Kumulativní oprava hotfix 3088956 pro 4.6 rozhraní.NET Framework v systému Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3088956
Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix 3088956, která je k dispozici pro rozhraní.NET Framework Microsoft 4.6. Další informace o problémech, které tato kumulativní oprava řeší, naleznete "Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix"sekce.

Řešení
Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Však byla určena k odstranění pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft Chcete-li získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky účtovány hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které není vyřešit konkrétní aktualizací.
Další informace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít 4.6 rozhraní.NET Framework nainstalována.

Požadavek na restartování

Máte k restartování počítače po instalaci této opravy hotfix Pokud všechny zasažené soubory jsou používány. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix packagedoesn't nahradit dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix

Problém 1

Pokud máte webu technologie ASP.NET se systémem 32bitové verze 4.6 rozhraní.NET Framework nebo verze rozhraní.NET Framework 4.6 platformu AMD64 s RyuJit zakázán, můžete setkat w3wp selhání z důvodu neošetřené ThreadAbortException.

Pokud k chybě dojde, cansee následující protokolu v protokolu událostí systému Windows:
Došlo k neošetřené výjimce a proces byl ukončen.
ID aplikace: [ApplicationID]
ID procesu: [ProcessID]
Výjimka: System.Threading.ThreadAbortException
Zpráva: Proběhlo přerušení podprocesu.
StackTrace: V System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate (IIS7WorkerRequest wr, HttpContext kontextu)
v System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotificationHelper (IntPtr, rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 příznaky)
v System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotification (IntPtr, rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 příznaky)


Problém 2

Předpokládá, že je klient WCF připojení ke službě WCF pomocí směrování služby WCF. Pokud služba koncové vyvolává neočekávané výjimce, která není typu výjimce FaultException nebo změny konfigurace, směrování služby WCF nemusí směrovat další požadavky ukončení služby.

Když nastane tento problém, zobrazí se následující výjimce:
System.ServiceModel.ProtocolException: Tento kanál již slouží k odesílání zpráv, protože výstupní relace byla automaticky ukončena z důvodu vypnutí serveru. Zakažte automatické ukončení nastavením třídy DispatchRuntime.AutomaticInputSessionShutdown na hodnotu false nebo zvažte úpravu protokolu ukončování se vzdáleným serverem.
Informace o trasování zásobníku:

at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.PrepareCall(ProxyOperationRuntime operation, Boolean oneway, ProxyRpc& rpc)at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.Begin()at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.BeginCall(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, TimeSpan timeout, AsyncCallback callback, Object asyncState)at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeBeginService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)at System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter.BeginProcessRequest(Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RequestReplyClient.OnBeginOperation(Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RoutingClientBase`1.OperationAsyncResult.CallOperation()at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RoutingClientBase`1.OperationAsyncResult..ctor(RoutingClientBase`1 parent, Message requestMessage, Transaction transaction, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RoutingClientBase`1.BeginOperation(Message message, Transaction transaction, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ProcessRequestAsyncResult`1.StartProcessing()at System.ServiceModel.Routing.ProcessRequestAsyncResult`1..ctor(RoutingService service, Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.RoutingService.BeginProcessRequest[TContract](Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.RoutingService.System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter.BeginProcessRequest(Message message, AsyncCallback callback, Object state)at AsyncInvokeBeginBeginProcessRequest(Object , Object[] , AsyncCallback , Object )at System.ServiceModel.Dispatcher.AsyncMethodInvoker.InvokeBegin(Object instance, Object[] inputs, AsyncCallback callback, Object state)

Problém 3

Thisis aktualizace podporují nový symbol gruzínské Lari. Gruzie země zavedla nový symbol měny pro Lari, ale nebude změněn název měny. Také byl přidán nový symbol měny do standardu Unicode. Tento updatemakes, zda je zobrazen správný symbol měny pomocí rozhraní.NET Framework, na základě nastavení národního prostředí systému.

Problém 4

Pokud kolekce Gen2 dojde během volání paralelní ForEach, setkat po instalaci aplikace Visual Studio 2015 nebo 4.6 rozhraní.NET Framework bez Visual Studio dlouhé zablokuje.

Rozlišení:

Tato aktualizace uvolňování překladem systém zamrzne způsobené potíže.

Problém 5

Po instalaci 4.6 rozhraní.NET Framework Data Time.Parse a Date.TryParsemetody nefungují. Tomuto problému může dojít s tímto nastavením jazykovou verzi:
  • fi-FI
  • č NB
  • NB-SJ
  • SR-Cyrl XK
  • SR-Latn-ME
  • SR-Latn r
  • SR-Latn-XK
Rozlišení:

Tato aktualizace umožňuje pracovat správně v jazykové verze, které používají stejné hodnoty data a času, oddělovače DateTime.Parse a Date.TryParse .

Problém 6

Po instalaci 4.6 rozhraní.NET Framework 4.6 rozhraní.NET Framework používá nový 64bitový kompilátor, který se nazývá RyuJIT. V některých případech nový kompilátor generuje nesprávný kód, který způsobuje neočekávané chování nebo dojde k chybě.

Rozlišení:

Tento updatefixes mnoho problémů v kompilátoru RyuJIT. Pokud aplikace stále chová nestandardně po instalaci této aktualizace, naleznete v tématuDalší podrobné pokyny pro řešení potíží.

Dalších kroků:

Pokud se zjistí, že RyuJIT mohou být zapojeny do vašeho problému pomocí následujících kroků na odkaz, prosím přihlášení problém na http://Connect.microsoft.com. Co nejpodrobněji zahrnout co nejvíce v sestavě a také kód pro reprodukci problému.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3088956 - Poslední kontrola: 09/25/2015 20:59:00 - Revize: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB3088956 KbMtcs
Váš názor