Některé opravy hotfix pro systém Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací Service Pack 3 (SP3) pro systém Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ309601
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Tento problém se netýká oprav hotfix ani aktualizací zabezpečení pro systém Windows 2000, které jsou k dispozici na webu služby Stažení softwaru nebo na webu Windows Update. Týká se pouze několika málo oprav hotfix následujících po aktualizaci Service Pack 3 (SP3), které byly vytvořeny od 2. dubna 2002 do 29. července 2002 a jsou k dispozici pouze prostřednictvím služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft. Informace o těchto opravách hotfix jsou uvedeny v tomto článku v částech Řešení a Další informace.

Pokud se tento problém týká vašeho systému, instalační program aktualizace Windows 2000 SP3 instalaci pozastaví a upozorní vás na opravy, mezi kterými dochází ke konfliktu. Jestliže se zpráva s výstrahou nezobrazí, netýká se daný problém vašeho systému. Pokud se rozhodnete v instalaci pokračovat, aniž byste něco udělali, můžete instalaci aktualizace SP3 dokončit a aktualizovanou opravu nainstalovat potom.

Jestliže nainstalujete některou z verzí oprav hotfix pro systém Windows 2000 následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v tomto článku v části Další informace, do počítače, ve kterém je nainstalována aktualizace SP3 pro systém Windows 2000, nebo pokud nainstalujete aktualizaci SP3 pro systém Windows 2000 do počítače, ve kterém jsou tyto opravy hotfix následující po aktualizaci SP3 nainstalovány, mohou se objevit následující příznaky:
 • Dojde ke ztrátě některých funkcích aktualizace SP3 pro systém Windows 2000.

  nebo
 • Dojde ke ztrátě funkce opravy hotfix následující po aktualizaci SP3.
Dále může docházet k následujícímu chování:
 • Během kontroly aktuální konfigurace, která je součástí instalace aktualizace SP3 pro systém Windows 2000, se může zobrazit následující zpráva:
  This service pack contains files that are missing some of the fixes which were previously installed on this computer. To prevent possible problems, these files will not be installed by the service pack. (Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, které vyžadují některé z oprav, které byly v počítači instalovány dříve. Tyto soubory nebudou aktualizací Service Pack nainstalovány, aby se předešlo možným problémům.)

  In order to have the fixes contained in both the service pack and in the previously installed hotfixes, you must obtain and install the updated versions of the following hotfixes before or after you install the following the service pack installation. These hotfixes are also listed in the svcpack.log file. (Pokud chcete používat opravy, které jsou součástí aktualizace Service Pack a dříve nainstalovaných oprav hotfix, je třeba stáhnout a nainstalovat aktualizované verze následujících oprav hotfix. To můžete provést před nebo po instalaci následující aktualizace Service Pack. Seznam těchto oprav hotfix je také uveden v souboru svcpack.log.)
 • Během kontroly aktuální konfigurace, která je součástí instalace opravy hotfix, se může zobrazit následující zpráva:
  Setup cannot install this hotfix because one or more of its files are out of date. Please download and install the latest version of fix Qxxxxxx. (Instalační program nemohl nainstalovat tuto opravu hotfix, protože jeden nebo více souborů je zastaralých. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi opravy Qxxxxxx.)
Příčina
K tomuto problému dochází kvůli procesu testování, který předchází vydání aktualizace Service Pack.

Před vydáním aktualizace SP3 pro systém Windows 2000 bylo provedeno rozsáhlé testování za účelem ověření správné funkce všech oprav a aktualizací, které jsou v ní obsaženy. Nové aktualizace, které si zákazníci vyžádali před vydáním aktualizace SP3, ale po začátku testování, nebyly do aktualizace SP3 zahrnuty. Společnost Microsoft naplánovala vydání těchto nových, zákazníky požadovaných aktualizací v rámci budoucí aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000. Aby byly požadavky zákazníků vyřešeny co možná nejdříve, byly tyto aktualizace vydány jako opravy hotfix následující po aktualizaci SP3. Tyto opravy pak byly dodány těm zákazníkům, kteří je potřebovali. Tyto opravy hotfix následující po aktualizaci SP3 nejsou součástí aktualizace SP3. Mohou však být součástí dalších aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000.

Při dalším testování těchto oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3 byly do aktualizace SP3 pro systém Windows 2000 zahrnuty další aktualizace nebo opravy nalezených problémů. Tyto aktualizace a opravy budou také obsaženy v pozdějších aktualizacích Service Pack. Tyto aktualizace a opravy však nebylo možné zahrnout do oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, protože již byly distribuovány mezi zákazníky, kteří je požadovali.

Po vydání aktualizace SP3 pro systém Windows 2000 byly všechny opravy hotfix následující po aktualizaci SP3 upraveny tak, aby obsahovaly všechny potřebné aktualizace a zlepšení. Tyto aktualizované opravy hotfix jsou k dispozici zákazníkům, kteří potřebují upgradovat verze oprav hotfix následující po aktualizaci SP3. Nedojde pak ke ztrátě funkčnosti ani ke konfliktům při instalaci aktualizace SP3 pro systém Windows 2000 nebo při instalaci aktualizací do počítače, ve kterém je nainstalována aktualizace SP3 pro systém Windows 2000.
Řešení
Pokud chcete tento problém vyřešit, stáhněte si a nainstalujte aktualizované verze oprav hotfix. Jejich seznam naleznete v tomto článku v části Další informace.

POZNÁMKA: Aktualizované verze těchto oprav hotfix můžete nainstalovat před instalací aktualizace SP3 pro systém Windows 2000 i po ní.
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro službu Active Directory systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326797 Některé opravy hotfix pro službu Active Directory systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  326936 Některé opravy hotfix pro službu Active Directory systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000: část 2 ze 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro přesměrovač SMB systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326798 Některé opravy hotfix pro přesměrovač SMB systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro prostředí systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326799 Některé opravy hotfix pro prostředí mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro jádro systému Windows 2000: část 1 ze 2 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326935 Některé opravy hotfix pro jádro systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000: část 1 ze 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro jádro systému Windows 2000: část 2 ze 2 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326800 Některé opravy hotfix pro jádro systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000: část 2 ze 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro zařazovací službu systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326801 Některé opravy hotfix pro zařazovací službu systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro síťové prostředí systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326802 Některé opravy hotfix pro síťové prostředí systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro technologii OLE systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326803 Některé opravy hotfix pro technologii OLE systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Opravy hotfix pro Internetovou informační službu (IIS) systému Windows 2000 části Další informace tohoto článku, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326804 Některé opravy hotfix pro Internetovou informační službu systému Windows 2000 mohou způsobit konflikt s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o aktualizaci verzí oprav hotfix následujících po aktualizaci SP3, které jsou uvedeny v podčásti Další opravy hotfix části Další informace tohoto článku, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  POZNÁMKA: Tyto aktualizované verze oprav hotfix mají stejné číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base jako verze následující po aktualizaci SP3.
  263939 Výkon disku může postupně klesat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  292053 Při použití služby IAS nebo RRAS v systému Windows 2000 je možné bez autorizace změnit heslo, jehož platnost vypršela (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  307331 Funkce EnableTrace() podmiňuje povolení poskytovatelů trasování jejich předchozí registrací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  312571 Záznam událostí do protokolu událostí je ukončen dříve, než velikost protokolu dosáhne povoleného maxima (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  313494 Při nesprávném nastavení výchozí hodnoty CSP nemusí správně pracovat šifrovací rozhraní API společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  325455 Program Ftp.exe nepracuje správně s názvy cest v japonštině (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  318332 Při procházení sítě se zobrazí chybová zpráva Systémová chyba 1230 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  318871 Problémy při přenosu paketů s vysokým stupněm fragmentace v sítích NDIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  318873 Klepnete-li na tlačítko Storno, zobrazí se dialogové okno PKI vícekrát (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  319725 Připojení SLIP vysílají při vypnutí klienta názvy NetBIOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  320261 Dochází k problémům s výkonem Terminálové služby, protože program Explorer.exe uchovává v registru data instrumentace a čítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  320661 Členy repliky DFS nelze převést do stavu offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  321036 Po odebrání a novém vložení modemu chybí nastavení modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  321733 Chybová zpráva o selhání odloženého zápisu při zápisu do souboru na serveru
  321793 Na uzlu clusteru dochází k chybě STOP 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  321867 Soubor Usrmgr.exe systému Windows NT 4.0 nezobrazuje chybovou zprávu při změně hesla na slabé heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  322018 Protokol L2TP nemusí používat výchozí adresu IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  322141 Soubor Ntfrs.exe v systému Windows 2000 neprovádí vyčištění fázových složek u členů bez odchozích protějšků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v opravách hotfix, které jsou uvedeny v tomto článku.
Další informace
Následující opravy hotfix, které následují po aktualizaci SP3, způsobují chování popsané v tomto článku v části Příznaky.

Opravy hotfix pro službu Active Directory systému Windows 2000

316803 Nižší klienti nemohou změnit heslo nebo se připojit k doméně systému Windows 2000
318533 Kumulativní oprava hotfix pro službu Active Directory systému Windows 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320828 K datům chráněným soukromým klíčem uživatele má přístup správce domény, který znovu nastavuje heslo uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323661 V Průvodci přidáním místa v síti není použita zásada Zakázat ikonu Celá síť ve složce Místa v síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323538 Po instalaci opravy hotfix 292053 je ověřování IAS neúspěšné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323758 Při použití produktu Microsoft UAM nejsou do protokolu zaznamenávány události auditu přihlašování Macintosh SFM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324406 Při tisku na přesměrovaný port LPT1 ze systému Windows XP do systému Windows 2000 se tiskne více oddělovacích stránek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324574 V názvu společnosti v certifikátu se nezobrazuje znak ampersand (&) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324612 Po restartování počítače se systémem Windows 2000 nejsou detekována zařízení typu Plug and Play (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části ŘešeníZpět k části Řešení

Opravy hotfix pro prostředí systému Windows 2000

288180 Funkce ExitWindowsEx() nemusí odhlásit uživatele nebo vypnout počítač, pokud je počítač uzamčen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322346 Po změně hesla uživatel ztrácí přístup k chráněným datům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325804 Při použití vlastnosti LogonUser nemusí mít kontext uživatele dostatečná přístupová práva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Opravy hotfix pro jádro systému Windows 2000: část 1 ze 2

312827 V události auditu 529 se může objevit nesprávný název ověřovacího balíku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319672 Audity přístupu adresářové služby pro server objektů SAM obsahují neúplné názvy objektů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319709 V modulu Lsass dochází k narušení přístupu v důsledku přetečení zásobníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320099 Zásada zabezpečení nezpracuje správně omezené skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320670 Při volání funkce LsaLogonUser() nemusí být do protokolu zaznamenáno ID události 528 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320711 Přístup ke službě Active Directory v protokolu LDAP pomocí volání Sun JNDI nemusí pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320903 Klienti se nemohou přihlásit s použitím ověřování Kerberos přes protokol TCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Opravy hotfix pro jádro systému Windows 2000: část 2 ze 2

321217 Při výběru velkého počtu příjemců z globálního seznamu adres se zobrazuje chybová zpráva Akci nelze dokončit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321933 V modulu snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení nejsou uvedeny služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322175 Při připojení k doméně s bitovou kopií nástroje Sysprep se zobrazí chybová zpráva Chybné heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322842 Mezi dvěma podprocesy systémového rozhraní GDI v systému Windows 2000 dochází k zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Opravy hotfix pro zařazovací službu systému Windows 2000

324184 Narušení přístupu v souboru Lsass.exe v důsledku hledání LDAP verze 2 s odkazy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Opravy hotfix pro síťové prostředí systému Windows 2000

321166 Při přístupu k prostředkům ze systému Macintosh na serveru Windows 2000 Server s integrací sítě AppleTalk se zobrazuje chybová zpráva Platnost vašeho hesla vypršela (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Opravy hotfix pro technologii OLE systému Windows 2000

321854 Atribut ntSecurityDescriptor mohou z výsledné sady IDirectorySearch načíst pouze členové skupiny Administrators (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Opravy hotfix pro Internetovou informační službu (IIS) systému Windows 2000

322042 Jazyk zadávání klienta terminálového serveru neodpovídá jazyku relace terminálového serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení

Další opravy hotfix

324120 Po přidání počítače do domény se k doméně nelze přihlásit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325641 Neúspěšné připojení v modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326109 Tiskové úlohy EMF obsahující písma typu 1 se nemusí vytisknout (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324377 Skupiny, které jsou místní vzhledem k doméně, nelze použít pro mapování certifikátů služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318815 Nelze se připojit k webům vyžadujícím zabezpečení SSL 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264959 Přesměrovač neinformuje správce mezipaměti o rozšíření paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318789 Pokud je nastaven atribut SPARSE, neukládá přesměrovač soubory do mezipaměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319967 Nelze otevřít soubor přesunutý do sdílené položky DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322019 Při kopírování souborů prostřednictvím sítě dochází ke ztrátě dat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265396 Výběr souboru ve sdílené položce využívající systém souborů NTFS zpomalí výkon sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321126 Pole Oblast hledání a Uložit jako ve sdílených dialogových oknech reagují pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322820 Zásada Skrýt určené panely v Ovládacích panelech není v systému Windows 2000 funkční (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323045 Chybová zpráva o narušení přístupu v souboru Explorer.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321787 Narušení přístupu při spuštění Instalační služby systému Windows v relaci Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321788 Přesměrování souborů STDIN/STDOUT nemusí při spuštění prostřednictvím přidružení typu souboru pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
302510 Chybová zpráva Stop 0x0000001e v souboru Win32k.sys při odhlašování uživatelů od serveru s Terminálovou službou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět k části Řešení
Vlastnosti

ID článku: 309601 - Poslední kontrola: 02/09/2014 21:10:02 - Revize: 8.1

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbenv KB309601
Váš názor