Odstranění položek z oznamovací oblasti v systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Tento článek popisuje, jak odebrat položky z oznamovací oblasti. Oznamovací oblast je často nesprávně označována jako hlavní panel systému. Řada dodavatelů softwaru navrhuje své programy tak, aby zobrazovaly ikonu v oznamovací oblasti. Chtějí tak ke svým produktům usnadnit přístup a lépe je zviditelnit. Ačkoli ikony v oznamovací oblasti mohou poskytovat pohodlný přístup k programům a jejich ovládání, některé z těchto ikon možná nepoužíváte. Mohou také zbytečně zabírat prostor v oznamovací oblasti.

Zpět na začátek

Skrytí ikony v oznamovací oblasti a současné umožnění běhu hostitelského programu na pozadí

Mnoho programů, které poskytují ovládání v oznamovací oblasti, umožňuje skrýt oznamovací ikonu, aniž je třeba ukončit program. Třemi běžnými příklady takovým programů jsou systémové hodiny, ovladač hlasitosti a stav sítě.
 • Nechcete-li, aby se hodiny zobrazovaly v oznamovací oblasti, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Hlavní panel a nabídka Start.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat hodiny a pak klepněte na tlačítko OK.
 • Nechcete-li, aby se ikona síťového připojení zobrazovala v oznamovací oblasti, postupujte takto:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Místa v síti a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné síťové připojení a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Po připojení zobrazit ikonu v oznamovací oblasti a pak klepněte na tlačítko OK.
 • Nechcete-li, aby se ovladač hlasitosti zobrazoval v oznamovací oblasti, postupujte takto:
  1. V Ovládacích panelech poklepejte na položku Zvuky a zvuková zařízení.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Umístit ikonu hlasitosti na hlavní panel ve skupinovém rámečku Hlasitost na kartě Zvuky a pak klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Ukončení programu v oznamovací oblasti

Některé programy (například programy pro zasílání zpráv) udržují program v oznamovací oblasti spuštěný dokonce i poté, co je ukončen hlavní program. V takových případech lze program v oznamovací oblasti ukončit buď použitím příkazu Ukončit, který bývá integrován do programu v oznamovací oblasti, nebo ukončením procesu prostřednictvím Správce úloh.

Ukončení programu v oznamovací oblasti pomocí oznamovací ikony:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na oznamovací ikonu, kterou chcete odebrat.
 2. Zobrazí-li se nabídka, klepněte na možnost Exit (Ukončit) nebo Close (Zavřít).
Poznámka: Jestliže program v oznamovací oblasti přetrvá po ukončení hlavního programu a nelze jej ukončit ani pomocí jeho ikony.

Program v oznamovací oblasti můžete ukončit pomocí Správce úloh:
 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE a potom klepněte na tlačítko Správce úloh.
 2. Na kartě Procesy klepněte na název procesu programu, který chcete ukončit, a pak klepněte na tlačítko Ukončit proces.

  Poznámka: Pokud si nejste jisti, který ze souborů EXE spouští program, jenž chcete ukončit, kontaktujte výrobce programu.
 3. Ukončete Správce úloh. Ikona programu by se již dále neměla zobrazovat v oznamovací oblasti.
Zpět na začátek

Zabránění programu v automatickém spuštění při spuštění systému Windows

Některé programy používající ikony v oznamovací oblasti se spouští automaticky při spouštění systému Windows. Chcete-li jim zabránit v automatickém spuštění při spuštění systému Windows, použijte některý z následujících způsobů:

Použití nabídky nebo příkazu Options/Preferences (Možnosti/Předvolby) programu

 1. Má-li program panel nabídek, procházejte jimi a snažte se najít příkaz Options (Možnosti) nebo Preferences (Předvolby). Najdete-li jej, klepněte na něj.
 2. Prohlédněte si různá nastavení a zjistěte, zda umožňují zabránit automatickému spuštění programu při spuštění systému Windows. Pokud takové nastavení existuje, zvolte je.
 3. Ukončete program.
Odebrání zástupce programu ze složky Po spuštění

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Po spuštění.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce programu a potom klepněte na příkaz Odstranit.
Odstranění hodnoty, která je programu přiřazena, z řetězce v registru

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Pomocí editoru registru (Regedt32.exe) vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Pokud se program zobrazí v podokně podrobností (vpravo), klepněte na program pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit. Ukončete Editor registru.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 310429 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:00:56 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbui KB310429
Váš názor