Neplatný požadavek rozhraní Universal Plug and Play narušuje činnost systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:309073
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Útočník by mohl odesláním určitou sadu příkazů ohrožené počítače systémem Windows XP vyčerpat postupně by prostředky systému k bodu, kde může být výkon zpomaleno nebo úplně zastavena.

Existují číslo důležité omezení vlivu této chyby zabezpečení:
 • Windows NT 4.0 a Windows 2000 se netýká vůbec chybu zabezpečení.
 • Windows XP ohrožené součásti je ve výchozím nastavení nainstalována a spuštěna, ale bránu firewall významně snižuje možnost útočníka vyhledat počítač.
 • Pokud nainstalujete službu Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP v počítači se systémem Windows 98 SE nebo se systémem Windows 98.
Příčina
Chybě zabezpečení dochází, protože služba UPnP (UPnP), která je dodávána s nebo může být nainstalována v systému Windows XP nesprávně zpracovává určité požadavky. V systému Windows XP tyto požadavky mohou způsobit nevracení paměti, které opakovaně, by mohl vyčerpat by systémové prostředky k bodu, kde byl snížený výkon systému.

Universal Plug and Play (UPnP) služba bude nainstalována, pokud nainstalujete službu Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP v počítači se systémem Windows 98 SE nebo se systémem Windows 98.
Řešení

na systém Windows XP

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP
Tato aktualizace je k dispozici na webu Microsoft Windows Update. Datum vydání: 25. října 2001

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů nebo novější:
  Date     Time  Version   Size  File name  ----------------------------------------------------  03-Oct-2001 13:17 5.1.2600.15 26,624 Ssdpapi.dll  03-Oct-2001 13:17 5.1.2600.15 40,960 Ssdpsrv.dll				

Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Viz přidružené Microsoft Security Bulletin pomoci určit stupeň rizika. Tato oprava hotfix může být dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, doporučujeme použít tuto opravu hotfix ihned.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu hotfix (podle pokynů uvedených dále v tomto článku) nebo se obraťte na oddělení technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci. Datum vydání: 29. října 2001

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů nebo novější:
  Date     Time  Version   Size   File name  ----------------------------------------------------  28-Sept-2001 04:52 4.90.3002.0  38,672 Ssdpapi.dll  28-Sept-2001 04:53 4.90.3002.0  56,592 Ssdpsrv.dll  28-Sept-2001 04:53 4.90.3002.0 128,272 Upnp.dll				

Prohlášení

na systém Windows XP

Společnost Microsoft potvrzuje, že tento problém může určitým způsobem ohrozit zabezpečení v systému Windows XP. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows XP Service Pack 1.

Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání

Společnost Microsoft potvrzuje, že tento problém může určitým způsobem ohrozit zabezpečení v systému Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání.
Další informace
Další informace o této chybě zabezpečení naleznete na následujícím webu:
odmítnutí služby chybu DoS oprava_zabezpečení

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 309073 - Poslední kontrola: 01/12/2015 18:59:42 - Revize: 2.11

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbnetwork kbsecdos kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability kbwinxpsp1fix KB309073 KbMtcs
Váš názor