Po použití nástroje Fdisk nelze zobrazit logickou jednotku systému souborů NTFS

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud spustíte systém Windows XP v prostředí se dvěma operačními systémy se systémem Windows 95 nebo Windows 98, použijete nástroj Fdisk k odstranění logické jednotky pomocí systému souborů FAT (File Allocation Table) a poté systém Windows XP restartujete, nemusí být logické jednotky již zobrazeny ve Správci logických disků v systému Windows XP.

Toto chování se může například objevit, pokud provedete následující kroky:
 • Nakonfigurujete v počítači možnost spouštění dvou operačních systémů (Windows XP a Windows 95) s primárním oddílem systému souborů FAT jako jednotkou C.
 • V systému Windows XP nakonfigurujete dvě logické jednotky:
  • jednotku D používající systém souborů NTFS

   -a-
  • jednotku E používající systém souborů FAT.
 • Při spuštění nástroje Fdisk můžete zobrazit pouze logické jednotky se systémem souborů FAT (tato jednotka je nástrojem Fdisk označena jako jednotka D, ale v systému Windows XP je jednotkou E).
 • Jestliže se pokusíte odstranit jednotku D, odstraníte místo ní logickou jednotku NTFS.
Příčina
Nástroj Fdisk nerozpoznává logické jednotky systému souborů NTFS v rozšířeném oddílu, a proto logické jednotky NTFS odstraňuje, jestliže se objeví před logickou jednotkou se systémem souborů FAT.
Řešení
Pokud máte logické jednotky používající systém souborů NTFS i FAT, použijte k provedení změn u logických jednotek Správce logických disků. Nástroj Fdisk není pro použití v této konfiguraci podporován.

Chcete-li otevřít Správce disků, proveďte následující kroky:
 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a poté klepněte na příkaz Spravovat.
 2. V okně Správa počítače klepněte ve stromu na položku Správa disků pod položkou Úložiště.
Bude spuštěn Správce logických disků zobrazující všechny dostupné disky a informace o jejich oddílech.

Nezapomeňte, že pokud spustíte nástroj Fdisk podruhé, můžete úspěšně odstranit logickou jednotku používající systém souborů FAT.

Je-li primární oddíl nastaven na systém souborů NTFS, rozpozná nástroj Fdisk oddíl jako jiný oddíl, než oddíl systému DOS, v systému Windows 95 a rozpozná oddíl jako NTFS v systému Windows 95 OSR2 (OEM Service Release 2) a v systému Windows 98.

Další informace o více operačních systémech v systému Windows XP získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
306559 JAK: Možnost spouštění více systémů v počítači se systémem Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 310359 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:00:23 - Revize: 1.1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB310359
Váš názor