem:
  1. Zobrazte vlastnosti adaptéru v klientském počítači.
  2. Klepnutím vyberte položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) v seznamu klientů a protokolů a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně Vlastnosti protokolu TCP/IP na kartě Obecné ověřte, zda jsou zaškrtnuta políčka Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky.
  4. Jestliže i po kontrole těchto nastavení nemáte přiřazenu platnou adresu IP, pokuste se nastavit vlastnosti protokolu TCP/IP ručně. Nastavte adresu IP na nepoužívanou hodnotu, 192.168.0.x, kde x je číslo mezi 2 a 254, které ještě není používáno v domácí síti. Masku podsítě nastavte na 255.255.255.0, výchozí bránu na 192.168.0.1 a nastavení upřednostňovaného a náhradního serveru na 192.168.0.1.
 3. Vyzkoušejte hostitelskou adresu programu Sdílení připojení 192.168.0.1 pomocí příkazu ping, abyste otestovali připojení k hostitelskému počítači. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Zadejte následující příkaz ping k otestování hostitelského počítače:
   ping 192.168.0.1
   Zobrazí se řada odpovědí podobných následujícím, které ukazují, že připojení k hostitelskému počítači funguje:
     Odpověď od 192.168.0.1: bajty=32 čas<1ms TTL=128 
  Pokud neuspějete, může být chyba v připojení nebo v protokolu TCP/IP v klientském počítači. Chcete-li ji vyloučit, vyhledejte adresu IP klientského počítače pomocí příkazu ping. Jestliže uspějete, ale pokus o nalezení hostitelské adresy nebyl úspěšný, půjde pravděpodobně o chybu fyzického připojení mezi dvěma počítači.
 4. Pomocí aplikace Internet Explorer otevřete webovou stránku s použitím adresy IP. Adresu IP webové stránky můžete získat na Internetu pomocí příkazu ping z hostitelského počítače sdílejícího připojení k Internetu. Ověřte, zda hostitelský počítač přijímá správnou odpověď z webového serveru, protože některé servery na příkaz ping neodpovídají.

  Pokud nemůžete otevřít stránky v aplikaci Internet Explorer pomocí adresy IP, ale předchozí kroky byly úspěšné, pokuste se otevřít místní soubor HTML Jestliže soubor otevřete, je pravděpodobně chyba v připojení nebo ve službě Winsock v klientském počítači. Tento problém vyřešte tak, jako by program Sdílení připojení nebyl konfigurován.Další informace o zobrazení obsahu systémového protokolu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  308427 Jak zobrazit a spravovat protokoly událostí pomocí Prohlížeče událostí v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 5. Pokud můžete otevřít webovou stránku pomocí adresy IP, pokuste se otevírat stránky pomocí úplného názvu domény (FQDN), jako je http://www.microsoft.com. Selhání v tomto bodě naznačuje, že se jedná o chybu překladu adres. Ověřte, zda je klientský počítač konfigurován pro použití 192.168.0.1 jako jeho serveru DNS. To můžete zkontrolovat klepnutím na tlačítko Podrobnosti na kartě Podpora stavu adaptéru. Pokud se 192.168.0.1 nezobrazí jako server DNS, postupujte následujícím způsobem:
  1. Zobrazte vlastnosti adaptéru v klientském počítači.
  2. Klepněte na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) v seznamu klientů a protokolů a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti protokolu TCP/IP ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Získat adresu serveru DNS automaticky.
  Poté ověřte, zda je nyní 192.168.0.1 zobrazeno jako adresa serveru DNS pro klientský počítač a poté opět zkontrolujte připojení.
Vlastnosti

ID článku: 308006 - Poslední kontrola: 10/07/2005 13:34:47 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbfirewall kbtshoot kbenv kbinfo kbnetwork KB308006
Váš názor