Kumulativní oprava hotfix 3099843 (Webová instalační služba) pro rozhraní.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 a 4.5 pro systém Windows

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3099843
Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix 3099843, která je k dispozici pro rozhraní.NET Framework k Microsoft 4.5.2, rozhraní.NET Framework 4.5.1 a rozhraní .NET Framework 4.5. Další informace o problémech, které tato kumulativní oprava řeší, naleznete "Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix"sekce.

Tento Web je malý balíček (méně než 1 MB), který automaticky určuje a stáhne pouze ty součásti, které jsou k dispozici pro konkrétní platformu.

Řešení
Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Však byla určena k odstranění pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft Chcete-li získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky účtovány hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které není vyřešit konkrétní aktualizací.

Poznámka: Ověřit verzi opravy hotfix aktualizace, zkontrolujte hodnotu určit nainstalovanou verzi vydání klíčové. Být kompatibilní se dopředu, vyhledejte hodnotu, která je větší než nebo rovna hodnotě, která je uvedena v následující tabulce.

Verze oprav hotfix kumulativní aktualizaceHodnota DWORD vydání
Kumulativní oprava hotfix 3099843 pro rozhraní .NET Framework 4.5 a novější verze380013
Další informace o určení verze rozhraní.NET Framework naleznete v tématu Postup: určení verzí rozhraní.NET Framework instalovaných.
Další informace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít rozhraní.NET Framework 4.5.2, rozhraní.NET Framework 4.5.1 nebo rozhraní .NET Framework 4.5 nainstalován.

Požadavek na restartování

Po použití této opravy hotfix, pokud jsou používány všechny zasažené soubory po restartování počítače. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tento balíček oprav hotfix nelze nahradit dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix

Problém 1

Metodu System.Windows.Markup.XamlWriter.Save nelze vypnout odsazení pro element, který obsahuje "XML: space ="zachování". Tento řádek přidá mezery přidán do elementu. Například odstavec, který je reprezentován následujícím XAML bude transformován do nesprávné XAML XamlWriter.Save metodou:

Reprezentace XAML zdroj odstavce:
<Paragraph><Span><Run Text="Test"/></Span><Run Text=" "/></Paragraph>
Vytvořen metodou XamlWriter.Save nesprávné XAML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"><Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph></Section>
Očekávané XAML (správné):
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"><Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph></Section> 

Problém 2

Část obsahu chybí ve výtiscích, pokud průhlednost se používá v systému Windows 7 a dřívější verze. Určitý obsah na okraj tabulky může například chybět a vést do prázdné oblasti ve výtiscích.

Problém 3

Část obsahu je ve výtisku rozmazaný, pokud průhlednost v systému Windows 7 a dřívější verze. K tomu dochází i při nastavení kvality tisku na fotografické úrovni.

Tato oprava hotfix zvyšuje kvalitu výstupu, který je získán pomocí hodnoty OutputQuality.Photographic. Uvědomte si, že dokumenty, které mají lepší kvalitu vyžadují větší soubory zařazování tisku a delšímu čekání. Nejsou-li tyto vedlejší účinky žádoucí, můžete upravit výstupní kvalitu tisku.

Problém 4

Při spuštění aplikace Windows Presentation Foundation (WPF) touch v kontextu systému Windows 7 a Windows Vista, dojde ke ztrátě funkce dotykového ovládání a selhání může dojít po několika minutách. K tomuto problému dochází, protože rukopis není podporován v systémovém kontextu v systému Windows 7 a Windows Vista.

Tato oprava hotfix zakáže podporu dotykového ovládání v rámci kontextu systému. Podpora dotykového ovládání myši stále funguje.

Problém 5

Pokud používá WPF aplikace, ke kterým může dojít TreeViewItem objekt mimo kontext objektu TreeView aplikace InvalidCastException , který má trasování zásobníku začíná následovně:

System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.FindScrollOffset (Visual v)
Poznámka: Tato výjimka nastane, když je objekt TreeViewItem v ovládacím prvku seznam virtualizované například ListBox, DataGrid nebo ListView, který se pokouší o nalezení posunu TreeViewItem objekt nebo některý z jeho potomků. Například pokud deklarujete jako kořen DataTemplateTreeViewItem a DataTemplate slouží jako vlastnost CellTemplate sloupce DataGrid , dojde k této výjimce.

Problém 6

Tato oprava hotfix umožňuje zabezpečení TLS (Transport Layer) 1.1/1.2 pro připojení k serveru SQL Server v System.Data.dll.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Свойства

ИД на статията: 3099843 – Последен преглед: 11/24/2015 03:00:00 – Редакция: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3099843 KbMtcs
Обратна връзка