Kumulativní oprava hotfix 3088958 (Webová instalační služba) pro rozhraní.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 a 4.5 pro systém Windows

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3088958
Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix 3088958, která je k dispozici pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4.5.2, rozhraní.NET Framework 4.5.1 a rozhraní .NET Framework 4.5. Další informace o problémech, které tato kumulativní oprava řeší, naleznete "Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix"sekce.

Tento Web je malý balíček (méně než 1 MB), který automaticky určuje a stáhne pouze ty součásti, které jsou k dispozici pro konkrétní platformu.

Řešení
Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Však byla určena k odstranění pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft Chcete-li získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky účtovány hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které není vyřešit konkrétní aktualizací.

Poznámka: Ověřit verzi opravy hotfix aktualizace, zkontrolujte hodnotu určit nainstalovanou verzi vydání klíčové. Být kompatibilní se dopředu, můžete zkontrolovat hodnotu, která je větší než nebo rovna hodnotě, která je uvedena v následující tabulce.

Verze oprav hotfix kumulativní aktualizaceHodnota DWORD vydání
Kumulativní oprava hotfix 3088958 pro rozhraní .NET Framework 4.5 a novějšími verzemi rozhraní.NET Framework379991
Další informace o určení verze rozhraní.NET Framework naleznete v tématuPostup: určení verzí rozhraní.NET Framework instalovaných.
Další informace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít rozhraní.NET Framework 4.5.2, rozhraní.NET Framework 4.5.1 nebo rozhraní .NET Framework 4.5 nainstalován.

Požadavek na restartování

Po použití této opravy hotfix, pokud jsou používány všechny zasažené soubory po restartování počítače. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix packagedoesn't nahradit dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix

Problém 1

Thisis aktualizace podporují nový symbol gruzínské Lari. Gruzie země zavedla nový symbol měny pro Lari, ale nebude změněn název měny. Také byl přidán nový symbol měny do standardu Unicode. Tento updatemakes, zda je zobrazen správný symbol měny pomocí rozhraní.NET Framework, na základě nastavení národního prostředí systému.

Problém 2

Tato kumulativní oprava řeší problém s dotykovým Windows Presentation nadace (WPF) aplikace, které jsou spuštěny ve stejném procesu, ale zaměření na dvě různé verze rozhraní.NET Framework. Příkladem tohoto problému je dva VSTO doplňky Office napsané v WPF, ale zaměřený na různé side-by-side .NET Framework. V tomto scénáři může uvidí touch podivné chování nebo selhání na různých místech během provádění programu.

Opravy zajišťuje, že správné knihovny DLL jsou načteny nebo získat přístup v těchto případech zastavení problémy s chováním touch nebo selhání programu.

Poznámka: Pokud používáte rozhraní .NET Framework3.5 Service Pack 2 v počítači, nainstalujte odpovídající opravy pro vaši verzi řešení tohoto problému.

Problém 3

Pokud máte webu technologie ASP.NET spuštěné na 32bitové verze 4.6 rozhraní.NET Framework nebo verze rozhraní.NET Framework 4.6 platformu AMD64 s RyuJit zakázán, můžete setkat w3wp selhání z důvodu neošetřené ThreadAbortException.

Pokud k chybě dojde, cansee následující protokolu v protokolu událostí systému Windows:

Došlo k neošetřené výjimce a proces byl ukončen.
ID aplikace: [ApplicationID]
ID procesu: [ProcessID]
Výjimka: System.Threading.ThreadAbortException
Zpráva: Proběhlo přerušení podprocesu.
StackTrace: V System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate (IIS7WorkerRequest wr, HttpContext kontextu)
v System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotificationHelper (IntPtr, rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 příznaky)
v System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotification (IntPtr, rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 příznaky)


Problém 4

Předpokládá, že je klient WCF připojení ke službě WCF pomocí směrování služby WCF. Pokud služba koncové vyvolává neočekávané výjimce, která není typu výjimce FaultException nebo změny konfigurace, směrování služby WCF nemusí směrovat další požadavky ukončení služby.

Když nastane tento problém, zobrazí se následující výjimce:

System.ServiceModel.ProtocolException: Tento kanál již slouží k odesílání zpráv, protože výstupní relace byla automaticky ukončena z důvodu vypnutí serveru. Zakažte automatické ukončení nastavením třídy DispatchRuntime.AutomaticInputSessionShutdown na hodnotu false nebo zvažte úpravu protokolu ukončování se vzdáleným serverem.
Informace o trasování zásobníku:

at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.PrepareCall(ProxyOperationRuntime operation, Boolean oneway, ProxyRpc& rpc)at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.Begin()at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.BeginCall(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, TimeSpan timeout, AsyncCallback callback, Object asyncState)at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeBeginService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)at System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter.BeginProcessRequest(Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RequestReplyClient.OnBeginOperation(Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RoutingClientBase`1.OperationAsyncResult.CallOperation()at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RoutingClientBase`1.OperationAsyncResult..ctor(RoutingClientBase`1 parent, Message requestMessage, Transaction transaction, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ClientFactory.RoutingClientBase`1.BeginOperation(Message message, Transaction transaction, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.ProcessRequestAsyncResult`1.StartProcessing()at System.ServiceModel.Routing.ProcessRequestAsyncResult`1..ctor(RoutingService service, Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.RoutingService.BeginProcessRequest[TContract](Message message, AsyncCallback callback, Object state)at System.ServiceModel.Routing.RoutingService.System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter.BeginProcessRequest(Message message, AsyncCallback callback, Object state)at AsyncInvokeBeginBeginProcessRequest(Object , Object[] , AsyncCallback , Object )at System.ServiceModel.Dispatcher.AsyncMethodInvoker.InvokeBegin(Object instance, Object[] inputs, AsyncCallback callback, Object state)


Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3088958 - Poslední kontrola: 10/01/2015 14:54:00 - Revize: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB3088958 KbMtcs
Váš názor