Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Zdroje informací pro odstraňování potíží s ukončováním systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek odkazuje na zdroje informací, které mohou pomoci při odstraňování potíží s ukončováním systému Windows XP. Po dokončení postupu popisovaného v jednotlivých článcích v této části zkuste vypnout nebo restartovat počítač a ověřte tak, zda byly potíže odstraněny. Pokud není ani nadále možné počítač vypnout či restartovat, pokračujte další částí v pořadí. Na konci každé části se pokuste vypnout či restartovat počítač.Další informace

Při vypínání či restartování počítače dochází k chybě

K odstranění těchto potíží použijte jeden z postupů popisovaných v následujících částech.

Metoda 1: Nakonfigurujte systém Windows tak, aby nenačítal soubor či službu uvedenou v chybové zprávě.

Pokud chybová zpráva odkazuje na soubor či službu, může být daný soubor či služba uvedena na jedné z karet programu Nástroj pro konfiguraci systému (Msconfig.exe). Je-li tomu tak, zakažte je podle pokynů uvedených ve druhém článku v této části. Nejsou-li uvedeny, pokračujte dalším krokem v tomto článku.

Další informace o zakázání souboru nebo služby pomocí Nástroje pro konfiguraci systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP
Další informace o postupu, jakým lze zakázat služby pomocí modulu Správa počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310602 Zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
S žádostí o další informace se můžete obrátit na výrobce chybné služby.

Poznámka: Chcete-li získat další informace o souboru nebo službě, jež způsobují potíže, můžete se také obrátit na oddělení služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft. Informace o možnostech kontaktování odborníka oddělení služeb odborné pomoci naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft: Jestliže systém Windows XP do počítače nainstaloval výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer), požádejte jej o pomoc s těmito potížemi.

Metoda 2: Ověřte, zda nebyl z počítače nedávno odebrán nějaký program.

Jestliže jste v nedávné době z počítače ručně odstranili nějaký program či součást systému Windows, mohou tyto potíže způsobovat související informace, které zůstaly v počítači. Přeinstalujte daný program či součást a poté ji odeberte pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy nebo podle pokynů výrobce.

Odebrání programu z počítače:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. Vyberte v seznamu program, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
 3. Pokud jste vyzváni k potvrzení odebrání programu, klepněte na tlačítko Ano.
Jestliže program není v seznamu na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy uveden, požádejte o pokyny k jeho odebrání výrobce.

Při pokusu o vypnutí či restartování počítače přestává počítač reagovat

K odstranění těchto potíží použijte jednu z metod popisovaných v následujících částech.

Metoda 1: Zkuste počítač vypnout či restartovat z nouzového režimu.

Další informace o odstraňování potíží se systémem Windows XP pomocí nouzového režimu naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
310602 Jak zakázat službu či zařízení, které brání ve spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je možné počítač vypnout či restartovat z nouzového režimu, pokračujte další částí popisující odstraňování možných potíží s ovladači.

Metoda 2: Pomocí nástroje Správce zařízení ověřte, zda potíže souvisí s ovladačem zařízení.

Pomocí nástroje Správce zařízení prozkoumejte a změňte zařízení konfigurovaná softwarem. Pokud je dané zařízení konfigurováno pomocí propojek či přepínačů, je nutné je nastavit ručně.

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310126 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314464 Jak řešit potíže s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 3: Pokuste se obnovit funkčnost systému Windows XP pomocí nástroje Obnovení systému.

Pomocí nástroje Obnovení systému můžete počítač navrátit do dřívějšího funkčního stavu. Nástroj Obnovení systému vytváří „snímek“ důležitých systémových souborů a některých programových souborů a ukládá tyto informace jako body obnovení. Tyto body obnovení je poté později možné použít k navrácení počítače do dřívějšího funkčního stavu.

Další informace o použití nástroje Obnovení systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
Další informace o nástroji Obnovení systému získáte po klepnutí na příkaz Nápověda a odborná pomoc v nabídce Start. Do pole Hledat zadejte text obnovení systému a stiskněte klávesu ENTER.

Metoda 4: Pokuste se obnovit funkčnost systému Windows XP pomocí funkce Poslední známá platná konfigurace.

Pokud nelze systém Windows spustit, restartujte jej s pomocí funkce Poslední známá platná konfigurace:
 1. Spusťte počítač a jakmile se začne spouštět systém Windows, stiskněte klávesu F8, a zobrazte tak nabídku Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 2. Pomocí kláves se šipkami zvolte možnost Poslední známá funkční konfigurace a poté stiskněte klávesu ENTER.
 3. Pokud se zobrazí spouštěcí nabídka, zvolte pomocí kláves se šipkami možnost Microsoft Windows XP a poté stiskněte klávesu ENTER.

  Systém Windows XP se spustí s použitím informací v registru uložených při posledním ukončení.

Metoda 5: Pokuste se opravit instalaci systému Windows XP provedením místního upgradu.

Poškozenou instalaci systému Windows můžete opravit spuštěním instalačního programu z disku CD-ROM systému Windows XP.

Další informace o postupu při místním upgradu systému Windows XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
315341 Upgrade (přeinstalování) systémy Windows XP

Metoda 6: Ověřte správnost nastavení paměti CMOS a systému BIOS.

Upozornění: Součástí tohoto postupu mohou být změny nastavení v paměti CMOS a systému BIOS. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vyplývající ze změn nastavení systému BIOS bude možné vyřešit. Také změny nastavení paměti CMOS provádíte na vlastní nebezpečí.

Nesprávná nebo poškozená nastavení paměti CMOS a systému BIOS mohou způsobit potíže se spuštěním a vypnutím. Společnost Microsoft nemůže poskytnout konkrétní pokyny ke změnám nastavení paměti CMOS a systému BIOS, protože tato nastavení se v různých počítačích liší.

Informace o správném nastavení paměti CMOS a systému BIOS ve vašem počítači a o postupu, jakým lze toto nastavení zkontrolovat a změnit, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem. Pokud zde nejsou uvedeny, obraťte se na výrobce počítače.

Poznámka: Poškození nastavení paměti CMOS a systému BIOS může být způsobeno nedostatečně nabitou nebo poškozenou interní baterií.

Metoda 7: Ověřte, zda není poškozený pevný disk či systém souborů.

Zkuste tyto potíže odstranit spuštěním počítače z disku CD-ROM systému Windows XP, načtením Konzoly pro zotavení a poté spuštěním nástroje Chkdsk.

Důležité: Společnost Microsoft doporučuje používat Konzolu pro zotavení pouze zkušeným uživatelům a správcům. K použití Konzoly pro zotavení musíte znát heslo správce.

Další informace, jak pomocí nástroje Chkdsk zkontrolovat a opravit poškozený pevný disk, naleznete v částech Použití konzoly pro zotavení a Použití příkazového řádku konzoly pro zotavení v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307654 POSTUPY: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Poznámka: Pokud nástroj Chkdsk ohlásí, že nemůže získat přístup k pevnému disku, mohlo dojít k selhání hardwaru. Zkontrolujte připojení všech kabelů a nastavení propojek disku. O další pomoc požádejte počítačového technika nebo výrobce počítače.

Pokud nástroj chkdsk hlásí, že nelze opravit všechny chyby na pevném disku, může být poškozen systém souborů nebo hlavní spouštěcí záznam (MBR), případně některý z nich nemusí být k dispozici. Pokuste se použít příslušné příkazy konzoly pro zotavení, například příkazy fixmbr nebo fixboot, obraťte se na společnost umožňující obnovení dat nebo znovu vytvořte oddíly a zformátujte pevný disk.

Poznámka: Jestliže obnovíte rozdělení a přeformátujete pevný disk, budou ztracena všechna na něm uložená data.

Důležité: Další pomoc s těmito potížemi vám poskytne výrobce počítače nebo odborník oddělení služeb odborné pomoci společnosti Microsoft.

Další pomoc s těmito potížemi vám poskytne výrobce počítače nebo odborník oddělení služeb odborné pomoci společnosti Microsoft. V případě zásahu nekvalifikované osoby můžete ztratit záruku na počítač.

Počítač se neočekávaně restartuje nebo se restartuje při pokusu o vypnutí

Další informace o neočekávaném restartování systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320299 Systém Windows XP se neočekávaně restartuje nebo se restartuje při pokusu o vypnutí počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Doporučené články znalostní báze Microsoft Knowledge Base

317673 Počítač přestává reagovat, je-li pro myš USB povolen selektivní úsporný režim sběrnice USB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315664 Počítač nelze správně vypnout, je-li povolen selektivní úsporný režim (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314101 Počítač přestává při vypínání reagovat nebo dochází k chybě „Nebyl nalezen dostatek volných prostředků“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
313290 Po upgradu na systém Windows XP nelze vypnout počítač (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311787 Počítač přestává při vypínání reagovat, jestliže je k ověřování uživatelů používán pouze protokol 802.1x (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311806 Systém Windows XP se restartuje při pokusu o vypnutí počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
310117 Počítač se vypíná při ukončení systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
307274 Systém Windows XP přestane při ukončování reagovat
305788 POSTUPY: Prodloužení časového intervalu vypínání, aby se procesy systému Windows XP mohly správně ukončit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
310126 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314464 Jak řešit potíže s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Použití webového serveru služby odborné pomoci společnosti Microsoft k nalezení řešení

Není-li možné odstranit tyto potíže pomocí pokynů v tomto článku či v doporučených článcích znalostní báze Knowledge Base, pokuste se řešení nalézt na webovém serveru služby odborné pomoci společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webovém serveru služby odborné pomoci společnosti Microsoft patří:
Vlastnosti

ID článku: 308029 - Poslední kontrola: 06/06/2013 11:08:00 - Revize: 6.5

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
Váš názor