Úprava naplánovaných úloh v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak v systému Windows XP upravit naplánovanou úlohu. Po vytvoření naplánované úlohy v systému Windows XP můžete změnit nastavení úlohy, zastavit nebo pozastavit úlohu nebo úlohu odebrat z plánu.

zpět na začátek

Otevření složky naplánovaných úloh za účelem úpravy

Chcete-li upravit naplánovanou úlohu, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Všechny programy, přejděte na příkazy Příslušenství, Systémové nástroje a pak klepněte na příkaz Naplánované úlohy. Otevře se okno Naplánované úlohy, ve kterém můžete nastavení upravit.

zpět na začátek

Změna nastavení naplánovaných úloh

Chcete-li změnit nastavení úlohy, klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu, kterou chcete změnit, klepněte na příkaz Vlastnosti a pak použijte jednu nebo obě následující metody:
  • Chcete-li změnit plán úlohy, klepněte na kartu Plán.
  • Chcete-li přizpůsobit nastavení úlohy, jako je maximální doba spuštění, požadavky na dobu nečinnosti a možnosti řízení spotřeby, klepněte na kartu Nastavení.
Po změně naplánované úlohy se úloha dočasně zastaví. Chcete-li úlohu znovu spustit, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a poté klepněte na položku Naplánované úlohy.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na naplánovanou úlohu a pak klepněte na příkaz Přejmenovat.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na přejmenovanou úlohu a pak klepněte na příkaz Spustit.
zpět na začátek

Zastavení a pozastavení naplánovaných úloh

Pokud se chystáte v počítači provádět důležitou úlohu, například instalovat software, měnit nastavení konfigurace softwaru nebo provést jakoukoli úlohu, která vyžaduje restartování počítače, pravděpodobně nechcete, aby se během provádění této úlohy spustila naplánovaná úloha. Pokud naplánovaná úloha již běží a nechcete čekat na její dokončení, můžete ji zastavit. Také můžete všechny úlohy pozastavit. Zajistíte tak, že se během provádění úlohy nespustí žádná naplánovaná úloha.
  • Spuštěnou úlohu ukončíte tak, že na ni v okně Naplánované úlohy klepnete pravým tlačítkem myši a pak klepnete na příkaz Ukončit úlohu. Zastavení úlohy může chvíli trvat. Chcete-li úlohu znovu spustit, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Spustit.
  • Chcete-li službu Plánovač úloh pozastavit, aby se až do doby, než to budete chtít, nespouštěly žádné úlohy, klepněte v nabídce Upřesnit na příkaz Pozastavit službu Plánovač úloh. Chcete-li spouštění úloh znovu povolit, klepněte v nabídce Upřesnit na příkaz Pokračovat v běhu služby Plánovač úloh.
POZNÁMKA: Pokud klepnete na příkaz Pozastavit, spustí se úloha v příští naplánovanou dobu.

zpět na začátek

Odebrání naplánovaných úloh

Úlohu můžete ze služby Plánování úloh odebrat trvale nebo dočasně.
  • Chcete-li úlohu odstranit, v okně Naplánované úlohy na ni klepněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit.
  • Chcete-li zabránit spuštění úlohy až do doby, než se rozhodnete ji znovu spustit, v okně Naplánované úlohy klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu a pak klepněte na příkaz Vlastnosti. Na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Povolit. Až budete chtít nechat službu Plánovač úloh tuto úlohu znovu spouštět, toto políčko opět zaškrtněte.
zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 308671 - Poslední kontrola: 12/06/2015 06:00:42 - Revize: 2.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB308671
Váš názor