Řešení problémů s instalací při upgradu ze systému Windows 98 či Windows Millennium Edition na systém Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ310064
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Upozornění: Tento článek obsahuje kroky, které mohou vyžadovat úpravu nastavení systému BIOS nebo technologie CMOS. nebo které mohou požadovat změnu fyzické konfigurace hardwaru počítače. Nesprávné nastavení systému BIOS počítače může způsobit vážné potíže. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže způsobené změnou nastavení systému BIOS bude možné odstranit. Nastavení systému BIOS měníte výhradně na vlastní nebezpečí. Pokud pro provedení tohoto postupu potřebuje pomoc, obraťte se na výrobce počítače. Změny v nastavení hardwaru či systému BIOS mohou mít za následek ztrátu záruky. Pokud nechcete sami provést změny hardwaru počítače, obraťte se na servisní středisko.

OBSAH ÚLOHY

Souhrn

ÚVOD

Postupy uvedené v tomto článku slouží k řešení problémů při upgradu na systém Microsoft Windows XP z následujících verzí systému Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98,
 • Microsoft Windows 98 Druhé vydání,
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME).
Jsou zde uvedeny metody pro řešení obecných problémů a následujících konkrétních problémů:
 • Během instalace dojde k chybě při kopírování souborů.
 • Instalační program přestane reagovat.
 • Počítač přestane reagovat a zobrazí se černá obrazovka.
 • Po spuštění instalačního programu se zobrazí chybová zpráva Stop.


zpět na začátek

Obecné pokyny pro odstraňování potíží

Pokud dochází při instalaci k potížím, proveďte čisté spuštění počítače. Odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače je soubor metod, které omezují možnost výskytu potíží způsobených prostředím počítače. K mnoha potížím dochází z důvodu konfliktu ovladačů, rezidentních programů (TSR) či jiných nastavení, která jsou načítána při spuštění systému Windows nebo programů pro systém Windows.

Další informace o čistém spouštění počítače se systémem Windows ME naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition
Další informace o čistém spouštění počítače se systémem Windows 98 či Windows 98 SE naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
Pokud je v počítači nainstalovaný antivirový software, je možné, že jej pomocí postupu pro čisté spuštění počítače uvedeného v těchto článcích dočasně zakážete. Z důvodu zabránění potenciálním konfliktům při instalaci může být vhodné takový software odinstalovat. Pokud nechcete počítač ponechat v průběhu instalace nechráněný před viry, obraťte se před odebráním antivirového softwaru na výrobce antivirového programu se žádostí o pomoc. Po dokončení instalace systému Windows XP můžete antivirový software opět nainstalovat, pokud je kompatibilní se systémem Windows XP.

Poznámka: Další informace o kompatibilitě antivirového programu se systémem Windows XP nebo o možnostech získání kompatibilní verze vám poskytne jeho výrobce.

Zpět na začátek

Během instalace dojde k chybě při kopírování souborů

Při pokusu o instalaci systému Windows XP se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
 • Soubor c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat je poškozen, obsahuje samé nuly
 • Instalační program nemůže zkopírovat soubor název_souboru. Stisknutím klávesy X akci opakujte nebo ji stisknutím klávesy Y ukončete

  Poznámka:název_souboru představuje soubor, který instalační program nemůže zkopírovat,
 • Soubor Textsetup.sif (INF) je poškozen nebo chybí, stav 14 INSTALAČNÍ PROGRAM NEMŮŽE POKRAČOVAT
K tomuto chování může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Disk CD-ROM systému Windows XP je poškrábaný nebo znečištěný. Vyčistěte jej měkkým hadříkem, vložte zpět do jednotky CD-ROM a poté klepněte na tlačítko OK.
 • Jednotka CD-ROM nefunguje správně nebo se disk CD-ROM příliš chvěje a laserový paprsek z něj nemůže správně číst data. Další informace o tomto problému naleznete v dokumentaci k hardwaru nebo vám je poskytne výrobce jednotky CD-ROM.
 • Pokud používáte více jednotek CD-ROM, může se počítač pokoušet najít soubory v nesprávné jednotce. Pokud počítač umožňuje zakázat nepoužívané jednotky CD-ROM, zakažte je.
 • Počítač je přetaktovaný. Přetaktování počítače způsobuje zvýšení nároků na paměť, a proto může při extrahování souborů z disku CD-ROM systému Windows XP docházet k chybám dekódování.
 • Zkuste pro základní desku a procesor použít výchozí taktování. Další informace o tom, jak postupovat, naleznete v dokumentaci k hardwaru nebo vám je poskytne výrobce základní desky.
 • Počítač obsahuje poškozené nebo neshodné paměťové moduly RAM či mezipaměti. Příčinou může být například použití rozdílných typů (EDO RAM společně s jinými typy) či rychlostí paměťových modulů RAM.

  K chybám dekódování může docházet i tehdy, pokud se zdá, že systém Windows funguje správně, protože při extrahování souborů a přístupech na pevný disk dochází ke zvýšenému zatížení počítače.

  Další informace o zakázání mezipaměti počítače při instalaci systému naleznete v dokumentaci k hardwaru nebo vám je poskytne jeho výrobce.
 • V nastavení paměti CMOS počítače je povolena možnost Ultra Direct Memory Access (DMA), a z toho důvodu se data přenášejí příliš rychle.
 • Změňte nastavení z režimu DMA na režim Processor Input/Output (PIO), a snižte tak přenosovou rychlost dat. Pokud tento krok potíže neodstraní, snižte nastavení rychlosti režimu PIO. Čím vyšší je nastavení režimu PIO, tím rychlejší je přenos dat.
 • Používáte program pro správu paměti jiného výrobce.
 • Počítač je nakažený virem.
Pokud se tato chyba bude opakovat, zkopírujte složku i386 z disku CD-ROM na místní pevný disk a poté spusťte instalační program z pevného disku.

Zpět na začátek

Instalační program systému Windows XP přestane reagovat

Další informace o řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315323 Instalační program systému Windows XP přestává reagovat během fáze přípravy instalace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

V průběhu upgradu se počítač zablokuje nebo přestává reagovat a zobrazí se černá obrazovka

Při pokusu o upgrade na systém Windows XP přestává počítač reagovat a zobrazí se černá obrazovka.

Toto chování může být způsobeno hardwarem či softwarem nekompatibilním se systémem Windows XP.

Tomuto chování můžete předejít pomocí následujících kroků:
 1. Počkejte 10 až 15 minut na aktuální obrazovce, abyste se přesvědčili, že počítač skutečně nebude v instalaci pokračovat.
 2. Restartujte počítač a vyzkoušejte, zda instalační program znovu přestane reagovat na stejném místě. V některých případech instalační program pokročí dále než při předchozí instalaci. V takovém případě zkuste počítač restartovat několikrát, aby byla instalace případně dokončena.
 3. Restartujte počítač a volbou možnosti Zrušit instalaci systému Windows XP vraťte zpět systém Windows 98 či Windows Millennium Edition. Pokud se možnost Zrušit instalaci systému Windows XP po restartování počítače nezobrazí, přejděte ke kroku 5.
 4. Po vrácení systému Windows 98 či Windows ME odeberte všechny antivirové programy a programy pro správu spouštění počítače (například GoBack) a poté proveďte čisté spuštění počítače. Informace o čistém spuštění naleznete v článku pro váš operační systém, na který je uveden odkaz v tomto článku.
 5. Pokud upgrade opět přestane reagovat, může být příčinou nekompatibilita hardwaru. Zkuste zakázat podporu rozhraní ACPI. Po restartování počítače se zobrazí možnost Stisknutím klávesy F6 přidat ovladače řadiče SCSI. Na této obrazovce stiskněte klávesu F7. Nezobrazí se žádné potvrzení provedené operace.
 6. Pokud i nadále instalační program přestává reagovat, zakažte veškerý nepotřebný hardware. Odeberte veškerá zařízení USB, odeberte nebo zakažte síťové karty, zvukové karty a karty sériových portů a poté znovu spusťte instalační program.
 7. Pokud bude i nadále docházet ke stejné chybě, může být nutné aktualizovat systém BIOS na základní desce. Další informace o postupu vám poskytne výrobce základní desky nebo je naleznete na jeho webových stránkách.
 8. Pokud aktualizace systému BIOS problém neodstraní nebo pokud nemůžete získat aktualizovaný systém BIOS pro počítač, zkuste nainstalovat systém Windows XP s rozhraním Standard PC Hardware Abstraction Layer (HAL). Toto rozhraní zvolíte tak, že při zobrazení výzvy ke stisknutí klávesy F6 v průběhu instalace systému Windows XP stisknete klávesu F7. Ke stisknutí klávesy F6 budete vyzváni po prvním restartování počítače.Další informace o tom, jak vynutit použití rozhraní Standard PC HAL, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  299340 Jak při upgradu nebo instalaci systému Windows XP vynutit použití určité vrstvy HAL
Zpět na začátek

V průběhu instalace se zobrazují chybové zprávy či zprávy Stop

Pokud dochází k některé z následujících chyb, přečtěte si odpovídající článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
311562 V průběhu instalace systému Windows XP se zobrazuje chybová zpráva „Došlo k neočekávané chybě (768) na řádku 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311564 V průběhu upgradu na systém Windows XP se zobrazuje chybová zpráva „Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311442 Chybová zpráva: Instalační program nemůže pokračovat. Obraťte se na odbornou pomoc společnosti Microsoft.
Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.


Zpět na začátek
setup install hangs dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h fatal exception error fatal error setup cannot continue contact microsoft technical support
Vlastnosti

ID článku: 310064 - Poslední kontrola: 12/07/2015 07:59:29 - Revize: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Váš názor