Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odstraňování potíží s domácími sítěmi v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek vysvětluje způsob odstraňování potíží, ke kterým může dojít při používání systému Microsoft Windows XP v domácích sítích. Naleznete zde informace o následujících postupech při řešení potíží:
 • jak použít Poradce při potížích se sítí pro domácnost nebo malou kancelář,
 • jak určit strukturu (topologii) sítě,
 • jak odstranit potíže se základním připojením nebo problémy se sdílením souborů a tiskáren.
ÚVOD
Tento článek popisuje způsob odstraňování potíží s domácími sítěmi založenými na systému Microsoft Windows XP. Při odstraňování problémů s domácí sítí nejprve použijte Poradce při potížích se sítí pro domácnost nebo malou kancelář, kterou naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows XP. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda a odborná pomoc.
 2. V části Témata nápovědy klepněte na položku Sítě a web.
 3. V části Sítě a web klepněte na položku Řešení potíží se sítí nebo webem a potom klepněte na položku Poradce při potížích se sítí pro domácnost nebo malou kancelář.
Odpovězte na otázky kladené poradcem, která vás mohou dovést k řešení. Pokud pomocí poradce při potížích nenaleznete řešení, pokračujte dalšími kroky popsanými v tomto článku.Další informace

Určení struktury sítě

Před odstraňováním potíží s domácí sítí nejprve určete topologii sítě. Topologie sítě vypovídá o její struktuře. Rozlišuje se několik běžných topologií domácí sítě:
 • Počítače jsou připojeny k rozbočovači, přičemž se nepoužívá připojení k Internetu. Při této konfiguraci je počítačům obvykle přidělena adresa IP v rozsahu 169.254.x.y, kde x a y jsou čísla mezi 1 a 254.
 • Počítače jsou připojeny k rozbočovači. Jeden počítač je připojen k Internetu. Toto připojení je sdíleno pomocí Sdílení připojení k Internetu. Připojení může být realizováno telefonickým připojením nebo širokopásmovým připojením (obvykle modemem xDSL nebo kabelovým modemem). Počítač, který sdílí připojení k Internetu, při této konfiguraci obvykle přiděluje adresy IP ostatním počítačům v domácí síti. Počítač sdílející toto připojení bude mít u adaptéru, který je připojen k domácí síti, nastavenu adresu IP 192.168.0.1. Ostatní počítače v síti budou mít adresy v rozsahu 192.168.0.x, kde x je číslo mezi 2 a 254.
 • Počítače jsou připojeny k hardwarovému zařízení pro překlad síťových adres (NAT), které poskytuje připojení k Internetu. Při této konfiguraci obdrží počítače obvykle adresu IP ze zařízení NAT. Zařízení NAT většinou používá adresu 192.168.0.1 a ostatním počítačům přiděluje adresy v rozsahu 192.168.0.x, kde x je číslo mezi 2 a 254.
 • Počítače jsou připojeny k rozbočovači, který je připojen k Internetu prostřednictvím širokopásmového připojení. Tato konfigurace bývá označována jako průběžná síť (edgeless network). Při této konfiguraci mají všechny počítače v domácí síti přidělenu adresu IP od poskytovatele služeb Internetu. Použité adresy jsou různé v závislosti na daném poskytovateli.
 • Počítače jsou připojeny k rozbočovači, přičemž každý počítač používá samostatné telefonické nebo širokopásmové připojení k Internetu. Při této konfiguraci počítače obvykle používají automaticky přiřazené adresy IP u adaptérů pro domácí síť. Těmto síťovým adaptérům je obvykle přiřazena adresa IP v rozsahu 169.254.x.y. Adresy pro připojení k Internetu jsou počítačům přiděleny poskytovatelem služeb Internetu.
Postup odstraňování potíží v uvedených konfiguracích zahrnuje dva hlavní kroky:

Odstraňování potíží se základním připojením

 1. Ověřte fyzické propojení mezi počítači. Na zadní straně všech síťových adaptérů ve stolních počítačích naleznete viditelné kontrolky. Tyto kontrolky indikují správné připojení. Pokud k propojení počítačů používáte rozbočovač nebo přepínač, zkontrolujte, zda je rozbočovač nebo přepínač zapnutý a zda svítí kontrolky u všech klientských připojení. To indikuje správné připojení.
 2. Zkontrolujte, zda je ve všech počítačích nainstalován protokol TCP/IP. To je důležité zejména u počítačů s operačním systémem Microsoft Windows 95. U počítačů se systémem Windows 95 není ve výchozím nastavení nainstalován protokol TCP/IP. Pokud používáte počítače s operačním systémem Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition, můžete protokol TCP/IP vyhledat pomocí ovládacího panelu Síť. Pokud protokol TCP/IP není nainstalován, je nutné tak učinit, aby bylo v síti možné komunikovat s počítači se systémem Microsoft Windows XP. V systému Windows XP je protokol TCP/IP vždy nainstalován.
 3. Zobrazením stavu adaptéru zjistěte informace o konfiguraci sítě z alespoň dvou počítačů v síti. Informace musí obsahovat IP adresy. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, dále na položku Připojení k síti a Internetu a potom klepněte na položku Síťová připojení.
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu, která představuje připojení tohoto počítače k domácí síti, a klepněte na příkaz Stav.
  3. Klepněte na kartu Podpora a poznamenejte si adresu IP.
  Pokud přiřazená adresa IP neodpovídá topologii popsané v části Určení struktury sítě, je zřejmě nedostupný počítač, který přiřazuje adresy. To je velmi pravděpodobné v případě, že zjistíte adresy 169.254.x.y u konfigurace, kde očekáváte jiný rozsah adres.

  Poznámka: Adresy adaptérů domácí sítě musí u všech počítačů používat stejný rozsah. Pokud jeden počítač obdrží adresu v rozsahu 192.168.0.x a jiný počítač obdrží adresu v rozsahu 169.254.x.y, pak podle topologie sítě určete, která adresa je správná. Pokuste se vyřešit potíže u počítače, který má nesprávnou adresu.

  Poznámka: U počítačů se systémem Windows 95 je v sítích s adresováním 169.254.x.y nutné nastavit adresy IP ručně. Postup naleznete v nápovědě online k systému Windows 95.
 4. Ověřte, zda u adaptérů, pomocí kterých jsou počítače připojeny k domácí síti, není zapnuta brána firewall pro připojení k Internetu (ICF) nebo brána firewall systému Windows. Pokud je u těchto adaptérů zapnuta brána firewall, nelze se připojit ke sdíleným prostředkům v jiných počítačích v síti.

  Zvláštním případem jsou průběžné sítě. U těchto sítí použijte bránu firewall pro připojení k Internetu. Připojení k domácí síti je však třeba zabezpečit jinými prostředky.
 5. Pomocí příkazu ping vyzkoušejte propojení mezi dvěma počítači v síti. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V jednom z počítačů klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Do příkazového řádku zadejte příkaz ping x.x.x.x (kde x.x.x.x je adresa IP druhého počítače) a stiskněte klávesu ENTER. Obdržíte několik odpovědí od druhého počítače. Můžete například obdržet následující odpověď:
   Odpověď od x.x.x.x: bajty=32 čas<1ms TTL=128
   Pokud neobdržíte tyto odpovědi nebo pokud se zobrazí zpráva o vypršení časového limitu žádosti, je zřejmě příčinou problému místní počítač. Pomocí následujícího kroku vyzkoušejte místní počítač. Pokud je příkaz ping úspěšný, mohou se počítače správně propojit a následující krok můžete přeskočit.
  3. Vyzkoušejte místní počítač. Zadejte příkaz ping x.x.x.x (kde x.x.x.x je adresa IP místního počítače) a stiskněte klávesu ENTER. Pokud obdržíte odpovědi, je síťový adaptér správně nainstalován a zásobník protokolu TCP/IP pravděpodobně pracuje správně. V opačném případě je třeba odstranit potíže u síťového adaptéru. Může být nesprávně nainstalován nebo může být poškozen zásobník protokolu TCP/IP.

   Další informace o odstraňování potíží se zařízeními pomocí Správce zařízení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   283658 Správa zařízení v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   Další informace o obnovení zásobníku protokolu TCP/IP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   299357 Obnovení protokolu sítě Internet (TCP/IP) v systému Windows XP
  4. Jakmile se připojíte k druhému počítači pomocí příkazu ping se zadáním jeho adresy IP, pokuste se připojit pomocí příkazu ping se zadáním názvu počítače. Název počítače zjistíte klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na ploše, dále klepnutím na příkaz Vlastnosti a klepnutím na kartu Název počítače. Chcete-li se připojit k počítači pomocí příkazu ping se zadáním názvu, zadejte příkaz ping název_počítače (kde název_počítače je název vzdáleného počítače) a stiskněte klávesu ENTER. Pokud obdržíte úspěšné odpovědi, funguje připojení a překlad názvů mezi počítači.
Po ověření správné funkčnosti připojení a překladu názvů mezi počítači můžete začít odstraňovat potíže s připojením ke sdíleným souborům a tiskárnám.

Odstraňování potíží se sdílením souborů a tiskáren

Prostřednictvím domácí sítě můžete mezi počítači sdílet soubory a tiskárny. Funkčnost sdílení souborů a tiskáren vyzkoušíte takto:
 1. U všech počítačů v síti spusťte Průvodce instalací sítě a nakonfigurujte sdílení souborů a tiskáren.

  Další informace o Průvodci instalací sítě naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  308522 Popis Průvodce instalací sítě v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Zkontrolujte, zda je sdílení souborů v počítači správně nakonfigurováno.

  Další informace o odstraňování potíží se sdílením souborů a ověření správné konfigurace počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  304040 Jak konfigurovat sdílení souborů v systému Windows XP
  V článku číslo 304040 znalostní báze prostudujte zejména část Řešení potíží se sdílením v systému Windows XP.

  Poznámka: Pro účely veškerého síťového přístupu k počítači se systémem Windows XP Home Edition v pracovní skupině nebo k počítači se systémem Windows XP Professional v pracovní skupině se používá účet Guest. Před dalšími kroky zkontrolujte, zda je u účtu Guest povolen přístup k síti. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   net user guest
  3. Pokud je účet aktivní, bude ve výstupu příkazu zobrazen řádek podobný následujícímu:
   Účet je aktivní               Ano
  4. Pokud účet není aktivní, pomocí následujícího příkazu udělte účtu Guest přístup k síti:
   net user guest /active:yes
  5. Po provedení příkazu se zobrazí následující text:
   Příkaz byl úspěšně dokončen.
  V případě jiné odpovědi zkontrolujte, zda jste přihlášeni jako správce, a před opětovným použitím příkazu ověřte, zda jste příkaz zadali správně.
 3. Po ověření konfigurace zjistěte názvy všech počítačů a zkontrolujte, zda je složka sdílená. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
  2. Poznamenejte si název počítače uvedený na kartě Název počítače v řádku Úplný název počítače.
  3. Chcete-li zjistit, zda je složka sdílená, klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz fsmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.
  4. V levém podokně klepněte na složku Sdílené položky.

   V pravém podokně se zobrazí seznam sdílených složek. U každého počítače si poznamenejte název jedné sdílené položky.
 4. Vyzkoušejte připojení z jednoho počítače na jiný. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz \\název_počítače (kde název_počítače je název jiného počítače v síti) a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se okno obsahující ikonu pro každou složku, která je sdílena v jiném počítači. Otevřením některé ze sdílených složek ověřte funkčnost připojení. Pokud sdílenou složku nelze otevřít, vyzkoušejte opačné propojení mezi těmito počítači nebo propojení mezi jinými počítači. Tím se přesvědčíte, zda problém nezpůsobuje konkrétní počítač v síti.
 5. Jestliže se stále nemůžete připojit k jinému počítači, proveďte zkoušku znovu, ale název_počítače nahraďte názvem místního počítače. Tím vyzkoušíte místní připojení. Zobrazí se okno obsahující ikonu pro každou složku, která je sdílena v tomto počítači. Otevřením některé sdílené složky ověřte, zda k ní máte přístup.

  Pokud se okno se sdílenými položkami počítače neotevře nebo pokud obdržíte chybovou zprávu, vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base další informace o konkrétní chybové zprávě. Chcete-li prohledat znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft a klepněte na odkaz Support (Podpora):
 6. Pokud se nezobrazí žádná chybová zpráva nebo nenajdete příslušné informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, vyhledejte v souboru protokolu Průvodce instalací sítě chyby u kroků, které nejsou následovány úspěšnými operacemi. Chcete-li otevřít protokol, klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz %SystemRoot%\nsw.log a stiskněte klávesu ENTER. Pokud v protokolu najdete chyby, vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base další informace o správném nastavení počítače pomocí ruční konfigurace.
 7. Pokud soubor Nsw.log neobsahuje žádné informace o problému, vyhledejte a prošetřete chyby v systémovém protokolu.
Další informace o vyhledání položek systémového protokolu pomocí Prohlížeče událostí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308427 Jak zobrazit a spravovat protokoly událostí pomocí Prohlížeče událostí v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 308007 - Poslední kontrola: 06/06/2013 11:04:00 - Revize: 4.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowto kbfirewall kbenv kbnetwork kbtshoot KB308007
Váš názor