JAK: Nastavení výstrah správy v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ310490
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak v systému Windows XP nastavit výstrahy správy. Pomocí výstrah je možné obdržet oznámení o potížích počítače. Jakmile měření výkonu počítače zaznamená nějaké potíže, provede vytvořená výstraha určenou akci, například zašle zprávu nebo spustí nějaký program. Pomocí výstrah je možné sledovat důležité počítače, jako například servery poskytující služby uživatelům sítě nebo pracovní stanice, které musí být neustále zapnuté.

Zpět nahoru

Spuštění modulu snap-in Výkon

 1. Klepněte na tlačítkoStart.
 2. Klepněte na položkuOvládací panely.
 3. Klepněte na položkuVýkon a údržba.
 4. Klepněte na položkuNástroje pro správu.
 5. Poklepejte na položkuVýkon.
Zpět nahoru

Vytvoření výstrah

Poznámka: Pro dokončení těchto pokynů musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojený k síti, mohou v dokončení tohoto postupu bránit zásady sítě.
 1. V modulu snap-in Výkon klepněte naznaménko plus (+)vedle objektuVýstrahy a protokolování výkonuv podokně konzoly. Objekt se rozbalí a zobrazí své podřízené objekty.
 2. Pro vytvoření nové výstrahy klepněte pravým tlačítkem myši na objektVýstrahyv podokně konzoly a poté klepněte na položkuNastavení nové výstrahy. Zadejte název výstrahy a poté klepněte na tlačítkoOK.
 3. Na kartěObecnémůžete případně zadat komentář blíže popisující výstrahu. Ve skupiněČítačeklepněte na tlačítkoPřidata zadejte čítač výkonu, který chcete sledovat touto výstrahou:
  1. Vyberte místní nebo vzdálený počítač.
  2. Vyberte objekt výkonu, který chcete použít.
  3. Klepněte na položkuVšechny čítače, pokud chcete sledovat všechny čítače tohoto objektu výkonu. Chcete-li zadat jen určitý čítač, klepněte na něj a poté klepněte na tlačítkoPřidat. Opakováním této akce můžete přidat další čítače. Podrobné informace o čítači můžete zobrazit tak, že klepnete na daný čítač a poté klepnete na tlačítkoVysvětlit.
  4. Klepnutím na tlačítkoZavřítse vrátíte do vlastností výstrahy.
  5. Pro jednotlivé čítače zadejte hodnoty, které spustí výstrahu správy. Typ hodnoty závisí na konkrétním typu objektu výkonu.
  6. Zadejte interval pro sledování hodnot vybraných čítačů.
  7. Zadejte uživatelské jméno a heslo, pod kterým bude sledování probíhat, pokud nebudete uživatelem přímo vy.
 4. Na kartěAkceurčete typ výstrahy. Je možné zaslat zprávu přihlášenému uživateli či počítači, spustit program (například program volající číslo operátora) či provést obě akce. Pomocí možností na kartěAkcemůžete také vytvořit nastavení pro zápis podrobností do protokolu událostí.
 5. Na kartěPlánzadejte čas zahájení a trvání sledování.
Zpět nahoru


Odkazy
Další informace o vytváření výstrah správy, které jsou spouštěné při výskytu chyby Stop, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307973 JAK: Konfigurace možností obnovení v systému Windows XP
Zpět nahoruVlastnosti

ID článku: 310490 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:01:26 - Revize: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310490
Váš názor