Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak nakonfigurovat statického klienta pro Sdílení připojení k Internetu systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje způsob konfigurace statického klienta pro Sdílení připojení k Internetu (ICS). Služba ICS systému Windows XP automaticky konfiguruje interní klienty tak, aby mohli přistupovat k Internetu prostřednictvím služby ICS. Hostitele, jako je například server, však bude pravděpodobně nutné nakonfigurovat staticky a zakázat jeho dynamickou konfiguraci. Chcete-li správně nakonfigurovat hostitele pomocí statického nastavení, musíte pro hostitele zadat adresu IP a údaje týkající se překladu názvu hostitele. Pro hostitele ICS (počítač se systémem Windows XP a spuštěnou službou ICS) je také nutné nastavit název klienta tak, aby správně fungoval překlad názvů.
Další informace
Chcete-li nakonfigurovat statického klienta v privátní síti ICS, proveďte následující obecné kroky:
 • Přidejte platnou adresu IP privátního hostitele ICS do klienta.
 • Nastavte výchozí bránu na adresu 192.168.0.1.
 • Nastavte upřednostňovaný server DNS na adresu 192.168.0.1.
 • Přidejte řetězec MSHOME.NET jako příponu DNS na klientovi.
 • Přidejte položku pro klienta do souboru Hosts hostitele ICS v systému Windows XP. Jako název použijte řetězec název_klienta.MSHOME.NET.
Tento postup je popsán podrobněji dále v tomto článku.

Sdílení připojení k Internetu systému Windows XP zajišťuje dynamické přiřazení adres klientům použitím privátní sítě 192.168.0.x. Navíc hostitel ICS usnadňuje překlad názvů tím, že sleduje názvy interních klientů. Zbývající část tohoto článku popisuje postup při statické konfiguraci klienta ICS se zřetelem na tyto dva faktory.

Konfigurace adresy IP

Při výběru adresy pro staticky konfigurovaného interního hostitele je vhodné použít adresu, která ještě nebyla přiřazena klientovi. Pokud však služba Sdílení připojení k Internetu přiřadí adresu IP, systém Windows XP odešle vysílání ARP (Address Resolution Protocol), pomocí něhož zjistí, zda se adresa již v síti nepoužívá. Jestliže systém Windows XP obdrží odpověď na vysílání ARP, je vybrána nová adresa a proces začíná znovu. Pokud tedy vyberete adresu, která se v síti již používá, dojde v síti k dočasným potížím, které se budou řešit při příštím vyžádání adresy IP konfliktním klientem. Adresa, kterou vyberete pro staticky konfigurovaného klienta, musí být v síti 192.168.0.x (například 192.168.0.100). V síti nelze použít pouze tyto tři adresy: 192.168.0.0 (síťová adresa), 192.168.0.1 (hostitel ICS) a 192.168.0.255 (adresa všesměrového vysílání). Platný rozsah adres je od 192.168.0.2 do 192.168.0.254.

Konfigurace výchozí brány, serveru DNS a názvu hostitele

Klienti ICS musí být nastaveni tak, aby pro výchozí bránu a server DNS používali hostitele ICS. Toto nastavení způsobí, že hostitel ICS funguje pro klienta jako brána do Internetu a zajišťuje překládání názvů. Při použití Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP používá interní rozhraní ICS vždy adresu 192.168.0.1. Proto je nutné nakonfigurovat statického klienta tak, aby používal tuto adresu pro požadavek DNS (Domain Name System) a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP vždy používá název domény MSHOME.NET. Chcete-li tedy zadat úplný název hostitele pro klienta, je nutné použít název počítače klienta, za kterým následuje doména „.MSHOME.NET“. Řetězec „STANICE1.MSHOME.NET“ například představuje úplný název interního klienta s názvem STANICE1.

Chcete-li nakonfigurovat statického klienta, postupujte následujícím způsobem.

POZNÁMKA: V tomto článku se předpokládá, že v klientském počítači je spuštěn systém Windows XP. Cíle postupu jsou stejné bez ohledu na operační systém v klientovi, skutečné postupy se však mohou lišit.
 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely, klepněte na odkaz Připojení k síti a Internetu a pak na odkaz Síťová připojení.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na síťové připojení, které představuje připojení k privátní síti ICS, a pak vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné klepněte v seznamu Toto připojení používá následující položky na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a pak vyberte položku Vlastnosti.
 4. Na kartě Obecné vyberte možnost Použít následující adresu IP. Položky nastavte následujícím způsobem:
  • Adresa IP: Vybraná adresa IP pro klienta (například 192.168.0.100).
  • Maska podsítě: 255.255.255.0
  • Výchozí brána: 192.168.0.1
  • Vyberte možnost Použít následující adresy serverů DNS a pak do pole Upřednostňovaný server DNS zadejte hodnotu 192.168.0.1.
 5. Klepněte na tlačítko Upřesnit a pak klepněte na kartu DNS.
 6. Do pole Přípona DNS tohoto připojení zadejte hodnotu MSHOME.NET.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte na tlačítko OK.
Poznamenejte si název počítače, aby bylo možné později provést překlad názvů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Výkon a údržba a pak klepněte na panel Systém.
 2. Klepněte na kartu Název počítače.
 3. Poznamenejte si položku na řádku Úplný název počítače.

  Pro účely tohoto článku se pod názvem počítače rozumí veškerý text v poli Úplný název počítače až po první tečku v názvu (bez tečky). Je-li například v řádku uveden řetězec „STANICE1.“, název počítače je STANICE1 (bez tečky).
 4. Zavřete všechna otevřená dialogová okna.

Přidání statických klientů do souboru Hosts

Chcete-li dokončit statickou konfiguraci, přidejte do souboru Hosts hostitele ICS všechny statické klienty. Soubor Hosts pomáhá urychlit rozlišení názvů a zabraňuje v odesílání zbytečných dotazů na servery DNS v Internetu. V případě telefonického připojení k Internetu pomáhá přidání statických klientů do souboru Hosts snížit provoz, který vyžaduje vytáčené připojení k Internetu.
 1. V počítači se Sdílením připojení k Internetu v systému Windows XP spusťte Průzkumníka Windows a otevřete složku:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
 2. V této složce jsou pro vás důležité dva soubory. Soubor Hosts.ics slouží nástroji ICS k ukládání informací o dynamicky konfigurovaných klientech. Tento soubor neupravujte. Hrozí nebezpečí ztráty připojení nebo dat. Soubor Hosts (bez přípony u názvu soubory) představuje soubor, do kterého jsou přidávány údaje o staticky konfigurovaných klientech. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Hosts a pak vyberte příkaz Otevřít. Vyberte možnost Vybrat program ze seznamu a pak klepněte na tlačítko OK. V seznamu programů vyberte program Poznámkový blok a pak klepněte na tlačítko OK. Spustí se program Poznámkový blok, v němž se zobrazí obsah souboru Hosts.
 3. Soubor bude pravděpodobně obsahovat pouze položku „127.0.0.1 localhost“. Přesuňte kurzor na první prázdný řádek za poslední položkou.
 4. Postupujte podle stejných pravidel jako u předchozí položky – nejprve zadejte adresu IP staticky konfigurovaného klienta, stiskněte klávesu TAB a pak zadejte úplný název počítače. Pokud má například adresa IP staticky konfigurovaného klienta hodnotu 192.168.0.100 a název hostitele je STANICE1, zadejte položku:
  192.168.0.100 STANICE1.MSHOME.NET
  Všimněte si, že adresa IP a název jsou opět odděleny znakem tabulátoru.

 5. Za poslední položkou stiskněte dvakrát klávesu ENTER a ověřte, že jsou na konci souboru vloženy dva prázdné řádky. Uložte soubor a ukončete Poznámkový blok.
Tím dokončíte konfiguraci a umožníte staticky konfigurovanému klientovi přístup do sítě ICS.
Vlastnosti

ID článku: 309642 - Poslední kontrola: 12/07/2015 07:59:09 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork KB309642
Váš názor