Soubory ZIP stažené aplikací Internet Explorer nejsou uloženy do počítače

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud stáhnete v aplikaci Microsoft Internet Explorer soubor ZIP, může dojít k některému z následujících příznaků:
 • Soubor se zobrazí jako stažený, ale kompresní program, který používáte (například program WinZip), otevře a zobrazí prázdné okno.

  Pokud se pokusíte soubor vyhledat, nebude možné jej najít. Soubor na pevném disku neexistuje.

  –nebo–
 • Pokud pracujete se systémem Microsoft Windows XP a jako program ke kompresi souborů používáte funkci Komprimované složky (metoda ZIP), zobrazí se následující chybová zpráva:
  Složka komprimovaná metodou Zip není platná nebo je poškozena.
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud na webové stránce klepnete na hypertextový odkaz ke stažení souboru ZIP v jedné z následujících situací:
 • Případ 1: Používáte systém Microsoft Windows XP a není zaškrtnuté políčko Potvrzovat otevření po stažení. –nebo–

 • Případ 2: Adresa URL (Uniform Resource Locator), na kterou odkazuje hypertextový odkaz, používá soubor ASP (Active Server Pages) nebo CGI (Common Gateway Interface).

  a

  V dialogovém okně Stažení souboru jste klepli na tlačítko Otevřít nebo na tlačítko Otevřít tento soubor z aktuálního umístění.
Aplikace Internet Explorer za těchto okolností soubor po jeho stažení chybně neuloží do složky Temporary Internet Files (Dočasné soubory Internetu) na pevném disku počítače. Výsledkem je, že se můžete setkat s chováním popsaným v části Příznaky tohoto článku.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém obejít, použijte následující postupy.

Případ 1:
Před stažením souboru ověřte, že je zaškrtnutá možnost Potvrzovat otevření po stažení. K ověření nastavení použijte následující postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ovládací panel Možnosti složky.
 3. Klepněte na kartu Typy souborů.
 4. Přejděte v seznamu dolů a klepněte na příponu ZIP.
 5. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 6. Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Potvrzovat otevření po stažení.
Případ 2:
 1. Klepněte na hypertextový odkaz a v zobrazeném dialogovém okně Stažení souboru poté klepněte na tlačítko Uložit nebo na tlačítko Uložit tento soubor na disk.
 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte umístění, do kterého chcete soubor uložit (například Plocha), a poté klepněte na tlačítko Uložit.
 3. Po dokončení stahování otevřete soubor ZIP a poté extrahujte soubory, které obsahuje.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Další informace
Další informace o souborech ZIP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
259177 Popis souborů ZIP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití komprimovaných složek v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306531 JAK: Použití komprimovaných složek v systému Windows XP
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 308090 - Poslední kontrola: 12/06/2015 05:44:15 - Revize: 3.3

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbpending KB308090
Váš názor