Kumulativní oprava hotfix 3099856 (Offline instalační program) pro rozhraní.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 a 4.5 pro systém Windows

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3099856
Tento článek popisuje kumulativní opravu hotfix 3099856. Tato kumulativní oprava hotfix je k dispozici pro rozhraní.NET Framework k Microsoft 4.5.2, 4.5.1 a 4.5. Další informace o problémech, které tato kumulativní oprava řeší, naleznete "Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix"sekce.

Balíček offline lze použít v situacích, ve kterých nelze použít web installer z důvodu nedostatku připojení k Internetu. Doporučujeme použít instalační program webové místo balíčku offline vždy, když je možné, že optimální požadavky na účinnost a šířku pásma.

Řešení
Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Však byla určena k odstranění pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft Chcete-li získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky účtovány hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které není vyřešit konkrétní aktualizací.

Poznámka: Ověřit verzi opravy hotfix aktualizace, zkontrolujte hodnotu klíčového slova "Vydání" Chcete-li určit nainstalovanou verzi. Být kompatibilní se dopředu, můžete zkontrolovat hodnotu, která je větší než nebo rovna hodnotě, která je uvedena v následující tabulce.

Verze oprav hotfix kumulativní aktualizaceHodnota "Vydání" DWORD
Kumulativní oprava hotfix 3099856 pro rozhraní .NET Framework 4.5 a novější verze 380013
Další informace o určení verze rozhraní.NET Framework naleznete v následujícím článku Microsoft Developer Network (MSDN):
Další informace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít rozhraní.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 nebo 4.5 nainstalován.

Požadavek na restartování

Po použití této opravy hotfix, pokud jsou používány všechny zasažené soubory po restartování počítače. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tento balíček oprav hotfix nelze nahradit dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix

Problém 1

Metodu System.Windows.Markup.XamlWriter.Save nelze vypnout odsazení pro element, který má XML: space = "zachování". To má za následek další prostory, které jsou přidány do element. Například odstavec, který je reprezentován následujícím XAML bude transformován do nesprávné XAML XamlWriter.Save metodou:

Reprezentace XAML zdroj odstavce:
<Paragraph><Span><Run Text="Test"/></Span><Run Text=" "/></Paragraph>
Nesprávný jazyk XAML, který je vytvořen metodou XamlWriter.Save :
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"><Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph></Section>
Očekávané XAML (správné):
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"><Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph></Section> 

Problém 2

Část obsahu chybí ve výtiscích, pokud průhlednost se používá v systému Windows 7 a dřívější verze. Určitý obsah na okraj tabulky může například chybět a vést do prázdné oblasti ve výtiscích.

Problém 3

Část obsahu je ve výtisku rozmazaný, pokud průhlednost v systému Windows 7 a dřívější verze. K tomu dochází i při nastavení kvality tisku na fotografické úrovni.

Tato oprava hotfix zvyšuje kvalitu výstupu, který je získán pomocí hodnoty OutputQuality.Photographic. Uvědomte si, že dokumenty, které mají lepší kvalitu vyžadují větší soubory zařazování tisku a delšímu čekání. Nejsou-li tyto vedlejší účinky žádoucí, můžete upravit výstupní kvalitu tisku na vysoké.

Problém 4

Při spuštění aplikace Windows Presentation Foundation (WPF) touch v kontextu systému Windows 7 a Windows Vista, dojde ke ztrátě funkce dotykového ovládání a selhání může dojít po několika minutách. K tomuto problému dochází, protože rukopis není podporován v systémovém kontextu v systému Windows 7 a Windows Vista.

Tato oprava hotfix zakáže podporu dotykového ovládání v rámci kontextu systému. Podpora dotykového ovládání myši stále funguje.

Problém 5

Používá-li aplikace WPF TreeViewItem mimo kontext objektu TreeView, aplikace se k InvalidCastException, jehož trasování zásobníku začíná takto:
 System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.FindScrollOffset(Visual v)
Poznámka: Výjimka nastane, když je ovládací prvek virtualizované seznam (například ListBox ovládací prvek DataGrid a ListView ovládací prvek), který se pokouší o nalezení posunu TreeViewItem nebo některý z jeho potomků TreeViewItem. (Například deklarovat jako kořen DataTemplate TreeViewItem a DataTemplate slouží jako vlastnost CellTemplate sloupce DataGrid.) V této situaci dojde k této výjimce.

Problém 6

Tato oprava hotfix umožňuje zabezpečení TLS (Transport Layer) 1.1 a 1.2 pro připojení k serveru SQL Server v System.Data.dll.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3099856 - Poslední kontrola: 11/19/2015 14:44:00 - Revize: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB3099856 KbMtcs
Váš názor