Jak nakonfigurovat SBS pro čas Full Internet Access s jeden síťový adaptér

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:309633
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje konfiguraci systémem 2000 serveru Small Business Server (SBS), který má jeden síťový adaptér používat směrovač přístup k Internetu.

Můžete použít postup popsaný v tomto článku vyřešit následující problémy:
 • Restartuje server pomalu během konfigurace síťového připojení fáze.
 • Nelze získat přístup k Internetu.
 • K doméně se nelze přihlásit.
 • Exchange Server nelze odesílat nebo přijímat e-maily.
 • Zrušení registrace ID 5775 DNS události chyba je zaznamenána.
Další informace o konfiguraci serveru má dva síťové adaptéry připojit směrovač pro přístup k Internetu klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
306802Je třeba nakonfigurovat SBS pro čas Full Internet Access s dvěma síťovými adaptéry
Další informace o konfiguraci serveru, který má jeden síťový adaptér používat telefonické připojení přístup k Internetu klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
309652Jak nakonfigurovat SBS pro přístup k Internetu pomocí modemu nebo telefonické připojení
Další informace
DNS server je v konfiguraci, která je popsána v tomto článku v části "Shrnutí" pivotal bod pro Active Directory a připojení k místní síti (LAN). Klienti služby Active Directory (včetně serveru a jeho služeb) použijte k vyhledání řadiče domény pro účely přihlášení a správu DNS. Musíte mít server DNS nainstalován a nakonfigurován pro službu Active Directory pro přidružené klientský software správně.

Z důvodu kombinace programů server, požadavky kompatibility a mnoha způsoby nakonfigurován tyto programy je nutné spustit Průvodce připojením k Internetu SBS na serveru. Průvodce připojením k Internetu podporuje připojení prakticky libovolný ISP ohledu typ širokopásmové připojení, směrovač, Integrated Services Digital Network (ISDN) nebo analogový modem. Použít Průvodce připojením k Internetu nakonfigurovat systém Windows 2000 sítě LAN a rozsáhlé sítě (WAN) připojení serveru Microsoft Exchange 2000 pro interní a e-mail Internetu a Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server.

Připojení serveru

Tento článek předpokládá server se systémem SBS má alespoň jeden síťový adaptér, který má staticky přiřazenou adresu protokolu IP. Nekonfigurujte server jako konfigurace protokolu DHCP (Dynamic Host) klienta. Další informace o službě DHCP naleznete v části "Client Connectivity" dále v tomto článku.

Pokud pro přístup k Internetu používáte směrovač adresu IP směrovače a adresa IP na serveru musí být jedinečné hodnoty ve stejné podsíti. Ve výchozím SBS síťového adaptéru přiřazena IP adresa 192.168.16.2 a adresu podsítě 255.255.255.0. Tato adresa je adresou privátní sítě a podsítě třída C. Ve výchozím nastavení nejsou většina směrovačů nakonfigurovány pracovat v této podsíti. Některé směrovače jsou předem nakonfigurovány použít adresu IP 192.168.0.1 a maskou podsítě 255.255.255.0 (Tato adresa je také soukromých adres IP v podsíť třídy C). Pravděpodobně změnit směrovačů, serverů nebo obě adresy IP tak, aby obě adresy jsou ve stejné podsíti.

Příkladem schéma pracovní IP pro směrovače a serveru se systémem SBS je následující konfiguraci:
 • Adresa IP serveru se systémem SBS: 192.168.16.2
 • Výchozí brány serveru se systémem SBS: 192.168.16.1
 • Interní adresu IP pro směrovače: 192.168.16.1
 • Interní síť a SBS server masku podsítě pro směrovač: 255.255.255.0
Přidělit větší pružnost vytvořit schéma adresu IP pracovní při postupujte podle postupu popsaného v tomto článku, jsou oddíly následující nastavení adresy nahrazeny proměnné:
 • Adresa IP serveru se systémem SBS: 192.168. X. Z
 • Server se systémem SBS výchozí brány: 192.168. X. Y
 • Interní adresu IP směrovače: 192.168. X. Y
 • Interní adresu IP směrovače: 192.168. X. Y
 • Maska podsítě interní směrovače: 255.255.255.0
Následující tabulka popisuje proměnné použité v těchto nastavení:

ProměnnáValue
XTřetí oktet v adresu IP, které používá všechny systémy v místní síti mezi 0 a 255 (výchozí SBS je 16). Tato hodnota musí být stejné na směrovač, server se systémem SBS, klientského počítače a zařízení, které vyžadují adresu IP v síti.
YAdresa IP směrovače, který je v síti, jedinečná hodnota (typické hodnota je 1).
ZAdresu IP serveru, který je v síti, jedinečná hodnota (typické hodnota je 2).
CAdresa IP klienta, což je jedinečná hodnota mezi 10 a 254


Následující postup popisuje způsob konfigurace serveru SBS systémem pro interní a externí připojení. V této konfiguraci serveru běží ISA Server není používán jako brána firewall; je použita pouze jako ukládání do mezipaměti serveru. ISA Server můžete odebrat ze serveru.

Konfigurace serveru SBS systémem pro interní a externí připojení:
 1. Ověřte nastavení DNS pro místní připojení:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Nastavení a klepněte na tlačítko síťových a telefonických - nahoru připojení.
  2. Místní připojení klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši Protokolu TCP/IP a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

   Potvrzení instalace SBS má následující nastavení:
   • Adresa IP
    Adresa IP: 192.168. X. Z
    Maska podsítě: 255.255.255.0
    Výchozí brána: 192.168. X. Y
   • Adresa serveru DNS
    Upřednostňovaný server DNS: 192.168. X. Z
    Alternativní server DNS: žádné nastavení
   Důležité: použít adresu IP pro síťový adaptér na server pro upřednostňovaný server DNS na připojení k místní síti.

 2. Nastavte pořadí vazeb:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Nastavení a klepněte na tlačítko síťových a telefonických - nahoru připojení.
  2. V nabídce Upřesnit klepněte na tlačítko Upřesnit.
  3. V poli připojení zobrazení místního připojení a připojení vzdáleného přístupu.
  4. Pomocí tlačítek se šipkami umístěte připojení v následujícím pořadí:
   • Připojení k místní síti pro síťový adaptér
   • Připojení vzdáleného přístupu
  5. Klepněte na tlačítko OK.
  6. Zavřete okno Síťová a telefonická připojení.
  7. Pokud budete vyzváni k tomu restartujte server.
 3. Spustit Průvodce připojením k Internetu
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte icw a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Na úvodní Small Business Server Průvodce připojením k Internetu stránky, klepněte na tlačítko Další.
  3. Na stránce Konfigurovat Hardware klepněte směrovače a poté klepněte na tlačítko Další.
  4. Na Nastavení připojení směrovač ISP stránky, zadejte 192.168. X. Yadresu směrovače v poli a ujistěte se, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Tento směrovač je připojen k serveru přes druhý síťový adaptér.
  5. Zadejte adresu IP, která je k dispozici podle poskytovatele Internetu Server (ISP) v poli Adresa serveru DNS primární, zadejte adresu IP uvedené v poli Adresa serveru DNS sekundární (Toto nastavení je nepovinné) poskytovatelem a potom klepněte na tlačítko Další.
  6. Na stránce Konfigurovat nastavení pošty Internetu klepněte na tlačítko v poli Exchange ServerSMTP pro poštu Internetu, klepněte na tlačítko v poli POP3elektronické POP3 zakázat zasílání zpráv a potom klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: také pomocí můžete Průvodce připojením k Internetu nakonfigurovat POP3; však tento postup není popsán v tomto článku. Další informace o konfiguraci POP3 klepněte na Další informace v Průvodci připojením k Internetu.
  7. Konfigurace Internetu název_domény na stránce, zadejte registrované plně kvalifikovaný název domény (FQDN) použité při odeslání e-mailové zprávy (například domain .com) a potom klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Příklad v Průvodci předpokládá, že pošty je odeslána "uživatel@Microsoft.com"; proto zadali "microsoft.com". Nahradit „ microsoft.com"pro název internetové domény.
  8. Na Konfigurovat adresa serveru SMTP stránky, klepněte na tlačítko použít domény název systému (DNS) pro doručování pošty a potom klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Pokud bloky ISP přímé doručení zprávy, e-mailové zprávy doručovány do poštovní server poskytovatele, který předává tyto zprávy do jejich cílových. Pokud bloky ISP přímé doručení zpráv, obraťte se na poskytovatele Další informace.
  9. Na stránce Příjem pošty Exchange klepněte Odeslání signálu a potom klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: je možné zapnout zpráv dequeuing Pokud vyžadují tuto funkci pro načítání pošty. Dříve než tak učiníte, potvrdit toto nastavení u poskytovatele.
  10. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Připojení klienta

Automatická konfigurace klienta

Společnost Microsoft doporučuje použití služby DHCP na směrovači nebo serveru SBS založené na konfigurací klienta. Nekonfigurujte služby DHCP na obou zařízeních; je nutné vypnout službu DHCP na jedno ze zařízení. Společnost Microsoft doporučuje použít server DHCP systému Windows 2000 a vypnout server DHCP na směrovači.

Následující příklad popisuje oboru DHCP, který pracuje většina konfigurací. Tento příklad předpokládá, že používáte výchozí nastavení součástí instalace SBS.

Zobrazení oboru DHCP:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správu, klepněte na položku DHCP.
 2. Rozbalte server.domain.local[192.168.X.Z], rozbalte Obor [192.168.X.0] SBS obor a rozbalte Možnosti oboru.

  Jsou zobrazeny následující nastavení:
  Název možnostiVýrobceValue
  Směrovač 003Standard192.168.X.Y
  006 Servery DNSStandard192.168.X.Z
  044 WINS/NBNS serveryStandard192.168.X.Z
  Typ uzlu WINS/NBT 046Standard0x1
Pokud není aktuálně mít obor vytvořen vytvoření nového oboru.

Další informace o vytvoření nového oboru klepněte v článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
280209SBS: SBS 2000 DHCP Service je Nenakonfigurováno Pokud je zjištěno Second serveru DHCP v síti
Poznámka: Pokud pomocí postupu popsaného v předchozím článku konfiguraci rozsahu oboru v kroky 6, 7 a 9 tak, aby odpovídala hodnoty adresu TCP/IP, které jsou kompatibilní s směrovače a serveru.

Ruční konfigurace klienta

Připojení klienta nakonfigurovat ručně, použijte následující nastavení pro síťové tiskárny, klientů a jiných zařízení v místní síti.

Pole adresy IPAdresa IP nastaveníPOZNÁMKY
Adresa IP192.168. X. CC je jedinečná hodnota pro každý klientský počítač
Maska podsítě255.255.255.0
Výchozí brána192.168. X. YAdresa IP směrovače
Upřednostňovaný primární server DNS192.168. X. ZAdresa IP serveru
Alternativní sekundární server DNSprázdné
Primární server WINS192.168. X. ZAdresa IP serveru
Sekundární server WINS192.168. X. ZAdresa IP serveru


Poznámka: Tato nastavení zahrnují dané proměnné, které jsou popsány v předchozí části.
Odkazy
Další informace o postupu popsaného v tomto článku klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
237675Nastavení služby DNS (Domain Name System) pro službu Active Directory
260362Jak nakonfigurovat Active Directory v domácí síti
SBS2000 sbs smallbiz SBServer

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 309633 - Poslední kontrola: 10/30/2006 23:19:21 - Revize: 1.3

Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1

 • kbmt kbenv kbinfo KB309633 KbMtcs
Váš názor