Jak se dostat ke složce System Volume Information

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje postup získání přístupu ke složce System Volume Information. Složka System Volume Information je skrytá systémová složka používaná nástrojem Obnovení systému k ukládání informací a bodů obnovení. Tato složka se nachází v každém oddílu v počítači. Při řešení potíží může být nutné získat přístup k této složce.
Další informace
Přístup ke složce System Volume Information získáte pomocí kroků uvedených v odpovídající části.

Systém Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition se systémem souborů FAT32

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Zobrazení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno). Zobrazí se výzva k potvrzení změny. Klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Poklepáním otevřete složku System Volume Information v kořenové složce.

Systém Windows XP Professional se systémem souborů NTFS v doméně

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Zobrazení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno). Zobrazí se výzva k potvrzení změny. Klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku System Volume Information v kořenové složce a v místní nabídce klepněte na příkaz Sdílení a zabezpečení.
 7. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 8. Klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte jméno uživatele, kterému chcete povolit přístup k této složce. Je-li třeba, vyberte umístění účtu (místní účet nebo účet domény). Jedná se obvykle o účet, pomocí nějž jste přihlášeni. Klepněte na tlačítko OK a potom opět klepněte na tlačítko OK.
 9. Poklepáním otevřete složku System Volume Information v kořenové složce.

Systém Windows XP Professional se systémem souborů NTFS v samostatném počítači nebo v počítači v pracovní skupině

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Zobrazení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno). Zobrazí se výzva k potvrzení změny. Klepněte na tlačítko Ano.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno).
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku System Volume Information v kořenové složce a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 8. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 9. Klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte jméno uživatele, kterému chcete povolit přístup k této složce. Jedná se obvykle o účet, pomocí nějž jste přihlášeni. Klepněte na tlačítko OK a potom opět klepněte na tlačítko OK.
 10. Poklepáním otevřete složku System Volume Information v kořenové složce.

  POZNÁMKA: Složka System Volume Information je nyní v běžném režimu k dispozici uživatelům systému Windows XP Home Edition.

Použití nástroje CACLS v systému Windows XP Home Edition se systémem souborů NTFS

V systému Windows XP Home Edition se systémem souborů NTFS můžete také použít nástroj Cacls, který je nástrojem příkazového řádku a slouží k zobrazení nebo úpravám v seznamech řízení přístupu (ACL) k souborům a složkám. Další informace o nástroji Cacls (včetně jeho použití a přepínačů) naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc po vyhledání výrazu Cacls.
 1. Klepněte na tlačítko Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Ujistěte se, zda se nacházíte v kořenové složce oddílu, v němž chcete získat přístup ke složce System Volume Information. Chcete-li například získat přístup ke složce C:\System Volume Information, ujistěte se, zda se nacházíte v kořenové složce jednotky C (C:\ na příkazovém řádku).
 3. Zadejte následující řádek a pak stiskněte klávesu ENTER:
  cacls "Písmeno_jednotky:\System Volume Information" /E /G Uživatelské_jméno:F
  Ověřte správné zadání uvozovek podle vzoru. Tímto příkazem přidáte konkrétního uživatele do složky s oprávněním Úplné řízení.
 4. Poklepáním otevřete složku System Volume Information v kořenové složce.
 5. Chcete-li po vyřešení potíží oprávnění odebrat, zadejte do příkazového řádku následující text:
  cacls "Písmeno_jednotky:\System Volume Information" /E /R Uživatelské_jméno
  Tímto příkazem odeberete všechna oprávnění daného uživatele.

Následující postup lze použít v případě restartování počítače v nouzovém režimu, protože v tomto režimu je automaticky vypnuto zjednodušené sdílení souborů.
 1. Otevřete složku Tento počítač, pravým tlačítkem klepněte na složku System Volume Information a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte jméno uživatele, kterému chcete povolit přístup k této složce. Jedná se obvykle o účet, pomocí nějž jste přihlášeni.
 4. Klepněte na tlačítko OK a potom opět na tlačítko OK.
 5. Poklepáním otevřete složku System Volume Information.
Vlastnosti

ID článku: 309531 - Poslední kontrola: 09/23/2011 13:55:00 - Revize: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbui kbenv kbhowto kbinfo KB309531
Váš názor